ธุรกิจ

ตัวขับเคลื่อนหลักของตลาดปราศจากโซเดียมซัลเฟต ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ แนวโน้ม และการคาดการณ์ถึงปี 2027


โซเดียมซัลเฟตไฮดรัสเป็นสารประกอบอนินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ ผงซักฟอก แก้ว เคมี และสิ่งทอเป็นวัสดุเติม นอกจากนี้ยังใช้ในการผลิตเยื่อกระดาษในอุตสาหกรรมกระดาษสำหรับการย้อมผ้า โซเดียมซัลเฟตปราศจากน้ำเรียกอีกอย่างว่าไดโซเดียมซัลเฟตเกลือโซเดียมซัลฟิวริก

ขอสำเนารายงานนี้ @https://qualiketresearch.com/request-sample/Sodium-Sulphate-Anhydrous-Market/request-sample

Market Drivers การ

เพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ในผงซักฟอกและสบู่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่คาดว่าจะ กระตุ้นการเติบโตของตลาดโซเดียมซัลเฟตปราศจากน้ำทั่วโลก นอกจากนี้ การบริโภคผงซักฟอกแบบแห้งที่เพิ่มสูงขึ้นเหนือผงซักฟอกชนิดน้ำจะส่งผลดีต่อการเติบโตของตลาดในช่วงระยะเวลาคาดการณ์นี้ นอกจากนี้ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการผลิตแก้วคาดว่าจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดโซเดียมซัลเฟตปราศจากน้ำทั่วโลก ใช้เป็นตัวแทนฟลักซ์ในอุตสาหกรรมการผลิตแก้ว นอกจากนี้ การเพิ่มการยอมรับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอจะช่วยผลักดันการเติบโตของตลาดตลอดระยะเวลาที่คาดการณ์ ผลิตภัณฑ์ช่วยขจัดประจุลบบนเส้นใยเพื่อให้สีย้อมสามารถซึมผ่านได้อย่างสม่ำเสมอ

ข้อจำกัดตลาด

ของการขาดฉลากที่ให้ความร้อนโดยผู้เล่นหลักในผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมซัลเฟตปราศจากน้ำเป็นปัจจัยควบคุมซึ่งคาดว่าจะขัดขวางการเติบโตของตลาดโซเดียมซัลเฟตปราศจากน้ำทั่วโลก

ผู้เล่นหลักในตลาด

มีการกล่าวถึงผู้เล่นหลักหลายรายในรายงานนี้ เช่น Saltex, Minera de Santa Marta, Lenzing Group, Grupo Industrial Crimidesa, Alkim Alkali, Sichuan Union Xinli Chemical, Hongya Qingyijiang Sodium Sulphate, Huaian Salt Chemical, Jiangsu Yinzhu Chemical และ Nafine กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

เพื่อซื้อรายงานนี้รายละเอียด @ตลาดปราศจากโซเดียมซัลเฟตทั่วโลกถึง 2027

อนุกรมวิธานตลาด

By Product

 • Byproduct โซเดียมซัลเฟต
 • Natural Product Sodium Sulphate

By Application

 • สิ่งทอและเครื่องหนัง
 • เซลลูโลส & กระดาษ
 • อุตสาหกรรมแก้ว
 • ผงซักฟอกและสารทำความสะอาด
 • อื่นๆ

ตามภูมิภาค

 • อเมริกาเหนือ
 • ละตินอเมริกา
 • ยุโรป
 • เอเชีย Pacific
 • Middle East & Africa รับ

ส่วนลดรายงานนี้ @https://qualiketresearch.com/request-sample/Sodium-Sulphate-Anhydrous-Market/ask-for-discount

 

Back to top button