ธุรกิจวิทยาศาสตร์สุขภาพเทคโนโลยีโลก

Residential Solar Power Market 2021 Global Industry Analysis, Size, Share, Trends, Segmentation and Forecast to 2027

“ทั่วโลก ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัย คาดว่าจะเติบโตด้วย CAGR 20.4% ในช่วงคาดการณ์

“ตลาดทั่วโลกที่อยู่อาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดทั่วโลก,แนวโน้มการแข่งขันที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการพยากรณ์การวิเคราะห์ 2020-2026- ฉันncreasing กังวลสำหรับพลังงานสะอาดและการลดลงของค่าใช้จ่ายของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ซึ่งจะเป็นการเพิ่มเทคโนโลยีชั้นขึ้นผลักดันการเติบโตของที่อยู่อาศัยทั่วโลกโซล่าเพาเวอร์ ตลาด.

รับตัวอย่างรายงานนี้@ https://brandessenceresearch.com/requestSample/PostId/1393 

* หน้าตัวอย่างสำหรับรายงานนี้สามารถเข้าถึงได้ทันทีเมื่อมีการร้องขอ *

ขอบเขตของรายงานการตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัยทั่วโลก- พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ

ที่พักอาศัยใช้เพื่อจับภาพแสงแดดและฟื้นฟูและแปลงเป็นความร้อน แสง และรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานการแผ่รังสีที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ ซึ่งควบคุมโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ การให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพและพลังงานหมุนเวียนที่สะดวก

7พลังงานแสงอาทิตย์ได้ถูกใช้โดยมนุษย์เป็นในช่วงต้นศตวรรษที่เป็นมนุษย์ที่ใช้แสงแดดที่จะจุดไฟด้วยวัสดุแว่นขยาย ส่วนหลักในระบบสุริยะคือเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่แปลงแสงเป็นกระแสไฟฟ้าโดยใช้ผลจากเซลล์แสงอาทิตย์ การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2403 Charles Fritts ได้ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้าแห่งแรก  20อย่างไรก็ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มต้นในช่วงต้นศตวรรษที่ในปีพ.ศ. 2516 มหาวิทยาลัยเดลาแวร์ได้สร้างอาคารพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกขึ้นชื่อ Solar one เทคโนโลยีใหม่ในพลังงานแสงอาทิตย์คือ floatovoltaics ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของระบบ PV ซึ่งลอยอยู่บนผิวคลองชลประทาน อ่างเก็บน้ำ และอื่นๆ ระบบนี้ช่วยลดความต้องการพื้นที่ที่ดินอันมีค่าและช่วยประหยัดน้ำดื่มและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ที่สูงขึ้น

ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยทั่วโลกแบ่งตามเทคโนโลยี โมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้งานขั้นสุดท้าย และระดับภูมิภาคและประเทศ บนพื้นฐานของเทคโนโลยี ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยทั่วโลกถูกจัดประเภทเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเข้มข้นและระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยทั่วโลกโดยอิงจากโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ โดยแบ่งออกเป็นเซลล์ซิลิคอนอสัณฐาน คริสตัลไลน์ โมโนคริสตัลไลน์ แคดเมียม เทลลูไรด์ และอื่นๆ ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัยทั่วโลกโดยอิงจากการใช้งานขั้นสุดท้าย แบ่งออกเป็นระบบทำความร้อน การชาร์จ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แสงสว่าง และอื่นๆ

ภูมิภาคที่ครอบคลุมในรายงานตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยทั่วโลก ได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียแปซิฟิก และส่วนที่เหลือของโลก บนพื้นฐานของระดับประเทศ ตลาดย่อยของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยทั่วโลกแบ่งออกเป็น สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ GCC แอฟริกา ฯลฯ

ผู้เล่นหลักสำหรับ Residential Solar พลังงาน –

รายงานตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยทั่วโลกครอบคลุมผู้เล่นที่โดดเด่นเช่น Solar City, Jinko Solar Holding co., Ltd, Huawei, Sunrun, Solar City, RGS Energy, RGS Energy, PetersenDean, L&T, Tata Solar Power, Waaree Energyies, Adani และ Risen Energy Trinity Solar, Trina Solar Limited, Canadian Solar Inc. และอื่นๆ

