โลก

ระเบิดในสุสานเจดดาห์ทูตยุโรปหลายคนอยู่ที่นั่น | เหตุการณ์ถูกจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งระเบิดในสุสาน

เจดดาห์

มีการจัดพิธีประจำปีเพื่อรำลึกถึงการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งมีสถานกงสุลหลายคนเข้าร่วม

Back to top button