โลก

จีนสั่งหยุดผู้เชี่ยวชาญของ WHO 2 คน แต่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ 13 คน | ใครหยุดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตาของมังกร Corona Virus

ประเทศจีน

จีนสั่งห้ามเจ้าหน้าที่สองคนของ WHO ไปที่อู่ฮั่นประเทศจีนเพื่อสอบสวนสาเหตุของการแพร่ระบาดของโคโรนา จีนบอกว่าเจ้าหน้าที่สองคนนี้ไปอู่ฮั่นไม่ได้

ภาพถ่าย -fp

Back to top button