News-

CMERI Installed

2 กันยายนโลกต้นไม้แสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่อาศัยอาณานิคมครั้งที่2020; สถาบันวิจัยวิศวกรรมเครื่องกลกลาง (CMERI) ทุร์คปุระได้ติดตั้งต้นสุริยะขนาดใหญ่ที่อาณานิคมที่อยู่อาศัย ซึ่งอ้างว่าเป็นต้นไม้สุริยะที่ใหญ่ที่สุดในโลก การผลิตไฟฟ้าและจำนวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในต้นพลังงานแสงอาทิตย์ก็ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกัน ต้นสุริยะแต่ละต้นมีศักยภาพในการประหยัดการปล่อย CO2 10/12 ตันสู่ชั้นบรรยากาศในรูปของก๊าซเรือนกระจก เมื่อเทียบกับการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล แผนผังของ Solar Tree มีความสามารถในการรวมคุณสมบัติที่อิงกับ IOT เช่น การเฝ้าระวังกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมงในพื้นที่การเกษตร การบันทึกความชื้นตามเวลาจริง ความเร็วลม การทำนายปริมาณน้ำฝน

รายงานการวิจัยฉบับเต็ม @ https://brandessenceresearch.com/energy-and-mining/residential-solar-power-market-growth-report 

ทั่วโลกที่อยู่อาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ตลาด Dynamics-

ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตของตลาดที่อยู่อาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นก้าวหน้าทางเทคนิคและชั้นขึ้นในตลาดที่อยู่อาศัยพลังงานแสงอาทิตย์และการยอมรับของแผงเซลล์แสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ในภาคที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ความตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแหล่งพลังงานทางเลือกและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดต้นทุนค่าไฟฟ้ายังช่วยเสริมการเติบโตของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัยทั่วโลก ค่าไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 66% ในเยอรมนีและ 45% ในแคลิฟอร์เนีย ในปี 2560 มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ในระดับสูงมากกว่าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ความซับซ้อนและต้นทุนในการติดตั้งที่สูงอาจขัดขวางการเติบโตของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัยทั่วโลก และสภาพภูมิอากาศและละติจูดทางภูมิศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีฝนตกและหิมะตกอาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัย ถึงแม้ว่าความต้องการทองแดงอินเดียมแกลเลียมซีลีไนด์ซึ่งเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่คุ้มค่าและเป็นเจ้าของการผลิตต้นทุนต่ำและเพิ่มประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์อาจสร้างโอกาสในการเติบโตต่อไปของตลาด

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาคของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัยทั่วโลก –

คาดว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีการเติบโตสูงสุดในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยทั่วโลก อันเนื่องมาจากความต้องการไฟฟ้าสะอาดที่เพิ่มขึ้นจากประเทศกำลังพัฒนา เช่น อินเดีย จีน และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ความคิดริเริ่มที่เพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลเช่นรัฐบาลอินเดียได้ให้เงินอุดหนุน 30% สำหรับการติดตั้งระบบสุริยะก็ช่วยเสริมการเติบโตของตลาดในภูมิภาคนี้ด้วย รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ตัดสินใจที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในหนึ่งในสามของครัวเรือนในประเทศโซลภายในปี 2565 โดยจีนได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มากกว่าครึ่งของโลกในหนึ่งปีซึ่งเท่ากับ 53.3%

นอกจากนี้ อเมริกาเหนือยังคาดว่าจะได้รับส่วนแบ่งที่สำคัญของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยทั่วโลก อันเนื่องมาจากกิจกรรมการวิจัยที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ให้สูงสุด สหรัฐอเมริกาเป็นตลาด PV ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในปี 2560 นอกจากนี้ยุโรปยังคาดว่าจะแสดงการเติบโตที่สำคัญในตลาดนี้เนื่องจากความตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่สะอาดในภูมิภาคนี้ ประเทศยุโรปเป็นหนึ่งใน 3 อันดับแรกในประเทศที่ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2017 แม้ว่าเยอรมนีมี 4THอันดับ

ประโยชน์หลักสำหรับรายงานตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัย– รายงานตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัย

 • ทั่วโลกครอบคลุมในเชิงลึกเชิงประวัติและการวิเคราะห์การคาดการณ์
 • รายงานการวิจัยตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยทั่วโลกให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการแนะนำตลาด สรุปตลาด รายได้ในตลาดโลก (รายได้ USD) ตัวขับเคลื่อนตลาด การจำกัดตลาด โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์การแข่งขัน ระดับภูมิภาคและประเทศ
 • รายงานตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยทั่วโลกช่วยในการระบุโอกาสในตลาด
 • รายงานตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัยทั่วโลกครอบคลุมการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และแนวการแข่งขัน

ทั่วโลกที่อยู่อาศัยพลังงานแสงอาทิตย์แบ่งส่วนตลาด: –

โดยเทคโนโลยี:

 • เข้มข้นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์โดย

Solar Module:

 • เซลล์ Amorphous ซิลิคอน
 • Monocrystalline
 • แคดเมียมลลูไรด์อื่น

 

โดยสิ้นสุดการใช้ความร้อนในการชาร์จไฟฟ้าโคมไฟรุ่นโดยในภูมิภาคและการวิเคราะห์ประเทศ:

 

อเมริกาเหนือสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดายุโรป

 • สหราชอาณาจักร
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • อิตาลี

เอเชียแปซิฟิก

 • จีน
 • ญี่ปุ่น
 • อินเดีย
 • เอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ อเมริกาใต้

 • บราซิล
 • อาร์เจนตินา
 • โคลัมเบีย

ตะวันออกกลางและแอฟริกา

 • GCC
 • แอฟริกา
 • ส่วนที่เหลือของตะวันออกกลางและแอฟริกา

สารบัญ

บทที่ 1 ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยทั่วโลก: สรุปและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

1.1  คำอธิบายรายงาน
1.2  ภาพรวมรายรับจากตลาด
1.3  พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยทั่วโลกรายได้ของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยทั่วโลก (พันล้านเหรียญสหรัฐ) และอัตราการเติบโต (%) ปี 2558-2568
 
บทที่ 2  การตลาดทั่วโลกที่อยู่อาศัยพลังงานแสงอาทิตย์:ภาพรวมและคุณภาพการวิเคราะห์

2.1  บทสรุปผู้บริหาร
2.2  ไดรเวอร์ตลาด
2.3 
2.4  ตลาดพันธนาการโอกาสตลาด
2.5  แนวโน้มตลาด
2.6  ทั่วโลกตลาดที่อยู่อาศัยพลังงานแสงอาทิตย์: SWOT Analysis
2.7  ตลาดที่อยู่อาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก: การวิเคราะห์ PEST
2.8  ทั่วโลกที่อยู่อาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ ตลาด: การวิเคราะห์ความน่าดึงดูด
2.8.1  ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยทั่วโลก: การวิเคราะห์ความน่าดึงดูดตามประเภท
2.8.2  ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยทั่วโลก: การวิเคราะห์ความน่าดึงดูดใจตามแอปพลิเคชัน
2.8.3  ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยทั่วโลก: การวิเคราะห์ความน่าดึงดูดตามภูมิภาค

บทที่ 3  การวิเคราะห์การแข่งขัน

3.1 ที่  อยู่อาศัยทั่วโลก ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์
3.1.1  รายได้จากตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยทั่วโลก (พันล้านเหรียญสหรัฐ) โดยผู้เล่น 2018
3.1.2  ส่วนแบ่งรายได้ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยทั่วโลก (%) โดยผู้เล่น 2018

บทที่ 5 ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยทั่วโลก: ตามประเภท

5.1 ที่  อยู่อาศัยทั่วโลก ส่วนแบ่งตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ (%) ตามประเภท 2018
5.2  Global Residential Sola r รายได้ของตลาดไฟฟ้า (พันล้านเหรียญสหรัฐ) แยกตามประเภท ปี 2558 – 2568
5.3  รายได้จากตลาดพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอยู่อาศัยทั่วโลก (พันล้านเหรียญสหรัฐ) T1 , 2558-2568
5.4  รายได้จากตลาดพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอยู่อาศัยทั่วโลก (พันล้านเหรียญสหรัฐ), T2,2015-2025
5.5  รายได้จากตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยทั่วโลก (พันล้านเหรียญสหรัฐ), T3,2015-2025

