โลก

โคโรนา: บริษัท นี้ได้รับการเรียกร้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนถึงขณะนี้เอาชนะทุกคนในเรื่องวัคซีน

ข่าวดีของ coronavirus มาแล้ว วัคซีน Moderna Vaccine พิสูจน์ประสิทธิภาพในการเอาชนะการติดเชื้อ

Back to top button