Uncategorized

ติดตามตลาดระบบการวัดทางเรขาคณิตเพื่อดูการยกเครื่องครั้งใหญ่ระหว่างปี 2019-2029

ติดตามตลาดระบบการวัดเรขาคณิต: บทนำ
ระบบการวัดเรขาคณิตของรางใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของรางรถไฟ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บล้มตายทุกประเภทระหว่างการขนส่งผู้โดยสารหรือการขนส่งสินค้า เป็นระบบที่จำเป็นในการตรวจสอบสภาพรางเพื่อป้องกันเครือข่ายรถไฟ ระบบการวัดเรขาคณิตของรางรถไฟยังให้ข้อมูลสำหรับการจัดกำหนดการการบำรุงรักษารางรถไฟในระยะสั้นหรือระยะยาว นอกจากนี้ ระบบการวัดทางเรขาคณิตของรางยังมีประเภทการปฏิบัติงานที่หลากหลายในตลาด เช่น แบบสัมผัสและไม่สัมผัส ระบบการวัดทางเรขาคณิตของรางแบบไม่มีการสัมผัสสามารถแบ่งออกเป็นแบบอิงเฉื่อยและแบบคอร์ดได้
ประเภทตามแรงเฉื่อยคาดว่าจะมีโอกาสเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในตลาดระบบการวัดเรขาคณิตของราง เนื่องจากลักษณะที่มีน้ำหนักเบาและระบบการวัดรูปทรงเรขาคณิตของรางที่มีขนาดกะทัดรัด ซึ่งให้การประเมินทางเรขาคณิตที่แม่นยำของรางรถไฟในสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ต้นทุนเริ่มต้นที่สูงและการขาดโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งระบบการวัดรูปทรงเรขาคณิตของรางอาจส่งผลต่อการเติบโตของตลาด

หากต้องการอยู่ ‘นำหน้า’ คู่แข่งของคุณ ขอตัวอย่าง@
https://www.persistencemarketresearch.com/samples/29095

ติดตามตลาดระบบการวัดเรขาคณิต: Dynamics
รถไฟเป็นหนึ่งในรูปแบบการขนส่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้โดยสารและสินค้าทั่วโลก ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงของการขนส่งทางรางเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงในทุกตลาด ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของระบบการจัดการรางรถไฟที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคาดว่าจะช่วยขับเคลื่อนตลาดระบบการวัดเรขาคณิตของรางทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลาคาดการณ์
นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการขนส่งสาธารณะในประเทศต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น หน่วยงานของรัฐจึงมุ่งเน้นไปที่การขยายโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟฟ้ารางเบา เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน และกำลังขยายเครือข่ายรถไฟเพื่อเชื่อมต่อศูนย์ประชากรที่ไม่เชื่อมโยงถึงกัน
การลงทุนขนาดใหญ่ดังกล่าวในการขยายเครือข่ายทางรถไฟมีแนวโน้มที่จะสร้างโอกาสในการเติบโตใหม่ๆ สำหรับตลาดระบบการวัดเรขาคณิตของราง
อย่างไรก็ตาม ระบบการวัดเรขาคณิตของรางต้องเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูงและขาดโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งระบบ ซึ่งคาดว่าจะขัดขวางการเติบโตของตลาดระบบการวัดเรขาคณิตของรางตลอดระยะเวลาคาดการณ์

ติดตามตลาดระบบการวัดเรขาคณิต: การแบ่งส่วน
บนพื้นฐานของประเภทการวัด • เกจ
• โปรไฟล์แนวตั้ง
• บิด
• อื่นๆ (Dipped Joints, Alignment etc.)
ตามลักษณะการดำเนินงาน • ติดต่อ
• ไม่มีการติดต่อ
o คอร์ดตาม
o อิงเฉื่อย
ตามประเภทรถไฟ • รถไฟความเร็วสูง
• รางลากหนัก
• รถไฟขนส่งมวลชน
• รถไฟฟ้ารางเบา

เพื่อเชื่อมต่อกับตัวแทนฝ่ายขายของเรา@
sales@persistencemarketresearch.com

ติดตามตลาดระบบการวัดเรขาคณิต: Outlook ระดับภูมิภาค
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะเป็นภูมิภาคที่มีกำไรสูงสำหรับตลาดระบบการวัดเรขาคณิตของราง อันเนื่องมาจากการขยายเครือข่ายรางที่สำคัญในภูมิภาคนี้ ประเทศเช่น จีน อินเดีย และญี่ปุ่น เป็นต้น มีรางรถไฟขนาดใหญ่แบบธรรมดา จากข้อมูลของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ อินเดียคิดเป็น 39% ของการเดินทางของผู้โดยสารทั่วโลกบนรถไฟธรรมดา ตามด้วยจีน 27% และญี่ปุ่น 11%
คาดว่าประเทศเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนตลาดระบบการวัดเรขาคณิตติดตามเอเชียแปซิฟิกอย่างมีนัยสำคัญตลอดระยะเวลาคาดการณ์ นอกจากนี้ ยุโรปยังคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในตลาดระบบการวัดเรขาคณิตของราง เนื่องจากมีเครือข่ายรางรถไฟทั่วไปที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในภูมิภาคนี้
ภูมิภาคอเมริกาเหนือมีเครือข่ายรางรถไฟขนาดใหญ่ซึ่งมีระยะทาง 612,000 กม. ในปี 2559 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในภาคการขนส่งทางรางคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดระบบการวัดเรขาคณิตของรางในภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญ
ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาและละตินอเมริกาคาดว่าจะเติบโตเพียงเล็กน้อยในตลาดระบบการวัดเรขาคณิตของแทร็กตลอดระยะเวลาคาดการณ์

ติดตามตลาดระบบการวัดเรขาคณิต: ผู้เล่นหลัก
ผู้เข้าร่วมตลาดบางส่วนในตลาดระบบการวัดทางเรขาคณิตของแทร็กทั่วโลก ได้แก่:
• ENSCO, Inc.
• MERMEC อิงค์
• ฟูโกร
• Balfour Beatty Rail Limited
• ระบบ BENTLEY รวมอยู่ด้วย
• ซีเมนส์ (MRX Technologies)
• ซิม Srl
• ZG Optique SA
• DMA
• เอจิส
• Goldschmidt Thermit Group
• บจก. แบนซ์ แอนด์ บจก.
• Plasser & Theurer

สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกการแข่งขัน ซื้อเลย@
https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/29095

เกี่ยวกับเรา: การวิจัยตลาดแบบต่อเนื่อง
ติดต่อเรา:
การวิจัยตลาดแบบต่อเนื่อง
ที่อยู่ – 305 บรอดเวย์ ชั้น 7 นิวยอร์กซิตี้
NY 10007 สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก – +1-646-568-7751
สหรัฐอเมริกา-แคนาดาโทรฟรี – +1 800-961-0353
ฝ่ายขาย – sales@persistencemarketresearch.com

Back to top button