ธุรกิจวิทยาศาสตร์สุขภาพเทคโนโลยีโลก

ตลาดสมาร์ทบีคอนในสหราชอาณาจักร 2021 | การวิเคราะห์อุตสาหกรรมทั่วโลกตามขอบเขตในอนาคต การพัฒนาการเติบโตของรายได้ การวิเคราะห์ประเทศชั้นนำ การวิเคราะห์ระดับภูมิภาคพร้อมการคาดการณ์ประเทศชั้นนำถึงปี 2027

 รายงานข่าวกรองตลาดละเอียดในตลาดสมาร์ททั่วโลกนำไปใช้มีประสิทธิภาพมากที่สุดของแต่ละวิเคราะห์ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่จะน้ำหนักกับแนวการแข่งขันและยังเป็นผู้เล่นในตลาดที่โดดเด่นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นครองสมาร์ทตลาด Beacon Beacon ทั่วโลกสำหรับการคาดการณ์ 2021- 2027.

สมาร์ท Beacon เป็นเครื่องส่งวิทยุ Bluetooth ขนาดเล็ก มันเหมือนกับประภาคาร มันส่งสัญญาณเดียวซ้ำ ๆ ที่อุปกรณ์อื่นสามารถมองเห็นได้ แทนที่จะเปล่งแสงที่มองเห็นได้ มันส่งสัญญาณวิทยุที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขผสมกันที่ส่งเป็นช่วงเวลาปกติประมาณ 1/10 วินาที อุปกรณ์ที่มีบลูทูธ เช่น สมาร์ทโฟน สามารถ “เห็น” บีคอนได้เมื่ออยู่ในระยะ เหมือนกับลูกเรือที่กำลังมองหาประภาคารเพื่อทราบว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน

รับตัวอย่างรายงาน@ https://industrystatsreport.com/Request/Sample?ResearchPostId=1535&RequestType=Sample 

** หน้าตัวอย่างสำหรับรายงานนี้สามารถเข้าถึงได้ทันทีเมื่อมีการร้องขอ **


ยุโรปถือครองส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทบีคอนที่ใหญ่ที่สุดในปี 2560 เนื่องจากเทคโนโลยีบีคอนมีแรงฉุดลากสูง และความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มการตลาดที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยีในหมู่ผู้ใช้ปลายทางเพื่อจับส่วนแบ่งในตลาดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยุโรปยังเป็นประเทศที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในช่วงแรก และลูกค้าในภูมิภาคนี้ก็ยอมรับเทคโนโลยีนี้ได้อย่างราบรื่น APAC คาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีบีคอนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในจีนและออสเตรเลีย นอกจากนี้ ตลาดยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นในภูมิภาคนี้และมีศักยภาพมาก

ในปี 2019 ขนาดตลาดของ Smart Beacon อยู่ที่ 1,090 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะสูงถึง 40200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 ซึ่งเติบโตที่ CAGR 57.0% จากปี 2019 ในรายงานนี้ ปี 2018 ถือเป็นปีฐานและปี 2019 ปี พ.ศ. 2568 เป็นช่วงเวลาคาดการณ์เพื่อประเมินขนาดตลาดของ Smart Beacon

รายงานนี้ศึกษาขนาดตลาดโลกของ Smart Beacon โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นไปที่ภูมิภาคสำคัญๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และภูมิภาคอื่นๆ (ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

การศึกษานี้นำเสนอการผลิต Smart Beacon รายได้ ส่วนแบ่งการตลาด และอัตราการเติบโตของบริษัทหลักแต่ละแห่ง และยังครอบคลุมข้อมูลรายละเอียด (การผลิต การบริโภค รายได้ และส่วนแบ่งการตลาด) ตามภูมิภาค ประเภท และแอปพลิเคชัน ข้อมูลรายละเอียดประวัติตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2019 และคาดการณ์ถึงปี 2025

สำหรับบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน รายงานนี้จะตรวจสอบและวิเคราะห์การผลิต มูลค่า ราคา ส่วนแบ่งการตลาด และอัตราการเติบโตของผู้ผลิตชั้นนำ ข้อมูลสำคัญตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2019

ในตลาดโลก บริษัทต่อไปนี้ครอบคลุม:

ประมาณการ
Aruba
Kontakt.Io
Cisco
Bluvision
Onyx Beacon
Leantegra
Gimbal
Accent Systems
Swirl Networks
Sensoro
Jaalee Technology
Beaconinside
Blesh
Blueup รับ

ระเบียบวิธีของรายงาน @ https://industrystatsreport.com/Request/Sample?ResearchPostId=1535&RequestType=Methodology

ส่วนแบ่งการตลาดตามประเภทสินค้า

ลูทูธพลังงานต่ำ (BLE)
ไฮบริดบ

การแบ่งส่วนตลาดตามแอปพลิเคชัน

ร้านค้าปลีก
และพื้นที่สาธารณะ การ
บริการ การ
ขนส่ง & โลจิสติกส์
กีฬา
การบิน การ
ดูแลสุขภาพ
อื่นๆ

ภูมิภาคแยกในรายงานนี้: ข้อมูลรายละเอียดสำหรับแต่ละภูมิภาค

สหรัฐอเมริกา
จีน
สหภาพยุโรป
ส่วนที่เหลือของโลก (ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

วัตถุประสงค์การศึกษาคือ:

เพื่อวิเคราะห์และวิจัยสถานะ Smart Beacon และการคาดการณ์ในอนาคตในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน ที่เกี่ยวข้องกับการขาย มูลค่า (รายได้) อัตราการเติบโต (CAGR) ส่วนแบ่งการตลาด ประวัติและการคาดการณ์

เพื่อนำเสนอผู้ผลิต Smart Beacon รายสำคัญ นำเสนอยอดขาย รายได้ ส่วนแบ่งการตลาด และการพัฒนาล่าสุดสำหรับผู้เล่นหลัก

เพื่อแบ่งข้อมูลแยกตามภูมิภาค ประเภท บริษัท และแอปพลิเคชัน

เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความได้เปรียบของตลาดทั่วโลกและภูมิภาคที่สำคัญ โอกาสและความท้าทาย ข้อจำกัดและความเสี่ยง

เพื่อระบุแนวโน้ม ตัวขับเคลื่อน ปัจจัยที่มีอิทธิพลในระดับโลกและภูมิภาค

เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาการแข่งขัน เช่น การขยาย ข้อตกลง การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และการเข้าซื้อกิจการในตลาด รับ

รายงานฉบับเต็ม :@ https://industrystatsreport.com/Semiconductor-and-Electronics/Global-Smart-Beacon-Market-Outstanding-Growth-Analysis-On-Top-Compnies/Summary 

รายงานที่เกี่ยวข้อง : 

https://www.prnewswire.com/news-releases/at-19-71–cagr-zero-trust-security-market-size-is-projected-to-reach-94-35-billion- ภายในปี 2027–says-brandessence-market-research-301213906.html 

https://www.prnewswire.com/news-releases/growing-at-7-5-cagr-digital-transformation-consulting-market-is-booming-and-capturing-new-opportunity-in-2021–says -brandessence-market-research-301217140.html 

Back to top button