ธุรกิจวิทยาศาสตร์สุขภาพเทคโนโลยีโลก

ส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรม Power Over Ethernet ของยุโรปในปี 2021 | ข้อมูลการระบาดของ COVID-19 และข้อมูลประเทศทั่วโลก ขยายตามการคาดการณ์ CAGR 2027: การวิเคราะห์คู่แข่งอันดับต้นๆ ที่ครอบคลุมอุปสงค์ของตลาด ขนาด และการเติบโตMarket

รายงานการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับ Industrial Power Over Ethernetนำเสนอการศึกษาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ แนวโน้มตลาดในปัจจุบัน ผลลัพธ์ยังรวมถึงการคาดการณ์รายได้ สถิติ การประเมินมูลค่าตลาดซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตและแนวการแข่งขันตลอดจนผู้เล่นหลักในธุรกิจ

Power over Ethernet หรือ PoE อธิบายระบบมาตรฐานหรือเฉพาะกิจหลายระบบซึ่งส่งพลังงานไฟฟ้าพร้อมกับข้อมูลบนสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตคู่บิด ซึ่งช่วยให้ใช้สายเคเบิลเส้นเดียวเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและพลังงานไฟฟ้ากับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จุดเชื่อมต่อไร้สาย กล้อง IP และโทรศัพท์ VoIP

รับตัวอย่างรายงาน@ https://industrystatsreport.com/Request/Sample?ResearchPostId=12005&RequestType=Sample 

** หน้าตัวอย่างสำหรับรายงานนี้สามารถเข้าถึงได้ทันทีเมื่อมีการร้องขอ **


มีเทคนิคทั่วไปหลายประการสำหรับการส่งพลังงานผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต สองมาตรฐานได้รับมาตรฐานโดย IEEE 802.3 ตั้งแต่ปี 2546 มาตรฐานเหล่านี้เรียกว่า Alternative A และ Alternative B ทางเลือก A จะขนส่งพลังงานบนสายเดียวกันกับข้อมูลสำหรับตัวแปรอีเทอร์เน็ต 10 และ 100 Mbit/s ซึ่งคล้ายกับเทคนิค Phantom Power ที่ใช้กันทั่วไปในการจ่ายไฟให้กับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ ทางเลือก B แยกข้อมูลและตัวนำไฟฟ้า ทำให้การแก้ไขปัญหาง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังใช้สายบิดเกลียวทั้งสี่คู่ในสายเคเบิล Cat 5 ทั่วไปได้อย่างเต็มที่ นอกเหนือจากการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติสำหรับการส่งคู่อะไหล่ (Alternative B) และคู่ข้อมูลโหมดทั่วไป (Alternative A) แล้ว มาตรฐาน IEEE PoE ยังจัดให้มีการส่งสัญญาณระหว่างอุปกรณ์จัดหาพลังงาน (PSE) และอุปกรณ์ขับเคลื่อน (PD) การส่งสัญญาณนี้ช่วยให้แหล่งพลังงานตรวจพบว่ามีอุปกรณ์ที่สอดคล้อง และทำให้อุปกรณ์และแหล่งจ่ายสามารถต่อรองปริมาณพลังงานที่ต้องการหรือใช้ได้

รายงานนี้เน้นที่สถานะ Industrial Power Over Ethernet ทั่วโลก การคาดการณ์ในอนาคต โอกาสในการเติบโต ตลาดหลัก และผู้เล่นหลัก วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือเพื่อนำเสนอการพัฒนา Industrial Power Over Ethernet ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน

ผู้เล่นหลักที่กล่าวถึงในการศึกษานี้
Broadcom
Linear Technology
Maxim Integrated
STMicroelectronics
Texas Instruments
Akros Silicon
Cisco Systems
Microsemi
Monolithic Power Systems
ON Semiconductor
Silicon Labs

ส่วนตลาดตามประเภทผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งออกเป็น
อุปกรณ์จัดหาพลังงานอุปกรณ์
ขับเคลื่อน

ส่วนตลาดตามแอปพลิเคชัน แบ่งออกเป็น
Connectivity
Security & Access Control
Infotainment
LED Lighting & Control

ในการศึกษานี้ ปีที่พิจารณาเพื่อประมาณการขนาดตลาดของ Industrial Power Over Ethernet มีดังนี้:
History Year: 2014-2018
Base Year: 2018
Estimated Year :
พยากรณ์ปี 2562 ปี 2562 ถึงปี 2568

ส่วนตลาดตามภูมิภาค/ประเทศ รายงานนี้ครอบคลุม
สหรัฐอเมริกา
ยุโรป
จีน
ญี่ปุ่น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อินเดีย
อเมริกากลางและใต้

วัตถุประสงค์การศึกษาของรายงานนี้คือ:
เพื่อวิเคราะห์สถานะ Industrial Power Over Ethernet ทั่วโลก การคาดการณ์ในอนาคต โอกาสในการเติบโต ตลาดหลัก และผู้เล่นหลัก
เพื่อนำเสนอการพัฒนา Industrial Power Over Ethernet ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน
เพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้เล่นหลักอย่างมีกลยุทธ์และวิเคราะห์แผนและกลยุทธ์การพัฒนาอย่างครอบคลุม
เพื่อกำหนด อธิบาย และคาดการณ์ตลาดตามประเภทผลิตภัณฑ์ ตลาด และภูมิภาคที่สำคัญ

สำหรับข้อมูลข้อมูลตามภูมิภาค บริษัท ประเภทและการสมัคร ปี 2561 ถือเป็นปีฐาน เมื่อใดก็ตามที่ไม่มีข้อมูลข้อมูลสำหรับปีฐาน ปีก่อนหน้าจะได้รับการพิจารณา

รับรายงานฉบับเต็ม :@ https://industrystatsreport.com/Semiconductor-and-Electronics/Dynamic-Growth-On-Industrial-Power-Over-Ethernet-Market-Size-and-Share/Summary 

รายงานที่เกี่ยวข้อง : 

https://www.prnewswire.com/news-releases/at-19-71–cagr-zero-trust-security-market-size-is-projected-to-reach-94-35-billion- ภายในปี 2027–says-brandessence-market-research-301213906.html 

https://www.prnewswire.com/news-releases/growing-at-7-5-cagr-digital-transformation-consulting-market-is-booming-and-capturing-new-opportunity-in-2021–says -brandessence-market-research-301217140.html 

Back to top button