โลก

กระทรวงความพ่ายแพ้ของอัฟกานิสถานดำเนินการโจมตีทางอากาศ 3 ครั้งในสถานที่ต่างกัน 3 แห่งผู้ก่อการร้ายตอลิบาน 29 คนถูกสังหาร | ปฏิบัติการครั้งใหญ่ของอัฟกานิสถานต่อกลุ่มตาลีบันผู้ก่อการร้าย 29 คนเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศ

คาบูล: กองทัพอัฟกานิสถานได้ดำเนินการครั้งใหญ่กับกลุ่มตอลิบานและสังหารผู้ก่อการร้าย 29 คนในการโจมตีทางอากาศในสถานที่ต่างๆ 3 แห่ง มีการบอกกันว่าในการรณรงค์ของกองทัพอัฟกานิสถานเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองตอลิบานก็ถูกสังหารด้วยเช่นกัน

Back to top button