โลก

กรณีของไวรัสโคโรนาที่พบในสหราชอาณาจักรอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกรณีของการติดเชื้อ: การศึกษา | Corona รูปแบบใหม่มาถึงอังกฤษแล้วกรณีที่อันตรายกว่าอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สหราชอาณาจักร

จากการศึกษาพบว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่สามารถแพร่กระจายได้เร็วมาก หากไม่ใช้ความระมัดระวังดังนั้นในปี 2564 อาจเกิดสภาวะเลวร้ายกว่าปีก่อน ๆ

รูปถ่ายไฟล์

Back to top button