Uncategorized

การจัดหาตลาดซอฟต์แวร์ แนวโน้มทั่วโลกในปี 2564 แนวโน้มเทคโนโลยี การเติบโตของอุตสาหกรรม โอกาส การประมาณขนาด ส่วนแบ่งของบริษัทอันดับต้น ๆ การคาดการณ์ระดับภูมิภาคถึงปี 2570

ซอฟต์แวร์จัดหา ตลาด รายงานการวิจัยเป็นการศึกษาเชิงลึกอย่างเชี่ยวชาญและเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะที่มีอยู่ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์การจัดหา รายงานนี้เน้นที่ตัวขับเคลื่อน ข้อจำกัด โอกาส และภัยคุกคามที่สำคัญสำหรับผู้เล่นหลัก นอกจากนี้ยังให้การวิเคราะห์แบบละเอียดของส่วนแบ่งการตลาด การแบ่งส่วน การคาดการณ์รายได้ และการวิเคราะห์ระดับภูมิภาคจนถึงปี 2027

นอกจากนี้ รายงานตลาดซอฟต์แวร์การจัดหายังครอบคลุมถึงนโยบายและแผนการพัฒนา กระบวนการผลิตและโครงสร้างต้นทุน กลยุทธ์ทางการตลาดตามด้วยผู้เล่นหลักในการจัดหาซอฟต์แวร์ชั้นนำ ผู้จัดจำหน่าย การวิเคราะห์ การจัดหาช่องทางการตลาดซอฟต์แวร์ ผู้ซื้อที่มีศักยภาพ และประวัติการพัฒนาซอฟต์แวร์การจัดหา รายงานนี้ยังระบุตัวเลขการนำเข้า/ส่งออก อุปทานและการบริโภค ตลอดจนต้นทุน ราคา รายได้ และอัตรากำไรขั้นต้นตามภูมิภาค

รับตัวอย่างสำเนาของรายงานพรีเมียมนี้ @ :

https://industrystatsreport.com/Request/Sample?ResearchPostId=11818&RequestType=Sample&utm_source=nandini&utm_medium=now26.tv

* หน้าตัวอย่างสำหรับรายงานนี้สามารถเข้าถึงได้ทันทีเมื่อมีการร้องขอ *

Sourcing เป็นกระบวนการในการค้นหาแหล่งที่มาของสินค้าและบริการของบริษัท เป็นส่วนประกอบของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดซื้อ จุดเน้นหลักจะอยู่ที่โลจิสติกส์ของการจัดหาวัสดุ ในขณะที่การจัดหาโฟกัสคือการหาซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุดและคุ้มค่าสำหรับทรัพยากร เนื่องจากผลกำไรของธุรกิจสามารถพึ่งพาการค้นหาแหล่งที่ดีที่สุดได้เป็นอย่างมาก การจัดหาจึงมีบทบาทสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและในกระบวนการจัดการซัพพลายเชนโดยรวม

ภาคการผลิตมีส่วนแบ่งการตลาดซอฟต์แวร์จัดหาที่ใหญ่ที่สุดในปี 2560 และจะยังคงครองตลาดต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่รับผิดชอบต่อความต้องการซอฟต์แวร์การจัดหาที่เพิ่มขึ้นคือการลดความเสี่ยงและต้นทุนของห่วงโซ่อุปทานผ่านระบบอัตโนมัติของกระบวนการจัดหา

ผู้เล่นหลักที่กล่าวถึงในการศึกษานี้

IBM

SAP

Capgemini

ESM Solutions

Coupa Software

Jaggaer

Determine, Inc

Winddle

Xeeva

ClearTrack เครือข่ายข้อมูล

eBid Systems

GEPทั่วโลก

ตลาดDojo

Zycus ตาม

ส่วนตลาดตามประเภทสินค้าสามารถแบ่งออกเป็น
บนสมมติฐาน
บนคลาวด์

ส่วนตลาดตามแอปพลิเคชัน แบ่งออกเป็น
การผลิต
ค้าปลีก
ไอทีและโทรคมนาคม
ดูแลสุขภาพ
อื่น

