Uncategorized

ตลาดเตียงในโรงพยาบาลมีมูลค่า 6.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 และคาดว่าจะถึง 9.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 5.2% ในช่วงคาดการณ์

ตลาดเตียงในโรงพยาบาลมีมูลค่า 6.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 และคาดว่าจะถึง 9.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 5.2% ในช่วงคาดการณ์

Hospital Beds รายงานมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเติบโตของธุรกิจด้วยความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นฐานทางธุรกิจ รวมถึงการเติบโตในปัจจุบัน แนวโน้มสำคัญ ตัวขับเคลื่อน การวิเคราะห์ต้นทุน การคาดการณ์ในอนาคต และส่วนงานหลัก รายงานจะให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดของแต่ละส่วนใน Hospital Beds รวมถึงการวิเคราะห์ระดับภูมิภาคที่ปรับแต่งเองเพื่อรับโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รายงานนี้สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการการวิจัยของซินดิเคทเพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบในวงกว้างหรือปรับแต่งโดยเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของการเติบโตทางธุรกิจ รายงานการวิจัยแต่ละฉบับที่จัดทำโดยทีม Brandessence ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 15 คน โดยมีประสบการณ์ตรงในสาขาที่เกี่ยวข้องมาหลายปี และเครื่องมือวิจัยเฉพาะทางเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุวัตถุประสงค์ Brandessence มีเป้าหมายเพื่อให้การวิเคราะห์อิสระของตลาดต่างๆ เพื่อให้การวิเคราะห์ที่เข้าใจง่าย ไดนามิก และเป็นกลางของตลาดที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจ

รายงานนี้เป็นเครื่องมือสำหรับธุรกิจระดับโลกในการเข้าสู่ภูมิภาคใหม่ ลงทุนในส่วนใหม่ๆ ทำความเข้าใจการตอบสนองของผู้บริโภค สำรวจการแข่งขันระดับโลก และสุดท้ายคือการลงทุนอย่างชาญฉลาด รายงานยังสามารถใช้เพื่อการศึกษาเพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบในวงกว้าง เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงานในทีมด้วยความโปร่งใสในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และการกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ SWOT ของบริษัท           

ดาวน์โหลดตัวอย่างพิเศษฟรี (200 หน้า PDF) รายงาน @ :

https://industrystatsreport.com/Request/Sample?ResearchPostId=12887&RequestType=Sample&utm_source=nandini&utm_medium=n26

บริษัทเตียงโรงพยาบาล

ผู้เล่นหลักของตลาดเตียงโรงพยาบาลคือ

Getinge Group

บริษัท พาราเมาท์ เบด จำกัด

จอร์นส์ เฮลธ์แคร์ แอลแอลซี

Stryker Corporation

เจนดรอน

ฮิล-รอม โฮลดิ้งส์ อิงค์

เมดไลน์ อินดัสทรีส์ อิงค์

อินวาแคร์ คอร์ปอเรชั่น

Span-America Medical Systems, Inc.

การแบ่งส่วนตลาดเตียงโรงพยาบาลทั่วโลก:–

ตามประเภท: ไฟฟ้า, กึ่งไฟฟ้า, แมนนวล

โดยการดูแล: Curative Care, Long-Term Care, Rehabilitative Care

โดยการสมัคร: เตียงผู้ป่วยหนัก เตียงผู้ป่วยหนัก

โดยผู้ใช้: โรงพยาบาล คลินิก การตั้งค่าการดูแลบ้าน สิ่งอำนวยความสะดวกการดูแลผู้สูงอายุ

การเพิ่มจำนวนเตียงในโรงพยาบาลเอกชนและการลงทุนที่ดีขึ้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นการเติบโตของตลาดเตียงโรงพยาบาลทั่วโลก

