โลก

อังกฤษ: ผู้พิพากษาสั่งให้ชายหนุ่มแจ้งผู้หญิงและตำรวจ 24 ชั่วโมงก่อนมีเพศสัมพันธ์ | คำตัดสินที่แปลกประหลาดของผู้พิพากษาต่อเยาวชนผู้หญิงและตำรวจจะต้องให้ข้อมูล 24 ชั่วโมงก่อนมีเพศสัมพันธ์

คำสั่งยับยั้งชั่งใจทางเพศ

ศาลของสหราชอาณาจักรได้ตัดสินเรื่องเพศที่แปลกประหลาด ศาลในขณะที่มีคำสั่งในคดีที่กำลังดำเนินอยู่กับเยาวชนกล่าวว่าเขาจะต้องแจ้งผู้หญิงและตำรวจที่เกี่ยวข้อง 24 ชั่วโมงก่อนมีเพศสัมพันธ์

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button