ธุรกิจ

การเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ในตลาดการจัดการซัพพลายเชนที่จะเกิดขึ้นในปี 2027

ปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกในตลาดการจัดการซัพพลายเชน 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานมีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบันที่มีความต้องการอุปทานสูง ซึ่งนำไปสู่ระดับการแข่งขันและความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่แน่นอน ปัญญาประดิษฐ์ถูกกำหนดให้เป็นการออกแบบของระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเลียนแบบมนุษย์พฤติกรรมรูปแบบโดยการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ของหน่วยสืบราชการลับของมนุษย์ AI ในการจัดการซัพพลายเชนเสนอให้ติดตามและรักษาฐานข้อมูลของซัพพลายเออร์และการจัดส่ง

รับตัวอย่างรายงานนี้ @ https://qualiketresearch.com/request-sample/Artificial-intelligence-in-Supply-Chain-Management-Market/request-sample

การเพิ่มขึ้นของการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานคาดว่าจะช่วยเพิ่มปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกในการเติบโตของตลาดการจัดการห่วงโซ่อุปทานในช่วงเวลาคาดการณ์ นอกจากนี้ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับความโปร่งใสและการมองเห็นที่ดีขึ้นในข้อมูลและกระบวนการของซัพพลายเชนจะส่งผลดีต่อการเติบโตของตลาด นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้เป็นอีกปัจจัยขับเคลื่อนที่คาดว่าจะขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกในการเติบโตของตลาดการจัดการห่วงโซ่อุปทานในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ความต้องการความแม่นยำและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในคลังสินค้าจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของ AI ในตลาดการจัดการซัพพลายเชน นอกจากนี้ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการใช้เทคโนโลยี AI ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและระบบอัตโนมัติคาดว่าจะเป็นโอกาสสำหรับการเติบโตของตลาด

การขาดความตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาในเทคโนโลยี AI อาจขัดขวางปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกในการเติบโตของตลาดซัพพลายเชนในช่วงเวลาคาดการณ์นี้

รับส่วนลดสำหรับรายงานนี้ @ https://qualiketresearch.com/request-sample/Artificial-intelligence-in-Supply-Chain-Management-Market/ask-for-discount

 

การแบ่งส่วนตลาด

ปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกในตลาดการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบ่งออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการ โดยเทคโนโลยี เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง คอมพิวเตอร์วิทัศน์ และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ นอกจากนี้ ตลาดยังแบ่งออกเป็นผู้ใช้ปลายทาง เช่น การผลิต อาหารและเครื่องดื่ม การดูแลสุขภาพ ยานยนต์ การบินและอวกาศ การค้าปลีก และสินค้าอุปโภคบริโภค

นอกจากนี้ปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกในตลาดการจัดการซัพพลายเชนยังแบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาค เช่น อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา ยุโรป เอเชียแปซิฟิก และตะวันออกกลางและแอฟริกา

ผู้เล่นหลักในตลาด

มีการกล่าวถึงผู้เล่นหลักหลายรายในรายงานนี้ เช่น 3M, Cisco Systems, IBM, Intel, Xilinx, Samsung Electronics, Microsoft, SAP, Oracle, LLamasoft , Inc. เป็นต้น

 

เรียกดูรายงานการวิจัยฉบับเต็ม @ https://qualiketresearch.com/reports-details/Artificial-intelligence-in-Supply-Chain-Management-Market

 

อนุกรมวิธานตลาด

ตามส่วนประกอบ

 • ฮาร์ดแวร์
 • ซอฟต์แวร์
 • บริการ

โดยเทคโนโลยี

 • การเรียนรู้ของเครื่อง
 • วิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์
 • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

โดยผู้ใช้ปลายทาง

 • การผลิต
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ดูแลสุขภาพ
 • ยานยนต์
 • การบินและอวกาศ
 • ขายปลีก
 • สินค้าอุปโภคบริโภค

ตามภูมิภาค

 • อเมริกาเหนือ
 • ละตินอเมริกา
 • ยุโรป
 • ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 • ตะวันออกกลางและแอฟริกา

 

อ่านรายงานเพิ่มเติมของเรา

ตลาดปิเปตอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก @ https://qualiketresearch.com/reports-details/Electronic-Pipettes-Market

 

ตลาดไมโครโปรเซสเซอร์ทั่วโลก @ https://qualiketresearch.com/reports-details/Microprocessor-Market

 

ตลาดจอแสดงผล LED แบบแยกส่วนทั่วโลก @ https://qualiketresearch.com/reports-details/LED-Modular-Display-Market

 

ตลาดเซ็นเซอร์ Capacitive ทั่วโลก @ https://qualiketresearch.com/reports-details/Capacitive-Sensor-Market

 

ตลาดระบบทำความเย็นอุตสาหกรรมระดับโลก @

https://qualiketresearch.com/reports-details/Industrial-Refrigeration-Systems-Market

 

 

Back to top button