โลก

ที่ทำการไปรษณีย์ได้รับการอนุมัติในนามของเจ้าหน้าที่ตำรวจซิกข์ Sandeep Singh Dhaliwal ในอเมริกา

ที่ทำการไปรษณีย์ของสหรัฐฯ

ที่ทำการไปรษณีย์ในเมืองฮิวสตันของสหรัฐฯจะได้รับการตั้งชื่อตาม Sandeep singh dhaliwal ซึ่งถูกยิงเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเดือนกันยายน 2019

Back to top button