ภูมิศาสตร์ รายงานนี้แยกออกเป็นหลายภูมิภาคหลัก รายได้ (ล้านเหรียญสหรัฐ) ภูมิศาสตร์ (ภาคเหนือ อเมริกา ยุโรป เอเชียแปซิฟิก ละตินอเมริกา และตะวันออกกลางและแอฟริกา) โดยมุ่งเน้นที่ประเทศสำคัญในแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงตัวขับเคลื่อนตลาด ข้อจำกัด โอกาส ความท้าทาย และประเด็นสำคัญในตลาดซอฟต์แวร์หลังการบริโภคทั่วโลก

ประโยชน์หลักสำหรับรายงานการตลาดซอฟต์แวร์การจัดหา

การวิเคราะห์ให้การตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนของตลาดซอฟต์แวร์การจัดหาหลังการบริโภคทั่วโลกพร้อมกับการคาดการณ์ในอนาคตเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน นอกจากนี้ รายงานนี้ยังรวมถึงการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของตลาดซอฟต์แวร์การจัดหาหลังการบริโภคตลอดระยะเวลาคาดการณ์ รายงานยังเข้าใจถึงโอกาสทางธุรกิจและขอบเขตสำหรับการขยายตัว นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภัยคุกคามหรืออุปสรรคของตลาด และผลกระทบของกรอบการกำกับดูแลเพื่อให้พิมพ์เขียวระดับผู้บริหารในตลาดซอฟต์แวร์การจัดหาหลังผู้บริโภค

การวิเคราะห์ของ Porter เป็นอีกประเด็นหนึ่งในรายงานที่อธิบายว่าจำนวนผู้ผลิตส่งผลต่อสถานการณ์ตลาดทั้งหมดอย่างไร

การวิเคราะห์ PESTLE รวมถึงการวิเคราะห์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย และสิ่งแวดล้อมของทุกภูมิภาค การวิเคราะห์นี้อธิบายผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดในตลาดการจัดหาซอฟต์แวร์

การวิเคราะห์ราคามีอยู่ในรายงาน ซึ่งจะตรวจสอบตามภูมิภาคและกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ต่างๆ ค่าสำหรับกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในทุกภูมิภาค ได้แก่ อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา ยุโรป เอเชียแปซิฟิก (APAC) และตะวันออกกลางและแอฟริกา (MEA)

เหตุผลหลักในการซื้อรายงานการตลาดซอฟต์แวร์จัดหา:

  •       เพื่อรับการวิเคราะห์เชิงลึกของตลาด
  •       ประเมินกระบวนการผลิต
  •       เพื่อให้เข้าใจถึงการขับขี่และการยับยั้งที่ส่งผลกระทบมากที่สุด
  •       กลยุทธ์ทางการตลาดโดยองค์กรชั้นนำที่เกี่ยวข้อง
  •       เพื่อให้เข้าใจถึงแนวโน้มในอนาคตและแนวโน้มของตลาด

แต่ละบริษัทที่ทำประวัติในเอกสารการวิจัยจะได้รับการศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์และพอร์ตการใช้งาน ส่วนแบ่งการตลาด ศักยภาพในการเติบโต แผนในอนาคต และกิจกรรมการพัฒนา ผู้อ่านจะได้รับความเข้าใจและความรู้ที่สมบูรณ์เกี่ยวกับแนวการแข่งขัน ที่สำคัญที่สุด รายงานให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกลยุทธ์สำคัญที่ผู้เล่นหลักและผู้เล่นใหม่กำลังดำเนินการเพื่อรักษาอันดับของพวกเขาในตลาดซอฟต์แวร์การจัดหาทั่วโลก มันแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันในตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และวิธีที่ผู้เล่นเตรียมตัวเองให้เป็นผู้นำ

ภาพรวมรายงาน: ประกอบด้วยผู้เล่นหลักในตลาดซอฟต์แวร์การจัดหาทั่วโลกที่ครอบคลุมในการศึกษาวิจัย ขอบเขตการวิจัย กลุ่มตลาดตามประเภท กลุ่มตลาดตามแอปพลิเคชัน ปีที่พิจารณาสำหรับการศึกษาวิจัย และวัตถุประสงค์ของรายงาน

แนวโน้มการเติบโตทั่วโลก: ส่วนนี้เน้นที่แนวโน้มอุตสาหกรรมที่ตัวขับเคลื่อนตลาดและแนวโน้มของตลาดชั้นนำจะแสดงให้เห็น นอกจากนี้ยังให้อัตราการเติบโตของผู้ผลิตรายสำคัญที่ดำเนินงานในตลาดซอฟต์แวร์จัดหาทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์การผลิตและกำลังการผลิตที่กล่าวถึงแนวโน้มราคาทางการตลาด กำลังการผลิต การผลิต และมูลค่าการผลิตของตลาดซอฟต์แวร์การจัดหาทั่วโลก

