โลก

พรรคของอองซานได้รับเสียงข้างมากในการเลือกตั้งทั่วไปข่าวภาษาฮินดีโลก

พม่า

พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของอองซานซูจีในเมียนมาร์ได้รับที่นั่งเพียงพอในรัฐสภาเพื่อกลับมามีอำนาจเป็นครั้งที่สอง

รูปถ่ายไฟล์

Back to top button