โลก

ปากีสถานยกเลิกการห้ามใช้ TikTok โดยมีเงื่อนไข

ปากีสถาน

หน่วยเฝ้าระวังด้านโทรคมนาคมของปากีสถานเมื่อวันจันทร์ได้ยกเลิกการห้ามแอป TikTok แชร์วิดีโอของจีน ขั้นตอนนี้ได้ดำเนินการหลังจากที่ บริษัท ดำเนินงานได้รับรองว่าจะควบคุม ‘วัสดุที่ผิดจรรยาบรรณ’ ได้

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button