Uncategorized

AI ในสหราชอาณาจักรในตลาดการดูแลสุขภาพ 2022 ตามผลิตภัณฑ์:- (ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บริการ) โดยเทคโนโลยี:- (การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประมวลผลตามบริบท การเรียนรู้ด้วยเครื่อง วิธีการสืบค้น) พยากรณ์ถึงปี 2571

AI ในตลาดการดูแลสุขภาพมีมูลค่า 3.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 และคาดว่าจะถึง 33.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2569 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 46.21% ในช่วงคาดการณ์

AI ในการดูแลสุขภาพ รายงานมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเติบโตของธุรกิจด้วยความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นฐานทางธุรกิจ รวมถึงการเติบโตในปัจจุบัน แนวโน้มหลัก ตัวขับเคลื่อน การวิเคราะห์ต้นทุน การคาดการณ์ในอนาคต และกลุ่มหลัก รายงานจะให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดของแต่ละกลุ่มใน AI ใน Healthcare รวมถึงการวิเคราะห์ระดับภูมิภาคที่ปรับแต่งเองเพื่อรับโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รายงานนี้สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการการวิจัยของซินดิเคทเพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบในวงกว้างหรือปรับแต่งโดยเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของการเติบโตทางธุรกิจ รายงานการวิจัยแต่ละฉบับที่จัดทำโดยทีม Brandessence ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 15 คน โดยมีประสบการณ์ตรงในสาขาที่เกี่ยวข้องมาหลายปี และเครื่องมือวิจัยเฉพาะทางเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุวัตถุประสงค์ Brandessence มีเป้าหมายเพื่อให้การวิเคราะห์อิสระของตลาดต่างๆ เพื่อให้การวิเคราะห์ที่เข้าใจง่าย ไดนามิก และเป็นกลางของตลาดที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจ

รายงานนี้เป็นเครื่องมือสำหรับธุรกิจระดับโลกในการเข้าสู่ภูมิภาคใหม่ ลงทุนในส่วนใหม่ๆ ทำความเข้าใจการตอบสนองของผู้บริโภค สำรวจการแข่งขันระดับโลก และสุดท้ายคือการลงทุนอย่างชาญฉลาด รายงานยังสามารถใช้เพื่อการศึกษาเพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบในวงกว้าง เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงานในทีมด้วยความโปร่งใสในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และการกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ SWOT ของบริษัท           

ดาวน์โหลดตัวอย่างพิเศษฟรี (200 หน้า PDF) รายงาน @ :

https://industrystatsreport.com/Request/Sample?ResearchPostId=12839&RequestType=Sample&utm_source=nandini&utm_medium=n26

AI ในบริษัทดูแลสุขภาพ

บมจ.เมดโทรนิค
IBM Corporation
NVIDIA Corporation
บริษัท ไมโครซอฟต์
Stryker Corporation
บริษัท เจเนอรัล อิเล็คทริค
เจนเนอรัล วิชั่น อิงค์
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
เน็กซ์ ไอที คอร์ป
กูเกิล อิงค์
Siemens Healthineers GmbH
ดีป จีโนมิกส์ อิงค์
อินเทล คอร์ปอเรชั่น
Nuance Communications
Koninklijke Philips N.V เป็นต้น

AI ระดับโลกในการแบ่งส่วนตลาดการดูแลสุขภาพ:–

ตามผลิตภัณฑ์:- ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บริการ

โดยเทคโนโลยี:- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, การประมวลผลโดยคำนึงถึงบริบท, การเรียนรู้ของเครื่อง, วิธีการสืบค้น

ตามการใช้งาน:- การผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วย, ผู้ช่วยพยาบาลเสมือน, การทดลองทางคลินิก, การวินิจฉัยเบื้องต้น, การลดข้อผิดพลาดในการใช้ยา, การวินิจฉัยภาพอัตโนมัติ

ความไม่สมดุลในระดับสูงระหว่างผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ความสามารถในการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย และความเป็นไปได้ในการลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นการเติบโตของ AI ทั่วโลกในตลาดการดูแลสุขภาพ