ขอบเขตของรายงานตลาดเตียงโรงพยาบาลทั่วโลก–

เตียงในโรงพยาบาลเป็นเตียงพิเศษที่สามารถปรับได้ตามต้องการเพื่อเพิ่มส่วนปลายของศีรษะ เท้า หรือตรงกลางตามความสะดวก เป็นเตียงที่มีราวกั้นข้างเตียงยกขึ้นหรือลงได้ และฐานของที่นอนแบ่งเป็น 3 ส่วนต่อกัน เพื่อให้หัว เท้า หรือตรงกลางยกขึ้นได้ด้วยข้อเหวี่ยงหรือมอเตอร์ให้ผู้ป่วยนอนได้ ลงในอิริยาบถต่างๆ เช่น การรักษาหรือการปลอบโยน เตียงในโรงพยาบาลช่วยให้ผู้ป่วยมีตำแหน่งที่ดีขึ้น เนื่องจากผู้ใช้สามารถปรับตำแหน่งของเตียงได้ ซึ่งช่วยให้สามารถถ่ายเทแรงกดที่เตียงวางจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปยังอีกส่วนของร่างกายได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดแผลกดทับ เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลช่วยให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ง่าย อีกทั้งยังสะดวกในการยกผู้ป่วยให้สูงขึ้นหรือต่ำลงขณะเข้าและออกจากเตียง สำหรับผู้ที่เคลื่อนไหวไม่คล่องตัว เตียงในโรงพยาบาลเป็นหนึ่งในเตียงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ พวกเขายังไม่ได้ใช้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น สามารถใช้ที่บ้านได้หากสมาชิกในครอบครัวป่วยหรือต้องการเตียงสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการแพทย์ตลอดชีวิต

Global Hospital Beds Market Dynamics-

ปัจจัยสำคัญบางประการที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดเตียงในโรงพยาบาลทั่วโลกคือการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในเตียง ICU และปริมาณผู้ป่วยเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเรื้อรังและต้องการการดูแลที่บ้านอย่างเข้มข้น ผู้คนจึงเริ่มเลือกใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการดูแลที่บ้านอย่างมาก สถานบริการสุขภาพในครัวเรือนช่วยรักษา ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพส่วนบุคคล ตามรายงานของสภาสุขภาพแห่งชาติ โรคเรื้อรังส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันประมาณ 133 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นมากกว่า 40% ของประชากรทั้งหมดของประเทศ ภายในปี 2020 ตัวเลขนี้น่าจะถึง 157 ล้านคน รวมถึง 81 ล้านคนภายใต้เงื่อนไขหลายประการ การเพิ่มขึ้นของอัตราการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 เมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผลักดันตลาดเตียงในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม จำนวนเตียงในโรงพยาบาลของรัฐที่ลดลงและราคาเตียงในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นเป็นความท้าทายหลักสำหรับการเติบโตของตลาดเตียงในโรงพยาบาล การพัฒนาเตียงในโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือแบบหุ่นยนต์ ความต้องการเตียงสำหรับดูแลที่บ้านที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของเศรษฐกิจเกิดใหม่ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นโอกาสสำคัญในตลาดนี้

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะเติบโตเร็วที่สุดในตลาดเตียงโรงพยาบาลทั่วโลก

ยุโรปเป็นผู้นำตลาดมาจนถึงตอนนี้ และคาดว่าจะยังคงครองตลาดเตียงในโรงพยาบาลทั่วโลกต่อไปในอนาคตอันเนื่องมาจากการใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อหัวที่เพิ่มขึ้น จำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น ความชุกของโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จากข้อมูลของสหพันธ์โรงพยาบาลและการดูแลสุขภาพแห่งยุโรป ในปี 2014 มีโรงพยาบาลโดยเฉลี่ย 2.9 แห่งในยุโรป โดยสามารถรองรับผู้อยู่อาศัยได้ 100,000 คน ตั้งแต่ 1.40 ในสโลวีเนีย ถึง 9.80 ในไซปรัส นอกจากนี้ยังมีเตียงเฉลี่ย 521 เตียงต่อประชากร 100,000 คน ตั้งแต่ 254 ในสวีเดนถึง 826 ในเยอรมนี นอกจากนี้ยังมีโรคเรื้อรังและผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้ ตาม IDF มีผู้ป่วยโรคเบาหวานประมาณ 58 ล้านคนในยุโรปและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 66.7 ล้านคนภายในปี 2588 ตลาดเตียงในโรงพยาบาลในเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะเติบโตเร็วที่สุดเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ที่ดีขึ้นในภูมิภาคและการเติบโต การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย จีน และญี่ปุ่น กลายเป็นตลาดที่น่าสนใจเนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพ จำนวนองค์กรการผลิตตามสัญญา (CMOs) ที่เพิ่มขึ้น และจำนวนคนอ้วนที่ต้องการการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น

