ธุรกิจ
Trending

ขนาดเนื้อมังสวิรัติทั่วโลก การแบ่งปัน บริษัทชั้นนำ ประเทศ ประเภทและแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ปลายทางและการพยากรณ์จนถึงปี 2027

ตลาดเนื้อมังสวิรัติทั่วโลก

เนื้อมังสวิรัติเรียกอีกอย่างว่าเนื้อสัตว์จากพืชซึ่งใช้แทนนมและทดแทนเนื้อสัตว์ เหล่านี้มีที่มาจากพืชเช่น ถั่วเหลือง เพื่อเลียนแบบเนื้อสัมผัสของเนื้อสัตว์ ตามนวัตกรรมล่าสุด เนื้อวีแก้นให้ประสบการณ์การทำอาหารและการกินแบบเดียวกับเนื้อสัตว์แบบดั้งเดิม

การตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิสัตว์ที่เพิ่มขึ้นนั้นคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดเนื้อมังสวิรัติทั่วโลกในช่วงที่คาดการณ์ไว้ เนื้อมังสวิรัติเป็นส่วนหนึ่งของอาหารมังสวิรัตินั้นทีเขาคนนำมาใช้เป็นอาหารมังสวิรัติเอไลฟ์สไตล์การใช้งานซึ่งเป็นไร้สัตว์อาหาร ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติจะส่งผลดีต่อการเติบโตของตลาด นอร์ทอเมริกาเป็นที่คาดว่าจะมีการเจริญเติบโตสูงในAccoun ตันเพิ่มขึ้นในความต้องการของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติที่มีเส้นใยสูงเหล็กและวิตามินซีนอกจากนี้บริษัทต่างๆ กำลังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษานานขึ้น กลิ่นหอม & เนื้อสัมผัสที่ดีขึ้น และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีขึ้น ซึ่งจะขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดในช่วงระยะเวลาคาดการณ์นี้

รับตัวอย่างรายงานนี้ @ https://qualiketresearch.com/request-sample/Vegan-Meat-Market/request-sample

การรับรู้รสชาติเป็นข้อจำกัดหลักซึ่งคาดว่าจะขัดขวางตลาดเนื้อมังสวิรัติทั่วโลกในช่วงคาดการณ์นี้ นอกจากนี้ ต้นทุนที่สูงของเนื้อบดที่ทำจากพืช เบอร์เกอร์ และไส้กรอกจะจำกัดการเติบโตของตลาดเนื้อมังสวิรัติทั่วโลก

ผู้เล่นหลักในตลาด

มีการกล่าวถึงผู้เล่นหลักหลายรายในรายงานนี้ เช่น Amy’s Kitchen, Garden Protein International, The Nisshin OilliO Group, ADM, MorningStar Farms, Meatless, MGP Ingredients และ Beyond Meat

อนุกรมวิธานตลาด

ตามประเภทสินค้า

  • ผลิตภัณฑ์นมทางเลือก
  • สารทดแทนเนื้อสัตว์

ตามช่องทางการจัดจำหน่าย

  • ออฟไลน์
  • ออนไลน์

ตามภูมิภาค

  • อเมริกาเหนือ
  • ละตินอเมริกา
  • ยุโรป
  • ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  • ตะวันออกกลางและแอฟริกา

 

ตลาดเนื้อมังสวิรัติทั่วโลก

1 บทนำ
1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2 คำจำกัดความของ
ตลาด 1.3 ขอบเขตตลาด

2 ระเบียบวิธีวิจัย

2.1 การขุดข้อมูล
2.2 การตรวจสอบความถูกต้อง
2.3 การสัมภาษณ์เบื้องต้น
2.4 รายการแหล่งข้อมูล

3 บทสรุปผู้บริหาร
4 แนวโน้มตลาดเนื้อมังสวิรัติทั่วโลก
4.1 ภาพรวม
4.2 การเปลี่ยนแปลงของตลาด
4.2.1 ตัว
ขับเคลื่อน 4.2.2 ข้อจำกัด
4.2.3 โอกาส
4.3 ผู้ขนย้าย Five Force Model
4.4 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า

5 ตลาดเนื้อมังสวิรัติทั่วโลก ตามประเภท
5.1 YoY เปรียบเทียบการเติบโต ตามประเภท

5.2 การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดเนื้อมังสวิรัติทั่วโลก แยกตามประเภท

5.3 ขนาดและการคาดการณ์ของตลาดเนื้อมังสวิรัติทั่วโลก ตามประเภท
5.3.1 ผลิตภัณฑ์นมทางเลือก

5.3.2 สารทดแทนเนื้อสัตว์

6 ตลาดเนื้อมังสวิรัติทั่วโลก ตามช่องทางการจัดจำหน่าย
6.1 เปรียบเทียบการเติบโต YoY ตามช่องทางการจัดจำหน่าย

6.2 การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดเนื้อมังสวิรัติทั่วโลก ตามช่องทางการจัดจำหน่าย

6.3 ขนาดและการพยากรณ์ของตลาดเนื้อมังสวิรัติทั่วโลก ตามช่องทางการจัดจำหน่าย
6.3.1 ออฟไลน์
6.3.2 ออนไลน์

