ธุรกิจ

ความต้องการอย่างมากของตลาดสารเคมีสิ่งทอทางเทคนิคระดับโลกที่มีผู้เล่นหลักอย่าง Dow, Croda International, Covestro AG, CHT Group, Chemipol, Bozzetto Group

สารเคมีสิ่งทอทางเทคนิคประกอบด้วย Desizing Agents, Finishing Agents, Colorants and Auxiliaries, Coating and Sizing Chemicals และอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้มักใช้ในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตสิ่งทอ เช่น กระบวนการปรับสภาพ การย้อมสี การทอ การปรับขนาด และการตกแต่ง อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาสารเคมี การใช้สารเคมีสิ่งทอ ได้แก่ เครื่องแต่งกาย เคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม และของตกแต่งบ้าน

รับรายงานการวิจัยที่กำหนดเองของคุณ: https://qualiketresearch.com/request-sample/Technical-Textile-Chemicals-Market/request-sample 

ความต้องการสิ่งทอทางเทคนิคที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมยานยนต์คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดสารเคมีสิ่งทอทางเทคนิคทั่วโลกในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่คาดว่าจะกระตุ้นการเติบโตของตลาด นอกจากนี้ การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคเกิดใหม่ เช่น เอเชียแปซิฟิก จะส่งผลดีต่อการเติบโตของตลาด เศรษฐกิจเกิดใหม่กำลังเติบโตในอัตราที่เร็วขึ้นซึ่งนำไปสู่การใช้ geotextiles มากขึ้นในการก่อสร้างทางหลวงแห่งชาติ นอกจากนี้ การขยายตัวทางอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและละตินอเมริกาคาดว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดสารเคมีสิ่งทอทางเทคนิคที่กำลังเติบโตในอนาคตอันใกล้ การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของตลาดสารเคมีสิ่งทอทางเทคนิคทั่วโลก

ขอสำเนารายงานการวิจัย : https://qualiketresearch.com/request-sample/Technical-Textile-Chemicals-Market/request-sample

Market Key Players ผู้

เข้าร่วมตลาดที่ปฏิบัติงานในตลาด Global Technical Textile Chemicals Market จะถูก

 • ระบุทั่วทั้ง ห่วงโซ่มูลค่ารวม Evonik
 • อุตสาหกรรมดาวโจนส์
 • Croda นานาชาติ
 • Covestro แบงก์
 • CHT กลุ่ม
 • Chemipol,
 • Bozzetto กลุ่ม
 • Arkema กลุ่ม
 • Archroma,
 • Achitex Minerva SpA ฯลฯ

ตลาดอนุกรมวิธานตามประเภทตัวแทน

 • desizing
 • Finishing ตัวแทน
 • Colorants  Auxiliaries
 • และการเคลือบผิวและเคมีภัณฑ์ขนาดอื่น

โดย การประยุกต์ใช้งาน

 • อุตสาหกรรม สิ่งทอ
 • ยานยนต์ สิ่งทอ ของ
 • บ้าน เครื่อง
 • แต่งแต่งกาย
 • อื่นๆ

ตามภูมิภาค

 • อเมริกาเหนือ
 • ละตินอเมริกา
 • ยุโรป
 • เอเชีย แปซิฟิก
 • ตะวันออกกลาง & แอฟริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานนี้ : https://qualiketresearch.com/request-sample/Technical-Textile-Chemicals-Market/ สอบถาม-ก่อนซื้อ

Back to top button