Uncategorized

โรคระบาดส่งผลกระทบต่อตลาด อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยและการคาดการณ์ถึงปี 2565 ปี 2021 – การวิเคราะห์อุตสาหกรรมทั่วโลกพร้อมการคาดการณ์ถึงปี 2027 อย่างไร

“ อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยและการคาดการณ์ถึงปี 2565” กำลังอยู่บนคลื่นแห่งการเติบโต เนื่องจาก“ อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยและการคาดการณ์ถึงปี 2565” ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่มีความจำเป็นเนื่องจากอันตรายที่เพิ่มขึ้นของ COVID-19 วิกฤตนี้เป็นโอกาสสำหรับ“ อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยและการคาดการณ์ถึงปี 2565” ที่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว

จุดเด่นที่สำคัญของรายงาน:

รายงานการวิจัยตามตลาด อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยและการคาดการณ์ถึงปี 2565 นำเสนอภาพรวมขนาดเล็กของทุกเรื่องที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
รายงานนำเสนอการอภิปรายอย่างละเอียดเกี่ยวกับแนวทางที่ใช้ในเอกสารประกอบเช่นการวิเคราะห์ PESTEL และการวิเคราะห์ SWOT
ความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มตลาดของอุตสาหกรรมมีอยู่ในรายงานการวิจัย
มีการเพิ่มการศึกษาเชิงลึกของผู้นำตลาดและภูมิภาคที่มีอิทธิพลในรายงานการศึกษาตลาด
ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกลยุทธ์และรูปแบบการเติบโตตามด้วย อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยและการคาดการณ์ถึงปี 2565 อุตสาหกรรมรวมอยู่ในรายงาน
การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางธุรกิจในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยและการคาดการณ์ถึงปี 2565 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมอยู่ในการศึกษาตลาด
นอกจากนี้รายงานยังให้การวิเคราะห์เชิงแคบเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทั้งหมดในภาค อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยและการคาดการณ์ถึงปี 2565

รับสำเนาตัวอย่างของ Premium Report @ https://brandessenceresearch.biz/Request/Sample?ResearchPostId=47593&RequestType=Sample นี้

 

“อุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในภาคส่วนสำคัญที่ประเทศไทยตั้งใจจะพัฒนาเพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางไมซ์ที่สำคัญและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ที่มีชื่อเสียงเนื่องจากมีความเข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐาน ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ ระบบคมนาคมที่พัฒนาแล้ว การเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ภาคเอกชนที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี การสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและกฎระเบียบที่ดี ในแต่ละปี จะมีการจัดการประชุม สัมมนา และนิทรรศการระดับโลกจำนวนมาก บริษัททัวร์ชั้นนำของโลก ประเทศไทยมีแผนที่จะพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับไมซ์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะศูนย์การประชุมและสถานที่ที่สามารถจัดงานขนาดใหญ่ได้ เพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับตลาดที่กำลังขยายตัวและความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการประชุม การประชุม และนิทรรศการ

คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะดึงดูดนักเดินทางไมซ์มากกว่า 1.3 ล้านคน และสร้างรายได้เกือบ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2565

การประชุมเป็นส่วนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย การประชุมควบคุมส่วนแบ่งการตลาดของสิงโตประมาณ 75% สำหรับปี 2558 และคาดว่าจะยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดจนถึงปี 2565

เอเชียตะวันออกเป็นแหล่งสำคัญของนักเดินทางไมซ์ในประเทศไทย ประเทศในเอเชียตะวันออกคิดเป็น XX% ของนักเดินทางไมซ์ในต่างประเทศทั้งหมด ยุโรปและเอเชียใต้ได้แสดงศักยภาพในการเป็นภูมิภาค MICE ยอดนิยมอันดับ 2 และ 3 ทวีปอเมริกาเป็นตลาดต้นทางชั้นนำที่สี่สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย คาดการณ์ว่าเอเชียตะวันออกจะยังคงครองอันดับ 1 ของนักเดินทางไมซ์ในประเทศไทยภายในปี 2565

การไหลเข้าของนักเดินทางไมซ์ในประเทศไทย จีนถือครองส่วนแบ่งสูงสุดในปี 2558 และคาดว่าจีนจะคงตำแหน่งของตนไว้ในช่วงคาดการณ์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และเวียดนาม รั้งอันดับ 2, 3 และ 4 ประเทศต้นทางที่ดีที่สุดสำหรับนักเดินทางไมซ์ที่มาเยือนประเทศไทย

สำหรับรายได้นักเดินทางไมซ์ในประเทศไทย จีนมีส่วนได้ส่วนเสีย XX% ในปี 2558 และมีแนวโน้มว่าจีนจะเป็นประเทศที่ดีที่สุดในการสร้างรายได้สูงสุดให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ประเทศอื่นๆ เช่น กัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เวียดนาม และอินเดีย เป็นประเทศต้นทางที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย

