โลก

Imran Khan กล่าวว่าเขาเข้าหา Narendra Modi เพื่อแก้ไขความแตกต่างผ่านบทสนทนา | Imran Khan กล่าวว่าเขายื่นมือไปหา Narendra Modi ทันทีที่เขาเป็น PM แต่ …

อิมรานข่าน

นายกรัฐมนตรีอิมรานข่านของปากีสถานซึ่งเดินทางมาถึงศรีลังกาได้กล่าวถ้อยแถลงว่าเขาได้เรียกนายกรัฐมนตรีของประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียว่า Narendra Modi เป็นครั้งแรกเพื่อรับตำแหน่งและกล่าวว่าเราจะแก้ไขข้อพิพาทซึ่งกันและกันผ่านการสนทนา

Pic-twitter / PresRajapaksa

Back to top button