ธุรกิจ
Trending

แนวโน้มตลาดความปลอดภัยทางไซเบอร์ของยุโรป รายได้ อัตรากำไรขั้นต้น และส่วนแบ่งการตลาด (2020-2027)

ตลาดความปลอดภัยทางไซเบอร์ของยุโรป

จำนวนองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญขึ้นอยู่กับระบบไอทีโดยสมบูรณ์ และเป็นพื้นฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับภาคส่วนต่างๆ ซึ่งรวมถึงเสียง วิดีโอข้อมูล และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ใช้สำหรับปกป้องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเครือข่าย และโปรแกรมจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยธรรมชาติ

เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถเรียกอย่างกว้าง ๆ ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT เป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เครือข่ายไร้สาย มิดเดิลแวร์ การประชุมทางวิดีโอ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ และบริการและแอปพลิเคชันสื่ออื่นๆ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บ เรียกค้น เข้าถึง จัดการ และส่งข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล

รับตัวอย่างรายงานนี้ @ https://qualiketresearch.com/request-sample/Europe-Cyber-Security-Market/request-sample

รายงานดังกล่าวรวมถึงแรงผลักดันที่สำคัญในตลาดความปลอดภัยทางไซเบอร์ของยุโรปทั่วโลก รายงานส่วนนี้ได้รับการศึกษาโดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของตลาดความปลอดภัยทางไซเบอร์ในยุโรปทั่วโลก ปัจจัยเหล่านี้สามารถคาดการณ์ได้ว่ามีผลกระทบต่อตลาดหรืออาจมีผลกระทบที่เชื่อมโยงถึงกัน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในกรอบเวลาที่ปัจจัยเหล่านี้ทำงานอยู่อาจส่งผลกระทบกระเพื่อมต่อตลาดความปลอดภัยทางไซเบอร์ของยุโรปทั่วโลก

การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมทางไซเบอร์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่คาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ในยุโรป นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไอที ความท้าทายด้านความปลอดภัยใหม่ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขจะส่งผลในเชิงบวกต่อการเติบโตของตลาด นอกจากนี้ ความต้องการโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์บนคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาด นอกจากนี้ การริเริ่มและการลงทุนของรัฐบาลเพิ่มขึ้นเพื่อลดอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่คาดว่าจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด

เรียกดูรายงานการวิจัยฉบับเต็ม @ https://qualiketresearch.com/reports-details/Europe-Cyber-Security-Market

การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน กฎ และระเบียบข้อบังคับในภูมิภาคต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นปัจจัยหลักที่ขัดขวางการขยายตัวของการเติบโตของตลาดการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ประเทศต่างๆ ก็มีชุดมาตรฐานของตนเอง ปัจจัยนี้มีอิทธิพลต่อตลาดความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

ผู้เล่นหลักในตลาด

มีการกล่าวถึงผู้เล่นหลักหลายรายในรายงานนี้ เช่น IBM, Dell Root 9B, Cisco Systems Inc., Palo Alto Networks, Symantec Corp, Trend Micro Inc., Fortinet Inc., FireEye Inc. และ Proofpoint

อนุกรมวิธานตลาด

ตามประเภท

 • ความปลอดภัยของเครือข่าย
 • ความปลอดภัยของคลาวด์
 • ความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน
 • ความปลอดภัยของจุดสิ้นสุด
 • ความปลอดภัยเครือข่ายไร้สาย
 • คนอื่น

By โซลูชั่น

 • ข่าวกรองและการตอบสนองภัยคุกคาม
 • การจัดการข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึง
 • การป้องกันข้อมูลสูญหาย
 • การจัดการความปลอดภัยและช่องโหว่
 • การจัดการภัยคุกคามแบบครบวงจร
 • ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร
 • การจัดการความปลอดภัย
 • คนอื่น

โดยการปรับใช้

 • คลาวด์
 • บนสมมติฐาน

ตามอุตสาหกรรม

 • การบินและอวกาศ กลาโหม & ข่าวกรอง
 • บีเอฟเอสไอ
 • ดูแลสุขภาพ
 • การผลิต การขายปลีก ภาครัฐ
 • ไอทีและโทรคมนาคม
 • คนอื่น

ตามประเทศ

 • เยอรมนี
 • สหราชอาณาจักร
 • ฝรั่งเศส
 • ไก่งวง
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • นอร์เวย์
 • สวีเดน
 • สเปน
 • อิตาลี
 • เดนมาร์ก
 • ฟินแลนด์
 • ไอซ์แลนด์
 • โปแลนด์
 • ลักเซมเบิร์ก
 • เนเธอร์แลนด์
 • เบลเยียม

รับส่วนลดที่นี่ @ https://qualiketresearch.com/request-sample/Europe-Cyber-Security-Market/ask-for-discount

เกี่ยวกับเรา

การวิจัย QualiKet เป็นพันธมิตรด้านการวิจัยตลาดและข่าวกรองการแข่งขันชั้นนำที่ช่วยผู้นำทั่วโลกในการพัฒนากลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและก้าวไปข้างหน้าเพื่อวิวัฒนาการโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับสถานการณ์ตลาด การแข่งขัน และลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การวิจัย QualiKet ทุ่มเทเพื่อเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นโดยการให้ข้อมูลที่ทันท่วงทีและปรับขนาดได้ เราใช้เครื่องมืออัจฉริยะต่างๆ เพื่อสร้างหลักฐานที่แสดงภัยคุกคามและโอกาสที่ช่วยให้ลูกค้าของเรามีผลงานเหนือกว่าคู่แข่ง

 

Back to top button