ส่วนแบ่งการตลาดโดยผู้ผลิต: ใน ที่นี้ รายงานให้รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้โดยผู้ผลิต การผลิตและกำลังการผลิตตามผู้ผลิต ราคาตามผู้ผลิต แผนการขยาย การควบรวมและซื้อกิจการ และผลิตภัณฑ์ วันที่เข้าสู่ตลาด การจัดจำหน่าย และพื้นที่ตลาดของผู้ผลิตรายสำคัญ

ขนาดตลาดตามประเภท: ส่วนนี้เน้นที่กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงส่วนแบ่งการตลาดด้านมูลค่าการผลิต ราคา และส่วนแบ่งการตลาดการผลิตตามประเภทผลิตภัณฑ์

ขนาดตลาดตามแอปพลิเคชัน: นอกจากภาพรวมของตลาดซอฟต์แวร์จัดหาทั่วโลกตามแอปพลิเคชันแล้ว ยังให้การศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคในตลาดซอฟต์แวร์จัดหาทั่วโลกตามแอปพลิเคชัน

การผลิตตามภูมิภาค: ต่อไปนี้คืออัตราการเติบโตของมูลค่าการผลิต อัตราการเติบโตของการผลิต การนำเข้าและการส่งออก และผู้เล่นหลักของตลาดภูมิภาคแต่ละแห่ง

การบริโภคตามภูมิภาค: ส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคในแต่ละตลาดภูมิภาคที่ศึกษาในรายงาน การบริโภคจะกล่าวถึงตามประเทศ การใช้งาน และประเภทผลิตภัณฑ์

ข้อมูลบริษัท: ผู้เล่นชั้นนำเกือบทั้งหมดของตลาดซอฟต์แวร์จัดหาทั่วโลกมีประวัติอยู่ในส่วนนี้ นักวิเคราะห์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในตลาดซอฟต์แวร์จัดหาทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ รายได้ การผลิต ธุรกิจ และบริษัท

การพยากรณ์ตลาดโดยการผลิต: การคาดการณ์มูลค่าการผลิตและการผลิตที่รวมอยู่ในส่วนนี้มีไว้สำหรับตลาดซอฟต์แวร์การจัดหาทั่วโลกเช่นเดียวกับตลาดระดับภูมิภาคที่สำคัญ

การคาดการณ์ตลาดตามการบริโภค: การคาดการณ์มูลค่าการบริโภคและการบริโภคที่รวมอยู่ในส่วนนี้มีไว้สำหรับตลาดซอฟต์แวร์จัดหาทั่วโลกเช่นเดียวกับตลาดระดับภูมิภาคที่สำคัญ

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและการขาย: วิเคราะห์ลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย ช่องทางการขาย และห่วงโซ่คุณค่าของตลาดซอฟต์แวร์การจัดหาทั่วโลกอย่างลึกซึ้ง

ข้อค้นพบที่สำคัญ: ส่วนนี้จะกล่าวถึงข้อค้นพบที่สำคัญของการศึกษาวิจัยอย่างรวดเร็ว

สารบัญ

บทที่ 1 ตลาดซอฟต์แวร์การจัดหาทั่วโลก: สรุปและการวิเคราะห์เชิงปริมาณตลาดซอฟต์แวร์จัดหาทั่วโลกตลาดซอฟต์แวร์จัดหาทั่วโลก

1.1 คำอธิบาย1.3 รายได้จาก

รายงาน 1.2 ภาพรวมรายได้ของ

(พันล้านเหรียญสหรัฐ) และอัตราการเติบโต (%) 2564-2570

บทที่ 2 ตลาดซอฟต์แวร์การจัดหาทั่วโลก : ภาพรวมและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