Hospital Beds Market: Key Features

รายงานนี้เน้นย้ำถึงแนวการแข่งขัน การแบ่งส่วน การขยายตัวทางภูมิศาสตร์ และการเติบโตของรายได้ การผลิต และการบริโภคของตลาดเตียงในโรงพยาบาล ขนาดตลาดเตียงในโรงพยาบาล การวิเคราะห์การเติบโต แนวโน้มอุตสาหกรรม และการคาดการณ์ ให้รายละเอียดของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขอบเขตธุรกิจทั่วโลก รายงานนี้แสดงผลิตภัณฑ์ในอนาคต การร่วมทุน กลยุทธ์ทางการตลาด การพัฒนา การควบรวมและซื้อกิจการ การตลาด โปรโมชั่น รายได้ นำเข้า ส่งออก ค่า CAGR อุตสาหกรรมโดยรวม และคู่แข่งเฉพาะที่เผชิญจะได้รับการศึกษาในขนาดใหญ่ ตลาด.

เตียงโรงพยาบาล แนวการแข่งขันของตลาดให้รายละเอียดโดยคู่แข่ง รายละเอียด ได้แก่ ภาพรวมของบริษัท การเงินของบริษัท รายได้ที่สร้างรายได้ ศักยภาพทางการตลาด การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การริเริ่มตลาดใหม่ สถานที่การผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวก จุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัท การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ท่อทดลองผลิตภัณฑ์ การอนุมัติผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตร ความกว้างของผลิตภัณฑ์และ ลมหายใจ, การครอบงำแอปพลิเคชัน, เส้นโค้งเส้นชีวิตเทคโนโลยี จุดข้อมูลที่ให้ไว้นั้นเกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับตลาดเตียงในโรงพยาบาลเท่านั้น ผู้เล่นและผู้ผลิตในตลาดเตียงในโรงพยาบาลชั้นนำของโลกได้รับการศึกษาเพื่อให้แนวคิดสั้น ๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน

ข่าวล่าสุดและการพัฒนาอุตสาหกรรมในแง่ของการขยายตลาด การเข้าซื้อกิจการ กลยุทธ์การเติบโต การร่วมทุนและความร่วมมือ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การขยายตลาด ฯลฯ จะรวมอยู่ในรายงาน รายงานมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานและแนวการแข่งขันที่มีอยู่ภายในตลาด การระบุผู้เล่นหลักจำนวนมากในตลาดจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีการและความร่วมมือที่ผู้เล่นจะต้องเข้าใจการแข่งขันภายในตลาดเตียงในโรงพยาบาลทั่วโลก

เตียงในโรงพยาบาล รายงานตลาดให้การวิเคราะห์เชิงลึกของการพัฒนาล่าสุดของตลาดและแนวการแข่งขันที่ครอบคลุมซึ่งเกิดจากการระบาดของไวรัส COVID19/CORONA รายงานตลาดเตียงในโรงพยาบาลมีประโยชน์สำหรับนักยุทธศาสตร์ นักการตลาด และผู้บริหารระดับสูง และผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมเตียงในโรงพยาบาล

พลวัตตลาดของตลาดเตียงใน

โรงพยาบาล รายงานตลาดเตียงในโรงพยาบาลทั่วโลกมีข้อเสนอการวิจัยที่ดีที่สุดและข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับการมองหาแนวโน้มผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการวิเคราะห์การแข่งขันของตลาดที่มีอยู่หรือตลาดเกิดใหม่ บริษัทต่างๆ สามารถเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยรายงานธุรกิจนี้ รายงานประกอบด้วยข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ ประวัติบริษัท และแนวโน้มของตลาดทั่วโลก ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแค็ตตาล็อกการวิจัยตลาดเฉพาะอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมทั่วทั้งบริษัทได้จากรายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรมนี้ รายงานการตลาดตรวจสอบอุตสาหกรรมในระดับที่สูงกว่าการศึกษาในอุตสาหกรรมมาก

สารบัญ: รายงานการวิจัยตลาดเตียงในโรงพยาบาลทั่วโลก

บทที่ 1: ภาพรวมอุตสาหกรรมเตียงในโรงพยาบาลทั่วโลก

บทที่ 2: ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกต่อตลาดเตียงในโรงพยาบาล

บทที่ 3: การแข่งขันขนาดตลาดโลกโดยผู้ผลิตในอุตสาหกรรม

บทที่ 4: การผลิตทั่วโลก, รายได้ (มูลค่า) ตาม ไปยังภูมิภาค

บทที่ 5: วัสดุสิ้นเปลืองทั่วโลก (การผลิต) การบริโภค การส่งออก การนำเข้า

บทที่ 6: การผลิตทั่วโลก รายได้ (มูลค่า) แนวโน้มราคา ประเภทผลิตภัณฑ์

บทที่ 7: การวิเคราะห์ตลาดโลก บนพื้นฐานของการใช้งาน

บทที่ 8: โรงพยาบาล ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมตลาดเตียง

บทที่ 9: ห่วงโซ่ตลาดเตียงในโรงพยาบาล กลยุทธ์การจัดหา และผู้ซื้อปลายน้ำ

บทที่ 10: กลยุทธ์และนโยบายหลักโดยผู้จัดจำหน่าย/ซัพพลายเออร์/ผู้ค้า

บทที่ 11: ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยผู้ขายในตลาด

บทที่ 12:วิเคราะห์ปัจจัยผลกระทบของตลาด

บท13: ระยะเวลาการคาดการณ์ตลาดเตียงในโรงพยาบาลทั่วโลก

บทที่ 14: อนาคตของตลาด

บทที่ 15: ภาคผนวก

กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญดำเนินการโดย ผู้เล่นที่ประกอบด้วยการฝึกอบรมเพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุและเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่จะช่วยเสริมการเติบโตของตลาด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบ่อยครั้ง การพกพาที่เหนือกว่า และความสะดวกในการจัดการสำหรับเตียงในโรงพยาบาล กำลังส่งเสริมการยอมรับในบ้านและการตั้งค่าการดูแลทางเลือกเช่นกัน นอกจากนี้ การริเริ่มที่ไม่แสวงหาผลกำไรและของรัฐบาล และโครงการสร้างความตระหนัก และเงินทุนที่ไหลเข้ามาเพื่อการศึกษาวิจัย มีอิทธิพลในทางบวกต่อการพัฒนาภายในอุตสาหกรรม

ตลาดเตียงในโรงพยาบาลทั่วโลก: การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

รายงานการวิจัยประกอบด้วยกลุ่มเฉพาะตามภูมิภาค (ประเทศ) ตามบริษัท ตามประเภท และตามแอปพลิเคชัน การศึกษานี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายและรายได้ในช่วงประวัติศาสตร์และคาดการณ์ไว้ระหว่างปี 2022 ถึง 2028 การทำความเข้าใจกลุ่มต่างๆ จะช่วยในการระบุความสำคัญของปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการเติบโตของตลาด

 •                 อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก)
 •                 ยุโรป (เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี รัสเซีย และตุรกี เป็นต้น)
 •                 เอเชียแปซิฟิก (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม)
 •                 อเมริกาใต้ (บราซิล ฯลฯ)
 •                 ตะวันออกกลางและแอฟริกา (ประเทศอียิปต์และ GCC)

 

รายงานที่ครอบคลุมนี้จะให้ข้อมูล:

 • ปรับปรุงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของคุณ
 • ช่วยในการวิจัย การนำเสนอ และแผนธุรกิจ
 • แสดงโอกาสทางการตลาดที่เกิดขึ้นใหม่ที่ควรมุ่งเน้น
 • เพิ่มความรู้ในอุตสาหกรรมของคุณ
 • แจ้ง ให้คุณทราบถึงการพัฒนาตลาดที่สำคัญ
 • ให้คุณพัฒนากลยุทธ์การเติบโตอย่างมีข้อมูล
 • สร้างข้อมูลเชิงลึกด้านเทคนิคของคุณ
 • แสดงแนวโน้มที่จะใช้ประโยชน์จาก
 • เสริมความแข็งแกร่งในการวิเคราะห์คู่แข่ง
 • ให้การวิเคราะห์ความเสี่ยง ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงหลุมพรางที่บริษัทอื่นสามารถทำได้
 • ท้ายที่สุด ช่วยให้คุณเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้กับบริษัทของคุณ

โซลูชันการวิจัยตลาดของเราให้คำตอบแก่คุณสำหรับคำถามที่กล่าวถึงด้านล่าง:

 • ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนที่รับผิดชอบต่อการเติบโตของตลาด
 • ข้อ ใดคือปัจจัยกีดขวางของตลาดนี้
 • โอกาสใหม่ๆ อะไรบ้างที่ตลาดจะเติบโตในปีต่อๆ ไป
 • แนวโน้มของตลาดนี้เป็นอย่างไร
 • ข้อ ใดคือปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ตลาดระดับโลกและระดับภูมิภาคในแง่ของรายได้ การขาย และการผลิตมีขนาดเท่าใด
 • ตลาดจะเติบโตได้ไกลแค่ไหนในช่วงเวลาคาดการณ์ในแง่ของรายได้ ยอดขาย และการผลิต
 • ภูมิภาคใดครองตลาดโลกและส่วนแบ่งการตลาดของแต่ละภูมิภาคในตลาดโดยรวมในปี 2565 เป็นเท่าใด
 • แต่ละส่วนจะเติบโตอย่างไรในช่วงเวลาที่คาดการณ์ และรายได้ที่กลุ่มเหล่านี้จะคิดเป็นรายได้ในปี 2028
 • ภูมิภาคใดมีโอกาสมากกว่า

รับระเบียบวิธีของรายงานนี้:@

https://industrystatsreport.com/Request/Sample?ResearchPostId=12887&RequestType=Methodology&utm_source=nandini&utm_medium=n26

ขอบคุณที่อ่านบทความนี้ คุณยังสามารถรับเวอร์ชันรายงานเฉพาะของแต่ละบทหรือภูมิภาค เช่น อเมริกาเหนือ ยุโรป หรือเอเชีย

เกี่ยวกับเรา:

การวิจัยตลาดของ Brandessence เผยแพร่รายงานการวิจัยตลาดและข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่ผลิตโดยนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติสูงและมีประสบการณ์ รายงานการวิจัยตลาดสาระสำคัญของแบรนด์จะเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ที่ปรึกษา ซีอีโอ ซีไอโอ ซีโอโอ และกรรมการ รัฐบาล หน่วยงาน องค์กร และปริญญาเอก นักเรียน. เรามีศูนย์จัดส่งในเมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย และสำนักงานขายของเราอยู่ในลอนดอน

ติดต่อเรา:

Alan Ruffalo

ฝ่ายขายของบริษัท: +44-2038074155

อีเมล: sales@brandessenceresearch.com

 

รายงานที่เกี่ยวข้อง

ตลาดวัคซีนทั่วโลกมีมูลค่า 56.98 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 และคาดว่าจะสูงถึง 153.49 พันล้านดอลลาร์ในปี 2571 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 14.1% ในช่วงคาดการณ์

ขนาดตลาดอุปกรณ์จัดส่งอินซูลินมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ CAGR 9.7% ในช่วงปี 2564-2571 ขนาดตลาดอุปกรณ์จัดส่งอินซูลินมีมูลค่าถึง 18.33 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตเป็น 33.05 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2571 การวิเคราะห์โดยการวิจัยตลาดของ Brandessence

Back to top button