สุขภาพ

น้ำยาบ้วนปากบางชนิดอาจมีประโยชน์ในการป้องกัน COVID-19

ไวรัสโคโรน่า

ยาฆ่าเชื้อบางชนิดที่ใช้ในการบ้วนปากและทำความสะอาดช่องปากสามารถช่วยในการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสซาร์สโควิด -19 โดยการทำให้ไวรัสโคโรนาเป็นกลางในมนุษย์ จากการศึกษาพบว่า

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button