Uncategorized

ตลาดการถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์ทั่วโลกแบ่งตามการเติบโต โอกาส ผู้เล่นหลักในช่วงปีการคาดการณ์ 2022-2030

รายงานการตลาดด้วยการถ่ายภาพด้วยรังสีทางการแพทย์ทั่วโลกที่เผยแพร่โดย Absolute Markets Insights นำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกที่ครอบคลุมแนวโน้มสำคัญในภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงของตลาด และให้ขนาดตลาดระดับประเทศของอุตสาหกรรม ปัจจัยสำคัญบางประการที่พิจารณาในระหว่างการวิจัย ได้แก่ คำจำกัดความของผลิตภัณฑ์ การจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ โครงสร้างอุตสาหกรรม ผู้เข้าร่วมที่หลากหลายในระบบนิเวศ เป็นต้น รายงานนี้รวมถึงขนาดตลาดและการคาดการณ์สำหรับช่วงเวลาระหว่างปี 2565 ถึง พ.ศ. 2573 และอัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปี ( CAGR%) วัดจากแต่ละกลุ่มและตลาดระดับภูมิภาค แนวการแข่งขันของผู้เล่นในตลาดชั้นนำ การวิเคราะห์ที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการทำโปรไฟล์ของผู้ให้บริการหลักที่เข้าร่วมในตลาดการถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์

ผู้เล่นหลักต่อไปนี้จะกล่าวถึงในรายงานนี้:

ADANI, Agfa-Gevaert Group, Allengers, Canon Medical Systems, Carestream Health, FUJIFILM Corporation, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Hitachi Healthcare Americas, Hologic, Inc., ITALRAY, Konica Minolta, Inc., Koninklijke Philips NV, Neusoft Corporation, NP JSC Amico , SAMSUNGHEALTHCARE.COM, Shenzhen BASDA Medical Apparatus Co., Ltd., Shimadzu Corporation, Siemens Healthcare Private Limited, Skanray Technologies Pvt. Ltd และ Trivitron Healthcare

ขอตัวอย่าง PDF ของรายงาน:https://www.absolutemarketsinsights.com/request_sample.php?id=703

ขอบเขตรายงานการตลาดการถ่ายภาพด้วยรังสีทางการแพทย์:
รายงานนี้ให้การวิเคราะห์เชิงสืบสวนของตลาดการถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์ซึ่งสรุปไว้ในส่วนรายละเอียดต่างๆ เช่น:

ภาพรวมตลาด

การพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่สำคัญในอุตสาหกรรม

การเปลี่ยนแปลงของตลาดส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

ภูมิทัศน์การแข่งขันของอุตสาหกรรม

ตำแหน่งของผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่ในอุตสาหกรรม

แนวโน้มตลาดที่สำคัญและแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของตลาด

รายได้และการพยากรณ์ของตลาด แยกตามประเภท

รายได้และการพยากรณ์ของตลาดตามแอปพลิเคชัน

รายได้และการคาดการณ์ของตลาดโดย End-use

รายได้และการพยากรณ์ของตลาด โดยภูมิศาสตร์

ขอส่วนลดสำหรับรายงานนี้:https://www.absolutemarketsinsights.com/ask_for_discount.php?id=703

นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 เศรษฐกิจจำนวนมากทั่วโลกประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงเนื่องจากการล็อกดาวน์ที่ไม่คาดคิดและการค้าระหว่างประเทศต้องหยุดชะงัก ผลกระทบของโควิด-19 ต่อตลาดพบเห็นตั้งแต่ต้นปี 2020 รายงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สถานการณ์ก่อนเกิดโควิด-19 ของตลาดในปี 2018 และ 2019 และให้การคาดการณ์สำหรับช่วง COVID-19 เพิ่มเติมระหว่างปี 2020-2030 ดังนั้น ว่าธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจในตลาดจะมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดในอนาคต

ตลาดการถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์แบ่งออกเป็นดังนี้:

ในแง่ของรายได้ ตลาดการถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์ทั่วโลกมีมูลค่า 1692.07 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR 10.9% ในช่วงคาดการณ์ การศึกษาวิเคราะห์ตลาดในแง่ของรายได้ในทุกภูมิภาคหลัก ซึ่งแยกออกเป็นสองส่วนของประเทศต่างๆ

ตลาดการถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์ทั่วโลก:

ตามส่วนประกอบ

อุปกรณ์

การถ่ายภาพรังสีดิจิตอล

เครื่องตรวจจับ DR

การประมวลผลภาพ & คอนโซล

คนอื่น

การถ่ายภาพรังสีด้วยคอมพิวเตอร์

บริการ

การฝึกอบรมและการศึกษา

โครงการและบริการการจัดการระยะไกล

บริการบำรุงรักษาและสนับสนุน

คนอื่น

ตามลักษณะการใช้งาน

ระบบการถ่ายภาพรังสีแบบพกพา/แบบเคลื่อนที่

เครื่องเขียน/ระบบการถ่ายภาพด้วยรังสีคงที่

ติดเพดาน

แบบตั้งพื้น

โดยการสมัคร

ตรวจฟัน

การตรวจสอบตำแหน่งของเครื่องหมายการผ่าตัด

แมมโมแกรม

การประเมินทางออร์โธปิดิกส์

Spot Film หรือ Static Recording ระหว่าง Fluoroscopy

การวางแผนการรักษาด้วยรังสีบำบัด

การตรวจไคโรแพรคติก

คนอื่น

ตามขนาดสถานที่

สิ่งอำนวยความสะดวกขนาดเล็กและขนาดกลาง

สิ่งอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่

ตามประเภทพิเศษ

กุมารศาสตร์

สัตวแพทย์

ไคโรแพรคติก

โสตศอนาสิกวิทยา

ศัลยกรรมกระดูก

คนอื่น

โดยผู้ใช้ปลายทาง

โรงพยาบาล

คลินิก

ศูนย์ภาพวินิจฉัย

สถานพยาบาลเคลื่อนที่

ศูนย์ดูแลด่วน

คนอื่น

รายงานตลาดการถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์ ความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์:

รายงานเกี่ยวกับตลาดการถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์ให้การวิเคราะห์ภาคตัดขวางระดับประเทศโดยละเอียดทั่วภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก รายงานประกอบด้วยขนาดตลาดโดยละเอียดและการคาดการณ์สำหรับ 5 ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์: อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียแปซิฟิก ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

คำถามที่ตอบในรายงานการวิจัยตลาดการถ่ายภาพด้วยรังสีทางการแพทย์ทั่วโลก:

ซึ่งเป็นผู้เล่นในตลาดชั้นนำที่ใช้งานในตลาด?

อะไรคือแนวโน้มปัจจุบันที่จะมีอิทธิพลต่อตลาดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า?

อะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนและข้อจำกัดของตลาด?

จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เล่นหลักคืออะไร?

การคาดการณ์สำหรับอนาคตที่จะช่วยในการดำเนินการตามขั้นตอนเชิงกลยุทธ์ต่อไปมีอะไรบ้าง?

อะไรคือโอกาสทางการตลาด ความเสี่ยงด้านตลาด และภาพรวมตลาด และภัยคุกคามที่ผู้เล่นหลักต้องเผชิญ?

สอบถามข้อมูลก่อนซื้อรายงานพรีเมียมนี้:https://www.absolutemarketsinsights.com/enquiry_before_buying.php?id=703

การปรับแต่งรายงาน:

รายงานนี้สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ โปรดติดต่อกับทีมขายของเรา ซึ่งจะทำให้คุณได้รับรายงานที่ตรงกับความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา:

บริษัท: Absolute Markets Insightsรหัสอีเมล:sales@absolutemarketsinsights.com
โทรศัพท์: IN +91-740-024-2424 , US +1-510-420-1213ชื่อผู้ติดต่อ: Shreyas Tannaเว็บไซต์:www.absolutemarketsinsights.com/

Back to top button