ขอบเขตของ AI ทั่วโลกในรายงานตลาดการดูแลสุขภาพ–

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการดูแลสุขภาพคือการใช้อัลกอริธึมและซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลการดูแลสุขภาพที่ซับซ้อน นอกจากนี้ ปัญญาประดิษฐ์ยังเป็นความสามารถของอัลกอริธึมของคอมพิวเตอร์ในการประมาณข้อสรุปโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์ AI ดำเนินการนี้ด้วยการเรียนรู้ของเครื่องและอัลกอริธึมการเรียนรู้เชิงลึก อัลกอริทึมเหล่านี้สามารถระบุรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ และเตรียมตรรกะของตนเองได้ AI ในการดูแลสุขภาพกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และพัฒนาข้อมูลเพื่อการดูแลผู้ป่วย AI สามารถนำประสิทธิภาพใหม่ๆ มาสู่เวิร์กโฟลว์ของโรงพยาบาล รวมถึงการวางแผน เวลาในกระบวนการ หรือการเลือกการสอบที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้คุณภาพการบริการทางการแพทย์ดีขึ้นและลดต้นทุนการรักษา ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้ผู้บริหารโรงพยาบาลเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย AI ในการดูแลสุขภาพมีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การทำงานซ้ำๆ เช่น การวิเคราะห์การทดสอบ การสแกน CT การป้อนข้อมูล การเอกซเรย์ และงานทางโลกอื่นๆ นอกจากนี้ยังใช้ในการให้คำปรึกษาทางดิจิทัล การจัดการยา และการตรวจสุขภาพ

AI ทั่วโลกในพลวัตของตลาดการดูแลสุขภาพ-

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตของ AI ในตลาดการดูแลสุขภาพคือความต้องการบริการทางการแพทย์อย่างกะทันหันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความไม่สมดุลระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย อัตราการยอมรับที่เพิ่มขึ้นของเครื่องมือ Big Data ในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้ AI เติบโตในตลาดการดูแลสุขภาพ ด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย เช่น ที่สร้างขึ้นโดยเซ็นเซอร์หลายพารามิเตอร์ที่อยู่ถัดจากเตียงของผู้ป่วย AI ช่วยคุณลดข้อผิดพลาดในบริการด้านสุขภาพ ตามสมาคมต่อต้านการฉ้อโกงด้านการดูแลสุขภาพแห่งชาติ ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของการใช้จ่ายทั้งหมดในด้านการดูแลสุขภาพจะสูญเปล่าเนื่องจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือการฉ้อโกงซึ่งมีค่าใช้จ่ายถึง 80,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี อย่างไรก็ตาม แพทย์ไม่เต็มใจที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ การขาดข้อมูลด้านสุขภาพที่เลือกสรรมาอย่างดี และความกังวลเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล กำลังจำกัดการเติบโตของ AI ในตลาดการดูแลสุขภาพ เป็นการยากมากขึ้นเรื่อยๆ ที่จะโน้มน้าวผู้ให้บริการเกี่ยวกับ AI ว่าเป็นโซลูชันที่คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับแพทย์และให้การดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น มีโอกาสสำคัญในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ เนื่องจากไม่สามารถไปพบแพทย์ได้ตลอดเวลา AI ช่วยติดตามสัญญาณชีพ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต อุณหภูมิร่างกาย อัตราการหายใจ เป็นต้น

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะเติบโตเร็วที่สุดใน AI ทั่วโลกในตลาดการดูแลสุขภาพ

