ธุรกิจ

รายงานแนวโน้มตลาดรถโดยสารไฟฟ้าทั่วโลก การเติบโต และการวิเคราะห์แนวโน้มปี 2027

ตลาดรถโดยสารไฟฟ้าทั่วโลก

รถโดยสารไฟฟ้าถูกกำหนดให้เป็นรถบัสที่ไม่มีเครื่องยนต์ ICE แบบดั้งเดิมสำหรับการขับเคลื่อนและเป็นไฟฟ้าทั้งหมด บัสไฟฟ้าเรียกอีกอย่างว่า E-bus ซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าออนบอร์ดซึ่งรับพลังงานจากแบตเตอรี่ออนบอร์ดหรือชุดแบตเตอรี่ รถโดยสารเหล่านี้ถือเป็นรถโดยสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ และยังประหยัดเมื่อเปรียบเทียบกับรถโดยสารทั่วไป/เบนซิน/ดีเซล รถโดยสารไฟฟ้าแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น รถโดยสารไฟฟ้าแบตเตอรี่ รถโดยสารไฟฟ้าไฮบริด และรถโดยสารไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด

ตัวขับเคลื่อนตลาด

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับรถโดยสารที่ประหยัดน้ำมัน ปล่อยมลพิษต่ำ และประสิทธิภาพสูงนั้นคาดว่าจะผลักดันความต้องการรถโดยสารไฟฟ้าตลอดระยะเวลาคาดการณ์ กฎระเบียบของรัฐบาลที่เข้มงวดเกี่ยวกับการปล่อยยานพาหนะและการลดราคาแบตเตอรี่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถบัสไฟฟ้าทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ความต้องการรถโดยสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลดีต่อการเติบโตของตลาด ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับรถบัสเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนคาดว่าจะผลักดันการเติบโตของตลาดรถบัสไฟฟ้าทั่วโลก รถโดยสารเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนถือเป็นการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในยุคต่อไป ประกอบด้วยการเติมเชื้อเพลิงอย่างรวดเร็วความยืดหยุ่นในการก้าวและเส้นทาง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในทุกอุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การนำนวัตกรรมมาใช้และวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเติบโตของตลาด การริเริ่มเชิงรุกของรัฐบาลสำหรับการนำรถโดยสารไฟฟ้ามาใช้จะสร้างโอกาสให้กับตลาดในอนาคตอันใกล้

รับตัวอย่างรายงานนี้ @ https://qualiketresearch.com/request-sample/Electric-Bus-Market/request-sample

การประหยัดเชื้อเพลิงและความสามารถในการให้บริการต่ำ และต้นทุนการผลิตที่สูง คาดว่าจะขัดขวางการเติบโตของตลาดรถบัสไฟฟ้าทั่วโลกในช่วงระยะเวลาคาดการณ์นี้ ต้นทุนเริ่มต้นของรถบัสไฟฟ้านั้นสูงมากเมื่อเทียบกับรถโดยสารทั่วไป ซึ่งอาจจำกัดการเติบโตของตลาด

การแบ่งส่วนตลาด

ตลาดรถโดยสารไฟฟ้าทั่วโลกแบ่งออกเป็นประเภท ความยาว ช่วง ความจุของแบตเตอรี่ กำลังไฟฟ้า และภูมิภาค

โดยแบ่งตามประเภทตลาดตามประเภท เช่น รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง และรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน ตามตลาดความยาวแบ่งออกเป็นน้อยกว่า 9 เมตร 9-14 เมตรและสูงกว่า 14 เมตร ตามช่วงตลาดแบ่งออกเป็นน้อยกว่า 200 ไมล์และมากกว่า 200 ไมล์ บนพื้นฐานของตลาดความจุของแบตเตอรี่แบ่งออกเป็นมากถึง 400 kWh และสูงกว่า 400 kWh นอกจากนี้ ตลาดยังแบ่งออกเป็นการส่งออกพลังงาน เช่น ไม่เกิน250 กิโลวัตต์ และสูงกว่า 250 กิโลวัตต์

นอกจากนี้ ตลาดรถบัสไฟฟ้าทั่วโลกยังแบ่งออกเป็นห้าภูมิภาค เช่น อเมริกาเหนือละตินอเมริกา ยุโรป เอเชียแปซิฟิก และตะวันออกกลางและแอฟริกา

ผู้เล่นหลักในตลาด

ผู้เล่นที่สำคัญต่างๆที่มีการระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ดังกล่าวเป็นวอลโว่, BYD บริษัทConstrucciones Y Auxiliar เดอไรล์เดมเลอร์เอจีAnkai รถบัส NFI กลุ่ม Proterra เจิ้งโจว Yutong รถบัส จำกัด VDL GROEP, SCANNIA AB, ฯลฯ 

 

อนุกรมวิธานตลาด

ตามประเภท

รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง

รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน

ตามความยาว

น้อยกว่า 9 เมตร

9-14 เมตร

สูงกว่า 14 เมตร

ตามระยะ

น้อยกว่า 200 ไมล์

มากกว่า 200 ไมล์

ตามความจุของแบตเตอรี่

สูงถึง 400 kWh

สูงกว่า 400 kWh

โดยกำลังขับ

มากถึง250 กิโลวัตต์

สูงกว่า 250kW

ตามภูมิภาค

อเมริกาเหนือ

ละตินอเมริกา

ยุโรป

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ตะวันออกกลางและแอฟริกา

 

รับส่วนลดรายงานนี้ @ https://qualiketresearch.com/request-sample/Electric-Bus-Market/ask-for-discount

 

เกี่ยวกับเรา

การวิจัยQualiKet เป็นพันธมิตรด้านการวิจัยตลาดและข่าวกรองการแข่งขันชั้นนำที่ช่วยผู้นำทั่วโลกในการพัฒนากลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและก้าวไปข้างหน้าเพื่อวิวัฒนาการโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับสถานการณ์ตลาด การแข่งขัน และลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การวิจัยQualiKet ทุ่มเทเพื่อเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นโดยการให้ข้อมูลที่ทันท่วงทีและปรับขนาดได้ เราใช้เครื่องมืออัจฉริยะต่างๆ เพื่อสร้างหลักฐานที่แสดงภัยคุกคามและโอกาสที่ช่วยให้ลูกค้าของเรามีผลงานเหนือกว่าคู่แข่ง

บุคคลที่ติดต่อ:

วิชาล ทากูร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการวิจัย

การวิจัยQualiKet

6060 N Central Expy #500, TX 75204, USA

อีเมล์sales@qualiketresearch.com

เว็บไซต์https://qualiketresearch.com

 

Back to top button