รายงานการวิจัย DPI เรื่อง “”Thailand MICE Industry & Forecast to 2022″” ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย รายงานนี้วิเคราะห์ข้อมูลตลาดและให้ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกระแสนักเดินทางไมซ์และรายได้มายังประเทศไทย ภาพรวมตลาดในแง่มูลค่าสำหรับช่วงเวลาที่คาดการณ์สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยมีรายละเอียดอยู่ในรายงาน รายงานนี้ยังมีคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนการเติบโตและความท้าทายของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย

อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยได้รับการวิเคราะห์จาก 4 มุมมอง:

1. การไหลเข้า รายได้ และการคาดการณ์ของนักเดินทางไมซ์ในประเทศไทย – การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2565)
2. การไหลเข้า รายได้ และการคาดการณ์ของนักเดินทางไมซ์ในประเทศไทย – Country Wise Analysis (2012 – 2022)
3. การไหลเข้า รายได้ และการคาดการณ์ของนักเดินทางไมซ์ในประเทศไทย – โดยการวิเคราะห์อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2565)
4. อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย “ตัวขับเคลื่อนและความท้าทายการเติบโต Growth

Thailand MICE Industry & Forecast to 2022 – By Industry Analysis

1. การประชุม
2. สิ่งจูงใจ
3. อนุสัญญา
4. นิทรรศการ

Thailand MICE Industry & Forecast to 2022 “โดยการวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

1. เอเชียตะวันออก
2. ยุโรป
3. ทวีปอเมริกา
4. เอเชียใต้
5. โอเชียเนีย
6. ตะวันออกกลาง
7. แอฟริกา

Thailand MICE Industry & Forecast to 2022 – Countries Wise Analysis

1. กัมพูชา
2. อินโดนีเซีย
3. โลอาส
4. มาเลเซีย
5. เมียนมาร์
6. ฟิลิปปินส์
7. สิงคโปร์
8. เวียดนาม
9. ประเทศจีน
10. ฮ่องกง
11. ญี่ปุ่น
12. เกาหลี
13. ไต้หวัน
14. ฝรั่งเศส
15. เยอรมนี
16. รัสเซีย
17. อิตาลี
18. สหราชอาณาจักร
19. สหรัฐอเมริกา
20. แคนาดา
21. บราซิล
22. บังคลาเทศ
23. อินเดีย
24. ปากีสถาน
25. ศรีลังกา
26. ออสเตรเลีย
27. นิวซีแลนด์
28. Isreal
29. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
30. แอฟริกาใต้
31. ประเทศอื่นๆ”

 

ขอ Methodology @ https://brandessenceresearch.biz/Request/Sample?ResearchPostId=47593&RequestType=Customization

ประโยชน์ของการจัดซื้อ อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยและการคาดการณ์ถึงปี 2565 รายงานตลาด:

การสนับสนุนนักวิเคราะห์: ขอให้นักวิเคราะห์มืออาชีพแก้ไขคำถามของคุณก่อนหรือหลังการซื้อรายงาน
ความพึงพอใจของลูกค้า: ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยเหลือคุณในทุกความต้องการด้านการวิจัยและปรับแต่งรายงานของคุณ
ความเชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเทียบได้: นักวิเคราะห์ให้ข้อมูลเชิงลึกในรายงาน
รับประกันคุณภาพ: เน้นที่คุณภาพและความถูกต้องของรายงาน
การวิเคราะห์ภูมิภาคและประเทศ

อเมริกาเหนือสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดายุโรปสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเอเชียแปซิฟิกจีนญี่ปุ่นอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อเมริกาใต้บราซิลอาร์เจนตินาโคลัมเบียตะวันออกกลางและแอฟริกา GCC แอฟริกา ส่วนที่เหลือของตะวันออกกลางและแอฟริกา

พื้นฐานของ Global“ อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยและการคาดการณ์ถึงปี 2565”:

ข้อมูลการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับขนาดและการเติบโต“ อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยและการคาดการณ์ถึงปี 2565” ฐานผู้บริโภคและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ได้รับการอธิบายอย่างละเอียดในรายงาน“ อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยและการคาดการณ์ถึงปี 2565” นี้

การวิเคราะห์“ อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยและการคาดการณ์ถึงปี 2565” ตามภูมิภาคจะครอบคลุมปัจจัยสำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายได้และส่วนแบ่ง“ อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยและการคาดการณ์ถึงปี 2565” ของผู้เล่นชั้นนำในอุตสาหกรรม และส่วนแบ่งการตลาดของผู้เล่นในอุตสาหกรรมชั้นนำ

การวิเคราะห์โอกาสในการเติบโตความท้าทายและอุปสรรคในการพัฒนาตลาดครอบคลุมอยู่ในรายงานนี้

การศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโปรไฟล์ธุรกิจของผู้เล่น“ อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยและการคาดการณ์ถึงปี 2565” อันดับต้น ๆ พร้อมกับรายได้ปริมาณผู้บริโภคจะช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

กลยุทธ์การตลาดกลุ่มตลาดเกิดใหม่และการวิเคราะห์“ อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยและการคาดการณ์ถึงปี 2565” ที่ครอบคลุมจะนำไปสู่การพัฒนาตลาด

รายงานโดยละเอียด @ อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยและการคาดการณ์ถึงปี 2565

Back to top button