ธุรกิจวิทยาศาสตร์สุขภาพเทคโนโลยีโลก

การจัดหาตลาดซอฟต์แวร์ในปี 2020 โอกาสในการเติบโตทั่วโลกปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญสถานการณ์ตลาดและการคาดการณ์ถึงปี 2569

รายงานการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับ ตลาดซอฟต์แวร์การจัดหา ให้การศึกษาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน ผลลัพธ์ยังรวมถึงการคาดการณ์รายได้สถิติการประเมินมูลค่าตลาดซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตและแนวการแข่งขันตลอดจนผู้เล่นหลักในธุรกิจ

ผู้มีบทบาทสำคัญในการศึกษานี้: IBM, SAP, Capgemini, ESM Solutions, Coupa Software, Jaggaer, Determine, Inc, Winddle, Xeeva, ClearTrack Information Network, eBid Systems, GEP Worldwide, Market Dojo, Zycus

รับตัวอย่างรายงานพรีเมียมนี้ https: // industrystatsreport.com/Request/Sample?ResearchPostId=11818&RequestType=Sample

** หน้าตัวอย่างของรายงานนี้สามารถเข้าถึงได้ทันทีตามความต้องการ **

การจัดหาเป็นกระบวนการในการค้นหาแหล่งที่มาของสินค้าและบริการของ บริษัท มันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดซื้อจะมุ่งเน้นไปที่โลจิสติกส์ของการจัดหาวัสดุในขณะที่การจัดหานั้นมุ่งเน้นที่จะค้นหาซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุดและคุ้มค่าสำหรับทรัพยากร เนื่องจากผลกำไรของธุรกิจสามารถพึ่งพาการค้นหาแหล่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การจัดหาจึงมีบทบาทสำคัญในกระบวนการจัดซื้อและในกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยรวม

ภาคการผลิตมีการจัดหาแหล่งใหญ่ที่สุด ส่วนแบ่งตลาดซอฟต์แวร์ในปี 2560 และจะยังคงครองตลาดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่รับผิดชอบต่อความต้องการซอฟต์แวร์จัดหาที่เพิ่มขึ้นคือการลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของซัพพลายเชนผ่านระบบอัตโนมัติของกระบวนการจัดหา

ในแง่ของภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกามีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในช่วง ศ. 2560 และจะยังคงครองตลาดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อเมริกาเป็นผู้นำตลาดเนื่องจากความต้องการอย่างสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อผ่านการจัดหาที่ถูกต้อง

ผู้มีบทบาทสำคัญในการศึกษานี้
IBM
SAP
Capgemini
ESM Solutions
Coupa Software
Jaggaer
Determine, Inc
Winddle
Xeeva
ClearTrack Information Network
eBid ระบบ
GEP Worldwide
Market Dojo
Zycus

ส่วนตลาดตามประเภทผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งออกเป็น
On- หลักฐาน
บนคลาวด์

& nbsp; แบ่งส่วนตลาดตามแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น
การผลิต
ค้าปลีก
ไอทีและโทรคมนาคม
Healthcare
อื่น ๆ

& nbsp; วัตถุประสงค์การศึกษาของรายงานนี้คือ
เพื่อวิเคราะห์สถานะซอฟต์แวร์การจัดหาทั่วโลกการคาดการณ์ในอนาคตโอกาสในการเติบโต , ตลาดหลักและผู้เล่นหลัก
เพื่อนำเสนอการพัฒนาซอฟต์แวร์ Sourcing ในสหรัฐอเมริกายุโรปและจีน
เพื่อกำหนดรายละเอียดเชิงกลยุทธ์ ผู้เล่นและวิเคราะห์แผนพัฒนาและกลยุทธ์อย่างละเอียด
เพื่อกำหนดอธิบายและคาดการณ์ตลาดตามประเภทผลิตภัณฑ์ตลาดและภูมิภาคที่สำคัญ

รับรายงานฉบับเต็ม: https://industrystatsreport.com/ICT-and-Media/Dynamic-Growth-On-Sourcing-Software-Market-Size-and-Share/Summary

Back to top button