โลก

ผู้ป่วย COVID-19 6 รายเสียชีวิตเนื่องจากขาดแคลนออกซิเจนในโรงพยาบาลเปชาวาร์ในปากีสถาน | โรงพยาบาลรัฐบาลของปากีสถานขาดออกซิเจนผู้ป่วยโควิด -19 6 รายเสียชีวิต

โควิด 19

ผู้ป่วยไวรัสโคโรนาหกรายเสียชีวิตเนื่องจากปริมาณออกซิเจนต่ำมากที่โรงพยาบาลของรัฐบาลในเมืองทางตอนเหนือของปากีสถาน

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button