สุขภาพ

การบริโภคไข่ทุกวันที่เชื่อมโยงกับโรคหัวใจและการเสียชีวิตการศึกษาใหม่ชี้ให้เห็น | การกินไข่ทุกวันจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและความตายเรียนรู้ว่างานวิจัยใหม่กล่าวถึงเรื่องนี้

กินไข่ทุกวัน

หากคุณเป็นคนที่กินไข่ทุกวันคุณต้องอ่านข่าวนี้ การศึกษาใหม่อ้างว่าการกินไข่ครึ่งฟองต่อวันจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

ข้อเสียของการกินไข่ทุกวัน

Back to top button