ธุรกิจโลก

ปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพ ตลาด: การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ขนาด ส่วนแบ่ง การเติบโต แนวโน้ม และการคาดการณ์ 2564 – 2027

ตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพมีมูลค่า 4.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 และคาดว่าจะสูงถึง 56.88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2570 โดยมีอัตรา CAGR 41.80% ในช่วงคาดการณ์

ตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพ: ขนาดระดับโลก, แนวโน้ม, การแข่งขัน, ประวัติศาสตร์ & การวิเคราะห์การคาดการณ์, 2020-2026 – การนำปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพมาใช้ในด้านการวิจัยที่เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตของตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก

ตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกแบ่งปัน ขนาด รายงานอุตสาหกรรม’ พร้อมข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยการเติบโตและกลยุทธ์ การศึกษาแบ่งส่วนภูมิภาคสำคัญๆ ซึ่งรวมถึงอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก โดยแบ่งระดับประเทศ และให้ข้อมูลที่แบ่งส่วนตามปริมาณและมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเทศ รายงานอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพจะให้การวิเคราะห์โดยละเอียดของโครงสร้างตลาดพร้อมกับการคาดการณ์ของกลุ่มและส่วนย่อยต่างๆ รายงานนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของตลาด ช่วยในการวิเคราะห์ตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ราคา การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน การวิเคราะห์กำลังของพอร์ตห้า ฯลฯ รายงานนี้ยังให้ข้อมูลของผู้เล่นหลักในตลาดด้วยการวิเคราะห์ความสามารถหลักของพวกเขาอย่างครอบคลุม

รับสำเนา PDF ตัวอย่างงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพ 2021 ก่อนซื้อ @ https://brandessenceresearch.com/requestSample/PostId/1376?utm_source=Arshad&utm_medium=Now26

ในรายงานนี้ ทีมงานของเรานำเสนอการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพ การตรวจสอบ SWOT ของผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในขณะนี้ นอกจากห่วงโซ่อุตสาหกรรมแล้ว การวัดตลาดที่เกี่ยวกับรายได้ ยอดขาย มูลค่า ความจุ การตรวจสอบตลาดระดับภูมิภาค ข้อมูลเชิงลึกของส่วน และการคาดการณ์ตลาดจะถูกนำเสนอในการตรวจสอบฉบับเต็ม และอื่นๆ

ผู้เล่นหลักอันดับต้น ๆ ในตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพ:

Intel
NVIDIA
Siemens Healthineers
Medtronic
Micron Technolog
IBM
Microsoft
Google Inc
Amazon บริการเว็บ
General Electric
CloudMedx

ตามภูมิศาสตร์ รายงานนี้แยกทั่วโลกออกเป็นหลายภูมิภาคที่สำคัญ รายได้ (ล้านเหรียญสหรัฐ) ตามภูมิศาสตร์ (อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียแปซิฟิก ละตินอเมริกา และตะวันออกกลางและแอฟริกา) โดยมุ่งเน้นที่ประเทศหลักในแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงตัวขับเคลื่อนตลาด ข้อจำกัด โอกาส ความท้าทาย และประเด็นสำคัญในตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพหลังการบริโภคทั่วโลก

รายงานการวิจัยตลาดปัญญาประดิษฐ์ของ Global Healthcareยังให้ข้อมูลบริษัทล่าสุดและแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรม ช่วยให้คุณสามารถระบุผลิตภัณฑ์และผู้ใช้ปลายทางที่ขับเคลื่อนการเติบโตของผลกำไรและประสิทธิภาพการทำงาน รายงานตลาดแสดงรายการคู่แข่งที่สำคัญที่สุดและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อตลาด รายงานประกอบด้วยการคาดการณ์ การสอบสวน และการอภิปรายเกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ปริมาณตลาด การประมาณการส่วนแบ่งการตลาด และโปรไฟล์ของผู้เล่นชั้นนำในอุตสาหกรรม รายงานการวิจัยตลาดอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ของ Global Healthcare ได้จัดทำสถิติสำคัญเฉพาะ ข้อมูล ข้อมูล แนวโน้ม และรายละเอียดแนวการแข่งขัน

รายงานตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพครอบคลุมส่วนต่างๆ ต่อไปนี้:

โดยการเสนอขาย:

บริการ
ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์

โดยเทคโนโลยี:

Machine Learning
Natural Language Processing
Context-Aware Computing
Computer Vision
Querying Method