5.6  ส่วนแบ่งรายได้ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยทั่วโลก (%), แยกตามประเภท, 2015 – 2025
5.7  ส่วนแบ่งตลาดรายได้จากตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยทั่วโลก (%), ตามประเภท, 2015-2025

บทที่ 6 ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยทั่วโลก: ตามแอปพลิเคชัน

6.1 ส่วนแบ่งตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยทั่วโลก (%) ตามแอปพลิเคชัน 2018
6.2 รายได้จากตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยทั่วโลก (พันล้านเหรียญสหรัฐ) ตามแอปพลิเคชัน 2015 – 2025
6.3 พลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยทั่วโลก รายได้จากตลาดพลังงาน (พันล้านเหรียญสหรัฐ), A1, 2558-2568
6.4 รายได้ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยทั่วโลก (พันล้านเหรียญสหรัฐ), A2, 2558-2568
6.5 รายได้จากตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยทั่วโลก (พันล้านเหรียญสหรัฐ), A3, 2558-2568

6.6 ที่ อยู่อาศัยทั่วโลก ส่วนแบ่งรายได้ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ (%) โดย Ap ใบสมัคร, 2015 – 2025
6.7 ส่วนแบ่งการตลาดรายได้จากตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยทั่วโลก (%), โดยแอปพลิเคชัน, 2015-2025

ขอ TOC แบบเต็มพร้อมตัวอย่างและระเบียบวิธี @ https://brandessenceresearch.com/requestMethodology/PostId/1393 

บทที่ 13 ผลการวิจัยตลาด &สรุป

บทบทที่ 14 ระเบียบวิธีวิจัย

14.1  กระบวนการวิจัย
14.2 การ  วิจัยเบื้องต้น
14.3 การ  วิจัยรอง
14.4  ประมาณการขนาดตลาด
14.5  แบบจำลองการคาดการณ์
14.7  รายงานนี้สำหรับใคร
14.8  รายงานของ USP

ดำเนินต่อไป……

เกี่ยวกับเรา: Brandessence Market Research and Consulting Pvt. บจก.

การวิจัยตลาดของ Brandessence เผยแพร่รายงานการวิจัยตลาดและข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่จัดทำโดยนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติสูงและมีประสบการณ์ รายงานการวิจัยของเรามีอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการบิน อาหารและเครื่องดื่ม การดูแลสุขภาพ ไอซีที การก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย รายงานการวิจัยตลาดสาระสำคัญของแบรนด์จะเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ที่ปรึกษา ซีอีโอ ซีไอโอ ซีโอโอ และกรรมการ รัฐบาล หน่วยงาน องค์กร และปริญญาเอก นักเรียน. เรามีศูนย์จัดส่งในเมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย และสำนักงานขายของเราอยู่ในลอนดอน 

ติดต่อเราได้ที่: +44-2038074155 หรือส่งอีเมลหาเราที่ sales@brandessenceresearch.com

รายงานที่เกี่ยวข้อง:

https://www.marketwatch.com/press-release/ophthalmology-pacs-market-recent-trends-in-depth-analysis- และ-market-size-research-development-report-forecast-up-to-2027-2021-08-02?tesla=y 

https://www.marketwatch.com/press-release/natural-killer-cell-therapeutics-market-top-companies-analysis-to-growing-at-cagr-of-171-covid-19-impact-on- การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและโอกาสการประเมิน-2021-2027-2021-08-02?tesla=y  

https://www.marketwatch.com/press-release/nanoelectromechanical-systems-nems-market-is-projected-to-grow-at-a-cagr-of-30-from-2021-to-2027-2021- 08-02?tesla=y 

https://www.marketwatch.com/press-release/india-liquid-natural-gas-market-industry-analysis-and-opportunity-assessment-2021-2027-2021-08-02?tesla=y 

https://www.marketwatch.com/press-release/in-vitro-toxicology-testing-market-size-share-growth-latest-research-report-in-2027-covid-19-impact-analysis-2021- 08-02?tesla=y 

https://www.marketwatch.com/press-release/us-hemophilia-gene-therapy-market-top-companies-statistics-to-growing-at-cagr-of-5-market-analysis-by-industry- growth-size-share-demand-trends-and-research-report-2021-2027-2021-08-02?tesla=y 

Back to top button