โลก

อินโดนีเซียเตรียมฉีดวัคซีนโคโรนาให้คน 9 ล้านคนในระยะแรก | วัคซีนโคโรนาจะมอบให้กับประชากร 9.1 ล้านคนในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมในประเทศนี้

วัคซีนไวรัสโคโรน่า

ในระยะแรกวัคซีนจะมอบให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนารวมถึงพนักงานในหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณะรวมถึงคนงานในสนามบินทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ภาพสัญลักษณ์

Back to top button