โดยการสมัคร:

ข้อมูลผู้ป่วยและการวิเคราะห์ความเสี่ยง การ
ดูแลผู้ป่วยใน & การจัดการโรงพยาบาล
การถ่ายภาพและการวินิจฉัยทางการแพทย์ การ
จัดการและติดตามไลฟ์สไตล์
ผู้ช่วยเสมือน การ วิจัย การ
ค้นพบยา การ
วิจัย
ความช่วยเหลือด้านการดูแลสุขภาพ หุ่นยนต์
ยาแม่นยำ
ห้องฉุกเฉิน & หุ่นยนต์ช่วยการผ่าตัด
สวมใส่ได้
สุขภาพจิต
การตรวจจับการฉ้อโกง
ความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ตัวระบุผู้เข้าร่วมการทดลองทางคลินิก
อื่นๆ

โดยผู้ใช้ปลายทาง:

โรงพยาบาลและผู้ให้บริการ
ผู้ป่วย
บริษัทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ
อื่นๆ (ACO และ MCO)

ตามรายงานนี้ ตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากวิกฤต Covid-19 ที่อัตราการเติบโตในระดับปานกลางในช่วงปี 2564 ถึง 2570 ตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพประกอบด้วยข้อมูลที่ครอบคลุมที่ได้จากการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลตลาดในอดีตและการคาดการณ์ของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและปัญญาประดิษฐ์ตลาดทั่วโลกเพื่อขยายขนาดปานกลางในขณะที่การพัฒนาใหม่ในปัญญาประดิษฐ์การดูแลสุขภาพและผลกระทบของการ COVID19 ในช่วงคาดการณ์ 2020-2027

ไฮไลท์สำคัญของรายงานตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพ:

ความครอบคลุมการศึกษาตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพ : ประกอบด้วยส่วนตลาดที่สำคัญ ผู้ผลิตคีย์ที่ได้รับความปลอดภัย ขอบเขตของรายการที่นำเสนอในปีที่พิจารณา ตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกและเป้าหมายการศึกษา นอกจากนี้ยังติดต่อกับการศึกษาของแผนกที่ให้ไว้ในรายงานตามประเภทของรายการและการใช้งาน

โครงร่างผู้บริหารตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพ:พื้นที่นี้เน้นการสืบสวนที่สำคัญ อัตราการพัฒนาตลาด ฉากที่ร้ายแรง ตัวขับเคลื่อนตลาด รูปแบบ และปัญหาโดยไม่คำนึงถึงตัวชี้ที่มองเห็นได้ตามธรรมชาติ

การผลิตตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพตามภูมิภาค:รายงานนี้นำเสนอข้อมูลที่ระบุด้วยการนำเข้าและค่าโดยสาร รายได้ การสร้าง และผู้เล่นหลักของตลาดท้องถิ่นทุกแห่งที่พิจารณาอยู่ในขณะนี้

ข้อมูลตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพของผู้ผลิต: การวิเคราะห์ผู้เล่นในตลาดแต่ละรายที่มีรายละเอียดมีรายละเอียดในส่วนนี้ ส่วนนี้ยังมีการตรวจสอบ SWOT ไอเท็ม การสร้าง มูลค่า ขีดจำกัด และองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้อื่นๆ ของผู้เล่นแต่ละคน

รับวิธีการก่อนซื้อ @ https://brandessenceresearch.com/requestMethodology/PostId/1376?utm_source=Arshad&utm_medium=Now26

ภาพรวมตลาด:รายงานเริ่มต้นด้วยส่วนนี้ซึ่งมีการนำเสนอภาพรวมผลิตภัณฑ์และไฮไลท์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันของตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก ไฮไลท์ของการศึกษาการแบ่งส่วนได้แก่ ราคา รายได้ ยอดขาย อัตราการเติบโตของยอดขาย และส่วนแบ่งตลาดตามผลิตภัณฑ์

การแข่งขันโดยบริษัท: ที่นี่ มีการวิเคราะห์การแข่งขันในตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก ตามราคา รายได้ ยอดขาย และส่วนแบ่งการตลาดตามบริษัท อัตราตลาด สถานการณ์การแข่งขัน ภูมิทัศน์ และแนวโน้มล่าสุด การควบรวม การขยาย การเข้าซื้อกิจการ และการตลาด หุ้นของบริษัทชั้นนำ

