สุขภาพ

แอลกอฮอล์ผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ช็อกคุณสมองทำลายตับ ngmp | คุณจะไม่แตะเหล้าหลังจากอ่านข่าวนี้!

แอลกอฮอล์

เนื่องจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ระบบประสาทของมนุษย์จึงเริ่มทำงานช้าลงและค่อยๆคน ๆ นั้นสูญเสียการควบคุมตัวเอง

รูปถ่ายไฟล์

Back to top button