โลก

จีนขยายการใช้วัคซีนโคโรนาฉุกเฉินในอีก 3 เมือง

ไวรัสโคโรน่า

ไม่กี่วันหลังจากที่องค์การอนามัยโลก (WHO) เข้าร่วมการเชื่อมต่อ ‘Kovacs’ สำหรับการกระจายวัคซีนโควิด -19 อย่างสม่ำเสมอทั่วโลกจีนได้อนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาในกรณีฉุกเฉินในอีกสามเมือง

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button