ข้อมูลบริษัทและข้อมูลการขาย:ตามชื่อที่แนะนำ ส่วนนี้ให้ข้อมูลการขายของผู้เล่นหลักของตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก เช่นเดียวกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์บางประการเกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขา โดยกล่าวถึงอัตรากำไรขั้นต้น ราคา รายได้ ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลจำเพาะ ประเภท แอปพลิเคชัน คู่แข่ง ฐานการผลิต และธุรกิจหลักของผู้เล่นหลักที่ดำเนินงานในตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก

สถานะการตลาดและแนวโน้มตามภูมิภาค:ในส่วนนี้ รายงานจะกล่าวถึงอัตรากำไรขั้นต้น การขาย รายได้ การผลิต ส่วนแบ่งการตลาด CAGR และขนาดตลาดตามภูมิภาค ที่นี่ ตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกได้รับการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งโดยพิจารณาจากภูมิภาคและประเทศต่างๆ เช่น อเมริกาเหนือ ยุโรป จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และ MEA

แอปพลิเคชันหรือผู้ใช้ปลายทาง:ส่วนนี้ของการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ปลายทาง/กลุ่มแอปพลิเคชันต่างๆ มีส่วนต่อตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกอย่างไร

การพยากรณ์ตลาด: ในที่นี้ รายงานนำเสนอการคาดการณ์ที่สมบูรณ์ของตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกตามผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ยอดขายและรายได้ทั่วโลกสำหรับรอบระยะเวลาคาดการณ์ทุกปี

ผลการวิจัยและบทสรุป:นี่เป็นหนึ่งในส่วนสุดท้ายของรายงานที่มีการจัดเตรียมข้อค้นพบของนักวิเคราะห์และบทสรุปของการศึกษาวิจัยไว้

รายงานการวิจัยตลาดปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกด้านการดูแลสุขภาพ 2021 – 2027

บทที่ 1 ภาพรวมตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพ

บทที่ 2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกต่ออุตสาหกรรม

บทที่ 3 การแข่งขันในตลาดโลกโดยผู้ผลิต

บทที่ 4 Global Productions, Revenue (Value) by Region

บทที่ 5 ซัพพลายทั่วโลก (การผลิต), การบริโภค, การส่งออก, การนำเข้าตามภูมิภาค

บทที่ 6 Global Productions, Revenue (Value), Price Trend by Type

บทที่ 7 การวิเคราะห์ตลาดโลกโดยแอปพลิเคชัน

บทที่ 8 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

บทที่ 9 ห่วงโซ่อุตสาหกรรม กลยุทธ์การจัดหาและผู้ซื้อขั้นปลาย

บทที่ 10 การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด ผู้จัดจำหน่าย/ผู้ค้า

บทที่ 11 การวิเคราะห์ปัจจัยผลกระทบของตลาด

บทที่ 12 การคาดการณ์ตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก

ตามการแบ่งส่วนภูมิภาคตลาดปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพให้ข้อมูลครอบคลุมภูมิภาคต่อไปนี้:

  • อเมริกาเหนือ
    • อเมริกาใต้
    • เอเชียและแปซิฟิก
    • ยุโรป
    • MEA (ตะวันออกกลางและแอฟริกา)

ขอบคุณที่อ่านบทความนี้ คุณยังสามารถรับเวอร์ชันรายงานเฉพาะแต่ละบทหรือเวอร์ชันรายงานตามภูมิภาค เช่น อเมริกาเหนือ ยุโรป หรือเอเชีย

เกี่ยวกับ
การวิจัยตลาดของ Brandessence เผยแพร่รายงานการวิจัยตลาดและข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่จัดทำโดยนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติสูงและมีประสบการณ์ รายงานการวิจัยตลาดสาระสำคัญของแบรนด์จะเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ที่ปรึกษา ซีอีโอ ซีไอโอ ซีโอโอ และกรรมการ รัฐบาล หน่วยงาน องค์กร และปริญญาเอก นักเรียน. เรามีศูนย์จัดส่งในเมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย และสำนักงานขายของเราอยู่ในลอนดอน

ติดต่อเรา:

อลัน รัฟฟาโล

ฝ่ายขาย: +44-20380741

อีเมล: sales@brandesseresearch.com

รายงานที่เกี่ยวข้อง: –

https://www.openpr.com/news/2411783/bioinformatics-market-growing-at-a-cagr-of-13-80-size-trends

https://www.openpr.com/news/2411798/algorithmic-trading-market-growth-at-a-cagr-of-11-1-industry

Back to top button