2.1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

2.2 ตัวขับเคลื่อนตลาด

2.3 การจำกัดตลาด

2.4 โอกาสทางการตลาด

2.5 แนวโน้มตลาด

2.6 ตลาดซอฟต์แวร์การจัดหาทั่วโลก: การวิเคราะห์ SWOT

2.7 ตลาดซอฟต์แวร์การจัดหาทั่วโลก: การวิเคราะห์ศัตรูพืช

2.8 ตลาดซอฟต์แวร์การจัดหาทั่วโลก: การวิเคราะห์ความน่าดึงดูดใจ

2.8.1 ซอฟต์แวร์การจัดหาทั่วโลก ตลาด: การวิเคราะห์ความน่าดึงดูดตามประเภท

2.8.2 ตลาดซอฟต์แวร์การจัดหาทั่วโลก: การวิเคราะห์ความน่าดึงดูดใจตามแอปพลิเคชัน

2.8.3 ตลาดซอฟต์แวร์การจัดหาทั่วโลก: การวิเคราะห์ความน่าดึงดูดใจตามภูมิภาค

บทที่ 3 การวิเคราะห์การแข่งขัน

3.1 ตลาดซอฟต์แวร์การ

จัดหาทั่วโลก 3.1.1 รายได้จากตลาดซอฟต์แวร์การจัดหาทั่วโลก (USD พันล้านดอลลาร์ ) โดยผู้เล่น 2021

3.1.2 ซอฟต์แวร์การจัดหาทั่วโลก ส่วนแบ่งรายได้จากตลาด (%) โดยผู้เล่น 2021

บทที่ 5 ตลาดซอฟต์แวร์จัดหาทั่วโลก: ตามประเภท

5.1 ส่วนแบ่งตลาดซอฟต์แวร์การจัดหาทั่วโลก (%) ตามประเภท 2564

5.2 รายได้จากตลาดซอฟต์แวร์จัดหาทั่วโลก (พันล้านเหรียญสหรัฐ) ตามประเภท 2564 – 2570

5.3 รายได้ของตลาดซอฟต์แวร์จัดหาทั่วโลก (พันล้านเหรียญสหรัฐ), T1,2021-2027

5.4 รายได้จากตลาดซอฟต์แวร์การจัดหาทั่วโลก (พันล้านเหรียญสหรัฐ), T2,2021-2027

5.5 รายได้จากตลาดซอฟต์แวร์การจัดหาทั่วโลก (พันล้านเหรียญสหรัฐ), T3,2021-2027

5.6 ทั่วโลก Sourcing Software Market Revenue Share (%), By Types, 2021 – 2027

5.7 Global Sourcing Software Market Revenue Share (%), By Types, 2021-2027

Chapter 6 Global Sourcing Software Market: By Application

Continued… รับ

 ระเบียบวิธีของรายงานพรีเมียมนี้ @ :

https://industrystatsreport.com/Request/Sample?ResearchPostId=11818&RequestType=Methodology&utm_source=nandini&utm_medium=now26.tv

ขอบคุณที่อ่านบทความนี้ คุณยังสามารถรับเวอร์ชันรายงานเฉพาะแต่ละบทหรือเวอร์ชันรายงานตามภูมิภาค เช่น อเมริกาเหนือ ยุโรป หรือเอเชีย

เกี่ยวกับเรา:-

การวิจัยตลาดของ Brandessence เผยแพร่รายงานการวิจัยตลาดและข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่ผลิตโดยนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติสูงและมีประสบการณ์ รายงานการวิจัยตลาดสาระสำคัญของแบรนด์จะเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ที่ปรึกษา ซีอีโอ ซีไอโอ ซีโอโอ และกรรมการ รัฐบาล หน่วยงาน องค์กร และปริญญาเอก นักเรียน. เรามีศูนย์จัดส่งในเมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย และสำนักงานขายของเราอยู่ในลอนดอน

ติดต่อเรา:-

Alan Ruffalo

Corporate Sales: +44-2038074155

อีเมล: sales@brandesseresearch.com

เว็บ: https://brandesseresearch.com

รายงานที่เกี่ยวข้อง:

จากการวิจัยตลาด Brandessence ตลาดสาหร่ายเชิงพาณิชย์คาดว่าจะสูงถึง 23.95 พันล้านดอลลาร์ในปี 2568 

ขนาดตลาดระบบอัตโนมัติของคลังสินค้าถูกกำหนดให้เติบโตอย่างมากด้วย CAGR 14.6% ในช่วงปี 2020-2027 ตามรายงานใหม่โดย Brandessence Market Research ตลาดคาดว่าจะเติบโตจากการประเมินมูลค่า 14.73 พันล้านดอลลาร์ในปี 2563 เป็น 38.23 พันล้านดอลลาร์ในปี 2570

 

 

 

Back to top button