อเมริกาเหนือเป็นผู้นำตลาดมาจนถึงตอนนี้ และคาดว่าจะยังคงโดดเด่นในอนาคตในตลาด AI ทั่วโลกในตลาด Healthcare อันเนื่องมาจากภาคส่วนการดูแลสุขภาพขั้นสูง การใช้โซลูชันไอทีด้านการดูแลสุขภาพ (HIT) ที่เพิ่มขึ้น และเงินทุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับการพัฒนาโซลูชันเหล่านี้ สหรัฐอเมริกาเป็นแหล่งรายได้หลักของอุตสาหกรรมมาโดยตลอด และสถานการณ์จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า สาเหตุหลักมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและการปรับปรุงเทคโนโลยีในด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต Dignity Health เป็นระบบการดูแลสุขภาพที่ใหญ่เป็นอันดับห้าในสหรัฐอเมริกา ใช้ Big Data และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อทำนายกรณีที่เป็นไปได้ของการติดเชื้อในระยะแรกสุดของการแทรกแซง พวกเขาติดตาม 120,000 ชีวิตใน 34 โรงพยาบาลในแต่ละเดือนและจัดการผู้ป่วย 7,500 ที่มีศักยภาพด้วยภาวะติดเชื้อในแต่ละเดือน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะเติบโตเร็วที่สุด อันเป็นผลมาจากโครงสร้างพื้นฐาน HIT ที่ได้รับการปรับปรุง การนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้อย่างต่อเนื่อง และการริเริ่มของรัฐบาลในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในเดือนมีนาคม 2019 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเกาหลีประกาศว่าจะทำการทดลองกับ Dr. Answer ซึ่งเป็นบริการด้านการแพทย์ที่แม่นยำด้วย AI ในเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน

AI in Healthcare Market: Key Features

รายงานให้ความกระจ่างเกี่ยวกับแนวการแข่งขัน การแบ่งส่วน การขยายตัวทางภูมิศาสตร์ และการเติบโตของรายได้ การผลิต และการบริโภคของ AI ในตลาดการดูแลสุขภาพ AI ในขนาดตลาดการดูแลสุขภาพ การวิเคราะห์การเติบโต แนวโน้มอุตสาหกรรม และการคาดการณ์ ให้รายละเอียดของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขอบเขตธุรกิจทั่วโลก รายงานนี้แสดงผลิตภัณฑ์ในอนาคต การร่วมทุน กลยุทธ์ทางการตลาด การพัฒนา การควบรวมและซื้อกิจการ การตลาด โปรโมชั่น รายได้ นำเข้า ส่งออก ค่า CAGR อุตสาหกรรมโดยรวม และคู่แข่งเฉพาะที่เผชิญจะได้รับการศึกษาในขนาดใหญ่ ตลาด.

AI ในดูแลสุขภาพ แนวการแข่งขันของตลาดการให้รายละเอียดโดยคู่แข่ง รายละเอียด ได้แก่ ภาพรวมของบริษัท การเงินของบริษัท รายได้ที่สร้างรายได้ ศักยภาพทางการตลาด การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การริเริ่มตลาดใหม่ สถานที่การผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวก จุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัท การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ท่อทดลองผลิตภัณฑ์ การอนุมัติผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตร ความกว้างของผลิตภัณฑ์และ ลมหายใจ, การครอบงำแอปพลิเคชัน, เส้นโค้งเส้นชีวิตเทคโนโลยี จุดข้อมูลที่ให้ไว้นั้นเกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ในตลาดการดูแลสุขภาพเท่านั้น มีการศึกษาผู้เล่นและผู้ผลิต AI ชั้นนำระดับโลกในตลาดการดูแลสุขภาพเพื่อให้แนวคิดสั้น ๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน

ข่าวล่าสุดและการพัฒนาอุตสาหกรรมในแง่ของการขยายตลาด การเข้าซื้อกิจการ กลยุทธ์การเติบโต การร่วมทุนและความร่วมมือ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การขยายตลาด ฯลฯ จะรวมอยู่ในรายงาน รายงานมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานและแนวการแข่งขันที่มีอยู่ภายในตลาด การระบุผู้เล่นหลักจำนวนมากในตลาดจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีการและความร่วมมือที่ผู้เล่นจะต้องเข้าใจการแข่งขันภายใน AI ทั่วโลกในตลาดการดูแลสุขภาพ

รายงาน AI ในดูแลสุขภาพ ตลาดการจะให้การวิเคราะห์เชิงลึกของการพัฒนาล่าสุดของตลาดและแนวการแข่งขันที่ครอบคลุมซึ่งเกิดจากการระบาดของไวรัส COVID19/CORONA รายงาน AI ใน Healthcare Market มีประโยชน์สำหรับนักยุทธศาสตร์ นักการตลาด และผู้บริหารระดับสูง และผู้เล่นหลักใน AI ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