7 ตลาดเนื้อมังสวิรัติทั่วโลกตามภูมิภาค
7.1 การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดเนื้อมังสวิรัติทั่วโลก ตามภูมิภาค

7.2 การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดเนื้อมังสวิรัติทั่วโลก ตามภูมิภาค

7.3 ขนาดและการคาดการณ์ของตลาดเนื้อมังสวิรัติทั่วโลก แยกตามภูมิภาค

8การวิเคราะห์และพยากรณ์ตลาดเนื้อมังสวิรัติในอเมริกาเหนือ (2020 – 2027)
8.1 บทนำ

8.2 การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดเนื้อมังสวิรัติในอเมริกาเหนือ ตามประเภท

8.3 ขนาดและการพยากรณ์ของตลาดเนื้อมังสวิรัติในอเมริกาเหนือ ตามช่องทางการจัดจำหน่าย 

8.4 ขนาดและการพยากรณ์ตลาดเนื้อมังสวิรัติในอเมริกาเหนือ แยกตามประเทศ

8.4.1 สหรัฐอเมริกา
8.4.2 แคนาดา
8.4.3 เม็กซิโก

9การวิเคราะห์และพยากรณ์ตลาดเนื้อมังสวิรัติของยุโรป (2020 – 2027)
9.1 บทนำ

9.2 การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดเนื้อมังสวิรัติของยุโรป ตามประเภท

9.3 ขนาดและการพยากรณ์ตลาดเนื้อมังสวิรัติของยุโรป ตามช่องทางการจัดจำหน่าย

9.4 ขนาดและการพยากรณ์ตลาดเนื้อมังสวิรัติของยุโรป ตามประเทศ

9.4.1 เยอรมนี
9.4.2 ฝรั่งเศส
9.4.3 สหราชอาณาจักร

9.4.4. ส่วนที่เหลือของยุโรป

10 การวิเคราะห์และพยากรณ์ตลาดเนื้อมังสวิรัติในเอเชียแปซิฟิก (2020 – 2027)
10.1 บทนำ

10.2 การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดเนื้อมังสวิรัติในเอเชียแปซิฟิก ตามประเภท

10.3 ขนาดและการพยากรณ์ของตลาดเนื้อมังสวิรัติในเอเชียแปซิฟิก ตามช่องทางการจัดจำหน่าย

10.4 ขนาดและการพยากรณ์ของตลาดเนื้อมังสวิรัติในเอเชียแปซิฟิก แยกตามประเทศ

10.4.1 จีน
10.4.2 ญี่ปุ่น
10.4.3 อินเดีย

10.4.4. ส่วนที่เหลือของเอเชียแปซิฟิก

11การวิเคราะห์และพยากรณ์ตลาดเนื้อมังสวิรัติในละตินอเมริกา (2020 – 2027)
11.1 บทนำ

11.2 การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดเนื้อมังสวิรัติในละตินอเมริกา ตามประเภท

11.3 ขนาดและการพยากรณ์ของตลาดเนื้อมังสวิรัติในละตินอเมริกา ตามช่องทางการจัดจำหน่าย

11.4 ขนาดและการพยากรณ์ตลาดเนื้อมังสวิรัติในละตินอเมริกา แยกตามประเทศ

12การวิเคราะห์และพยากรณ์ตลาดเนื้อมังสวิรัติในตะวันออกกลาง (2020 – 2027)
12.1 บทนำ

12.2 การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดเนื้อมังสวิรัติในตะวันออกกลาง แยกตามประเภท

12.3 ขนาดและการคาดการณ์ของตลาดเนื้อมังสวิรัติในตะวันออกกลาง ตามช่องทางการจัดจำหน่าย

12.4 ขนาดและการพยากรณ์ของตลาดเนื้อมังสวิรัติในตะวันออกกลาง แบ่งตามประเทศ

13การวิเคราะห์การแข่งขัน

 

รับส่วนลดรายงานนี้ @ https://qualiketresearch.com/request-sample/Vegan-Meat-Market/ask-for-discount

เกี่ยวกับเรา

การวิจัย QualiKet เป็นพันธมิตรด้านการวิจัยตลาดและข่าวกรองการแข่งขันชั้นนำที่ช่วยผู้นำทั่วโลกในการพัฒนากลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและก้าวไปข้างหน้าเพื่อวิวัฒนาการโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับสถานการณ์ตลาด การแข่งขัน และลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การวิจัย QualiKet ทุ่มเทเพื่อเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นโดยการให้ข้อมูลที่ทันท่วงทีและปรับขนาดได้ เราใช้เครื่องมืออัจฉริยะต่างๆ เพื่อสร้างหลักฐานที่แสดงภัยคุกคามและโอกาสที่ช่วยให้ลูกค้าของเรามีผลงานเหนือกว่าคู่แข่ง

บุคคลที่ติดต่อ:

วิชาล ทากูร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการวิจัย

การวิจัย QualiKet

6060 N Central Expy #500, TX 75204, USA

อีเมล์sales@qualiketresearch.com

เว็บไซต์https://qualiketresearch.com

 

 

 

Back to top button