โลก

นักศึกษาต้องทำตามขั้นตอนใหญ่ในการห้ามกินเนื้อวัวที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด

มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอาจไม่มีเนื้อวัวและเนื้อแกะ

Back to top button