ธุรกิจ
Trending

การพัฒนาเทคโนโลยีตลาดการบำบัดด้วยออกซิเจน ขนาด ส่วนแบ่ง การพยากรณ์ & แนวโน้มในอนาคตจนถึงปี 2027

ตลาดการบำบัดด้วยออกซิเจนทั่วโลก การบำบัดด้วย

ออกซิเจนหมายถึงการรักษาที่ให้ผู้ป่วยในภาวะทางการแพทย์ สามารถช่วยให้ได้รับออกซิเจนเพียงพอแก่ผู้ป่วย การบำบัดนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการรักษาโรคต่างๆ เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น หอบหืด โรคทางเดินหายใจล้มเหลว และโรคปอดบวม นอกจากนี้ ความชุกของโรคเฉียบพลันและโรคเรื้อรังที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดความต้องการอุปกรณ์บำบัดด้วยออกซิเจนอย่างสำคัญ

รับตัวอย่างรายงานนี้ @https://qualiketresearch.com/request-sample/Oxygen-Therapy-Market/request-sample

 

อุบัติการณ์ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นโดยมีความต้องการดูแลสุขภาพที่บ้านเพิ่มขึ้นถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น การเติบโตของตลาดการบำบัดด้วยออกซิเจนทั่วโลก ตัวอย่างเช่น ตามข้อมูลของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ใหญ่ประมาณ 12 ล้านคนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในรัฐ Unite และมีผู้เสียชีวิตราว 120,000 รายทุกปี คาดว่าจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจะกระตุ้นความต้องการผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตลอดระยะเวลาคาดการณ์ นอกจากนี้ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับแหล่งออกซิเจนและอุปกรณ์จ่ายออกซิเจนที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยี เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะรวมถึงการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพนั้นคาดว่าจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดการบำบัดด้วยออกซิเจนทั่วโลก นอกจากนี้ ความนิยมและการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาแบบออนดีมานด์เพิ่มขึ้นในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ยาฉุกเฉิน ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นความต้องการในช่วงเวลาคาดการณ์นี้

กฎระเบียบและข้อบังคับที่เข้มงวดทำให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติผลิตภัณฑ์เป็นข้อจำกัดหลัก ซึ่งคาดว่าจะขัดขวางการเติบโตของตลาดการบำบัดด้วยออกซิเจนทั่วโลก นอกจากนี้ ความพร้อมใช้งานของทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำโดยผู้เล่นหลักในท้องถิ่นซึ่งคาดว่าจะขัดขวางการเติบโตของตลาดการบำบัดด้วยออกซิเจนทั่วโลกในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้

การแบ่งส่วนตลาด ตลาดการ

 

บำบัดด้วยออกซิเจนทั่วโลกแบ่งออกเป็นประเภทผลิตภัณฑ์เช่นอุปกรณ์แหล่งออกซิเจน (หัวออกซิเจน, ถังออกซิเจนและอุปกรณ์ออกซิเจนเหลว) และอุปกรณ์ส่งออกซิเจน (หน้ากากออกซิเจนอย่างง่าย, หน้ากาก Venturi, ท่อจมูก, หน้ากากแบบไม่หายใจและ หน้ากาก CPAP). นอกจากนี้ ตลาดยังถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ เช่น COPD, Obstructive Sleep Apnea, Asthma, Respiratory Distress Syndrome และ Pneumonia และโดยการใช้งานปลายทาง เช่น Home Care และ Hospitals

นอกจากนี้ ตลาดการบำบัดด้วยออกซิเจนทั่วโลกยังแบ่งออกเป็นห้าภูมิภาค เช่น อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา ยุโรป เอเชียแปซิฟิก และตะวันออกกลางและแอฟริกา

รับส่วนลดสำหรับรายงานนี้ @https://qualiketresearch.com/request-sample/Oxygen-Therapy-Market/ask-for-discount

 

Market Key Players

มีการกล่าวถึงผู้เล่นหลักต่างๆ ในรายงานนี้ เช่น GE Healthcare, Care Fusion Corp., Smiths Medical, Allied Healthcare Products, Fisher & Paykel Healthcare Limited, , Teleflex Incorporated, MAQUET Medical Systems, De-Vilbiss Healthcare, Hersill, Philips Respironics, Inc. และ Invacare Corporation

การวิเคราะห์ตลาดการบำบัดด้วยออกซิเจนทั่วโลกนั้นอิงตามภูมิภาคต่างๆ ในระดับโลกและระดับภูมิภาค ในระดับภูมิภาค รายงานประกอบด้วยภูมิภาคสำคัญๆ เช่น อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลางและแอฟริกา แต่ละภูมิภาคได้รับการตรวจสอบอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยแนวโน้ม แนวโน้ม และโอกาสล่าสุดในส่วนแบ่งตลาดการบำบัดด้วยออกซิเจนทั่วโลกในช่วงทบทวนของปี 2027

เรียกดูรายงานการวิจัยฉบับเต็ม @https://qualiketresearch.com/reports-details/Oxygen- Therapy-Market

 

เกี่ยวกับเรา การ

วิจัย QualiKet เป็นพันธมิตรด้านการวิจัยตลาดและข่าวกรองการแข่งขันชั้นนำที่ช่วยผู้นำทั่วโลกในการพัฒนากลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและก้าวไปข้างหน้าเพื่อวิวัฒนาการโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดำเนินการได้เกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การแข่งขันและลูกค้า การวิจัย QualiKet ทุ่มเทเพื่อเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นโดยการให้ข้อมูลที่ทันท่วงทีและปรับขนาดได้ เราใช้เครื่องมืออัจฉริยะต่างๆ เพื่อสร้างหลักฐานที่แสดงภัยคุกคามและโอกาสที่ช่วยให้ลูกค้าของเรามีผลงานเหนือกว่าคู่แข่ง

 

Back to top button