Market Dynamics Of AI in Healthcare Market

รายงานตลาด AI ทั่วโลกใน Healthcare มีข้อเสนอการวิจัยที่ดีที่สุดและข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับการค้นหาแนวโน้มผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการวิเคราะห์การแข่งขันของตลาดที่มีอยู่หรือตลาดเกิดใหม่ บริษัทต่างๆ สามารถเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยรายงานธุรกิจนี้ รายงานประกอบด้วยข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ ประวัติบริษัท และแนวโน้มของตลาดทั่วโลก ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแค็ตตาล็อกการวิจัยตลาดเฉพาะอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมทั่วทั้งบริษัทได้จากรายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรมนี้ รายงานการตลาดตรวจสอบอุตสาหกรรมในระดับที่สูงกว่าการศึกษาในอุตสาหกรรมมาก

สารบัญ: AI ทั่วโลกในรายงานการวิจัยตลาดการดูแลสุขภาพ

บทที่ 1: AI ทั่วโลกในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ภาพรวม

บทที่ 2: ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกต่อ AI ในตลาดการดูแลสุขภาพ

บทที่ 3: การแข่งขันขนาดตลาดโลกโดยผู้ผลิตในอุตสาหกรรม

บทที่ 4: การผลิตทั่วโลก รายได้ (มูลค่า) ) ตามภูมิภาค

บทที่ 5: วัสดุสิ้นเปลืองทั่วโลก (การผลิต), การบริโภค, การส่งออก, การนำเข้า, ภูมิศาสตร์

บทที่ 6: การผลิตทั่วโลก, รายได้ (มูลค่า), แนวโน้มราคา, ประเภทผลิตภัณฑ์

บทที่ 7: การวิเคราะห์ตลาดโลกบนพื้นฐานของประยุกต์

บท8: AI ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมตลาดการดูแลสุขภาพ

บทที่ 9: AI ในห่วงโซ่ตลาดการดูแลสุขภาพ กลยุทธ์การจัดหา และผู้ซื้อปลายน้ำ

บทที่ 10: กลยุทธ์และนโยบายหลักโดยผู้จัดจำหน่าย/ซัพพลายเออร์/ผู้ค้า

บทที่ 11: ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยผู้ขายในตลาด

บทที่ 12: การวิเคราะห์ปัจจัยผลกระทบของตลาด

บทที่ 13: AI ทั่วโลกในระยะเวลาการคาดการณ์ตลาดการดูแลสุขภาพ

บทที่ 14: อนาคตของตลาด

บทที่ 15: ภาคผนวก กิจกรรม

การวิจัยและพัฒนาที่สำคัญ ที่ดำเนินการโดยผู้เล่นบางคนที่ประกอบด้วยการฝึกอบรมเพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุและเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่จะเสริมการเติบโตของตลาดนอกจากนี้ยังมีการอธิบาย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบ่อยครั้ง การพกพาที่เหนือกว่า และความสะดวกในการจัดการ AI ใน Healthcare กำลังส่งเสริมการยอมรับในบ้านและการตั้งค่าการดูแลทางเลือกเช่นกัน นอกจากนี้ การริเริ่มที่ไม่แสวงหาผลกำไรและของรัฐบาล และโครงการสร้างความตระหนัก และเงินทุนที่ไหลเข้ามาเพื่อการศึกษาวิจัย มีอิทธิพลในทางบวกต่อการพัฒนาภายในอุตสาหกรรม

AI ทั่วโลกในตลาดการดูแลสุขภาพ: การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

รายงานการวิจัยประกอบด้วยกลุ่มเฉพาะตามภูมิภาค (ประเทศ) ตามบริษัท ตามประเภทและตามแอปพลิเคชัน การศึกษานี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายและรายได้ในช่วงประวัติศาสตร์และคาดการณ์ไว้ระหว่างปี 2022 ถึง 2028 การทำความเข้าใจกลุ่มต่างๆ จะช่วยในการระบุความสำคัญของปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการเติบโตของตลาด

 •                 อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก)
 •                 ยุโรป (เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี รัสเซีย และตุรกี เป็นต้น)
 •                 เอเชียแปซิฟิก (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม)
 •                 อเมริกาใต้ (บราซิล ฯลฯ)
 •                 ตะวันออกกลางและแอฟริกา (ประเทศอียิปต์และ GCC)

 

รายงานที่ครอบคลุมนี้จะให้ข้อมูล:

 • ปรับปรุงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของคุณ
 • ช่วยในการวิจัย การนำเสนอ และแผนธุรกิจ
 • แสดงโอกาสทางการตลาดที่เกิดขึ้นใหม่ที่ควรมุ่งเน้น
 • เพิ่มความรู้ในอุตสาหกรรมของคุณ
 • แจ้ง ให้คุณทราบถึงการพัฒนาตลาดที่สำคัญ
 • ให้คุณพัฒนากลยุทธ์การเติบโตอย่างมีข้อมูล
 • สร้างข้อมูลเชิงลึกด้านเทคนิคของคุณ
 • แสดงแนวโน้มที่จะใช้ประโยชน์จาก
 • เสริมความแข็งแกร่งในการวิเคราะห์คู่แข่ง
 • ให้การวิเคราะห์ความเสี่ยง ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงหลุมพรางที่บริษัทอื่นสามารถทำได้
 • ท้ายที่สุด ช่วยให้คุณเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้กับบริษัทของคุณ

โซลูชันการวิจัยตลาดของเราให้คำตอบแก่คุณสำหรับคำถามที่กล่าวถึงด้านล่าง:

 • ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนที่รับผิดชอบต่อการเติบโตของตลาด
 • ข้อ ใดคือปัจจัยกีดขวางของตลาดนี้
 • โอกาสใหม่ๆ อะไรบ้างที่ตลาดจะเติบโตในปีต่อๆ ไป
 • แนวโน้มของตลาดนี้เป็นอย่างไร
 • ข้อ ใดคือปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ตลาดระดับโลกและระดับภูมิภาคในแง่ของรายได้ การขาย และการผลิตมีขนาดเท่าใด
 • ตลาดจะเติบโตได้ไกลแค่ไหนในช่วงเวลาคาดการณ์ในแง่ของรายได้ ยอดขาย และการผลิต
 • ภูมิภาคใดครองตลาดโลกและส่วนแบ่งการตลาดของแต่ละภูมิภาคในตลาดโดยรวมในปี 2565 เป็นเท่าใด
 • แต่ละส่วนจะเติบโตอย่างไรในช่วงเวลาที่คาดการณ์ และรายได้ที่กลุ่มเหล่านี้จะคิดเป็นรายได้ในปี 2028
 • ภูมิภาคใดมีโอกาสมากกว่า

รับระเบียบวิธีของรายงานนี้:@

https://industrystatsreport.com/Request/Sample?ResearchPostId=12839&RequestType=Methodology&utm_source=nandini&utm_medium=n26

ขอบคุณที่อ่านบทความนี้ คุณยังสามารถรับเวอร์ชันรายงานเฉพาะของแต่ละบทหรือภูมิภาค เช่น อเมริกาเหนือ ยุโรป หรือเอเชีย

เกี่ยวกับเรา:

การวิจัยตลาดของ Brandessence เผยแพร่รายงานการวิจัยตลาดและข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่ผลิตโดยนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติสูงและมีประสบการณ์ รายงานการวิจัยตลาดสาระสำคัญของแบรนด์จะเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ที่ปรึกษา ซีอีโอ ซีไอโอ ซีโอโอ และกรรมการ รัฐบาล หน่วยงาน องค์กร และปริญญาเอก นักเรียน. เรามีศูนย์จัดส่งในเมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย และสำนักงานขายของเราอยู่ในลอนดอน

ติดต่อเรา:

Alan Ruffalo

ฝ่ายขายของบริษัท: +44-2038074155

อีเมล: sales@brandessenceresearch.com

 

รายงานที่เกี่ยวข้อง

ตลาดวัคซีนทั่วโลกมีมูลค่า 56.98 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 และคาดว่าจะสูงถึง 153.49 พันล้านดอลลาร์ในปี 2571 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 14.1% ในช่วงคาดการณ์

ขนาดตลาดอุปกรณ์จัดส่งอินซูลินมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ CAGR 9.7% ในช่วงปี 2564-2571 ขนาดตลาดอุปกรณ์จัดส่งอินซูลินมีมูลค่าถึง 18.33 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตเป็น 33.05 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2571 การวิเคราะห์โดยการวิจัยตลาดของ Brandessence

Back to top button