ธุรกิจวิทยาศาสตร์สุขภาพเทคโนโลยีโลก

3D Bioprinting Market Restraints, ภาพรวมเน้นที่ตัวขับเคลื่อนหลัก, แนวโน้ม, การเติบโต และรายงานความต้องการ พ.ศ. 2564-2570 | 3D Bioprinting Solutions, 3D Biotek , Advanced BioMatrix , BioBots , CELLINK, Cyfuse Biomedical KK, DigiLab Inc.

ตลาด3D Bioprinting มีมูลค่าประมาณ 484.50 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560 และได้รับการประเมินว่าจะบรรลุเป้าหมาย 3250.60 ล้านเหรียญสหรัฐก่อนสิ้นสุดปี 2567 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 31.25% ในบริเวณใกล้เคียงปี 2018 และการคาดการณ์ปี 2024

3D Bioprinting Market: Global Size, Trends, Competitive, Historical & Forecast Analysis, 2021-2027 ?.   การเพิ่มขึ้นของการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อและอวัยวะ และกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับตลาดการพิมพ์ชีวภาพ3 มิติทั่วโลก

ขอบเขตของรายงานตลาดการพิมพ์ชีวภาพ3 มิติทั่วโลก

การพิมพ์ทางชีวภาพ 3 มิติเป็นเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเกี่ยวข้องกับการระบุองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบที่สำคัญของเนื้อเยื่อเป้าหมายเพื่อสร้างการออกแบบที่เครื่องพิมพ์ชีวภาพสามารถใช้เพื่อสร้างเนื้อเยื่อนั้นใน สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีการพิมพ์ชีวภาพ3 มิติมีการประยุกต์ใช้ทางคลินิกและการวิจัยที่หลากหลาย และการถือกำเนิดได้นำไปสู่ความก้าวหน้าที่สำคัญในการผลิตอวัยวะเทียมขนาดใหญ่เช่น กระดูก ตับ หัวใจ กระดูกอ่อน และผิวหนังที่มีองค์ประกอบต่างกัน ดังนั้นในระหว่างการศึกษาตลาดGlobal 3D Bioprinting เราได้พิจารณาผลิตภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง3D Bioprinting เพื่อวิเคราะห์ตลาด

รับตัวอย่างสำเนารายงาน @ https://industrystatsreport.com/Request/Sample?ResearchPostId=276&RequestType=Sample

** ตัวอย่างหน้าสำหรับนี้รายงานมีทันทีเข้าถึงเมื่อร้องขอ **

รายงานตลาดการพิมพ์ชีวภาพ3 มิติทั่วโลกแบ่งตามประเภทเทคโนโลยี ประเภทวัสดุ ประเภทแอปพลิเคชัน และตามระดับภูมิภาคและประเทศ อิงตามเทคโนโลยีประเภท Global 3D Bioprinting Market จัดประเภทเป็น Inkjet-Based, Extrusion-Based, Laser-Based, Photo polymerization, Electron Based และอื่น ๆ ตามประเภทวัสดุ ตลาดการพิมพ์ทางชีวภาพ3 มิติทั่วโลกถูกจัดประเภทเป็นเซลล์ที่มีชีวิต เมทริกซ์นอกเซลล์ ไฮโดรเจล และอื่นๆ ตามประเภทแอปพลิเคชัน ตลาดการพิมพ์ชีวภาพ3 มิติทั่วโลกถูกจัดประเภทเป็นทางคลินิกและการวิจัย

ภูมิภาคต่างๆ ที่กล่าวถึงในรายงานตลาดการพิมพ์ชีวภาพ3 มิติได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียแปซิฟิก และส่วนที่เหลือของโลก บนพื้นฐานของระดับประเทศ ตลาดของ 3D Bioprinting แบ่งออกเป็นสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ GCC แอฟริกา ฯลฯ

ผู้เล่นหลักสำหรับรายงานตลาดการพิมพ์ชีวภาพ3 มิติทั่วโลก

รายงานตลาดGlobal 3D Bioprinting ครอบคลุมผู้เล่นที่โดดเด่น เช่น 3D Bioprinting Solutions, 3D Biotek , Advanced BioMatrix BioBots , CELLINK, Cyfuse Biomedical KK, DigiLab Inc , Rainbow Biosciences, Osteopore International, Tissue Regeneration System, Advanced Solution Lifesciences , MicroFab Technologies Inc., Envision TEC, Seraph Robotics, InSphero Inc , SHINING 3D TECH, 3D Systems, Avita Medical, Bespoke Innovations, Autodesk, EnvisionTEC , Cyfuse Biomedical, CMC Microsystems, United Therapeutics, TeVido BioDevices , Bio3D Technologies, Helisys Inc., BD Biosciences, Nano3D Biosciences Inc., Organovo Holdings, Inc., Regenhu Ltd., Aspect Biosystems Ltd., Cellink AB, Regenovo Biotechnology Co., Ltd., 3Dynamic Systems Ltd., Poietis และอื่นๆ

พลวัตของตลาดการพิมพ์ทางชีวภาพ3 มิติทั่วโลก

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การรวมตัวกันของไอทีในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ การเพิ่มจำนวนประชากรสูงอายุ การปรับปรุงกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา ความต้องการและอุปทานที่เพิ่มขึ้นของอวัยวะและเนื้อเยื่อ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับการเติบโตของ Global 3D ตลาดการพิมพ์ชีวภาพ การพิมพ์ชีวภาพแบบ 3 มิติกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วไปสู่การรักษาและการวินิจฉัยแบบใหม่ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายสูงและการขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการชำระเงินคืนโดยรัฐบาลเป็นข้อจำกัดหลักของตลาดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ทั่วโลก ตัวอย่างเช่น การพิมพ์ชีวภาพของเซลล์ที่มีชีวิตโดยใช้วัสดุชีวภาพอาจสูงถึง 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ตลาดที่ยังไม่ได้ใช้และความพร้อมใช้งานของเครื่องพิมพ์ชีวภาพต้นทุนต่ำอาจสร้างโอกาสใหม่ในช่วงเวลาคาดการณ์

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาคของตลาดการพิมพ์ทางชีวภาพ3 มิติทั่วโลก

อเมริกาเหนือครองตลาดด้วยส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเนื่องจากการใช้บริการด้านสุขภาพขั้นสูงที่เพิ่มขึ้น ความต้องการการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขอบเขตของผลิตภัณฑ์วิศวกรรมชีวภาพ ตามรายงานของเครือข่ายการจัดหาและการปลูกถ่ายอวัยวะ (OPTN) ในปี 2559 มีการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 33,600 รายการในยุโรปสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกสำหรับการพิมพ์ชีวภาพสามมิติและขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าในกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาและการจัดตั้งผู้เล่นหลักรายใหม่ . เยอรมนีเป็นประเทศในยุโรปที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในแง่ของการลงทุนด้านการพิมพ์ 3 มิติ ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดขั้นสูงผ่านการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ตลาดการพิมพ์ทางชีวภาพ3 มิติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่ง อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าในกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา บริษัทต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวันกำลังมีความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติมาใช้กับการใช้ทางการแพทย์ โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้

รับวิธีการรายงาน @ https://industrystatsreport.com/Request/Sample?ResearchPostId=276&RequestType=Methodology

ประโยชน์ที่สำคัญสำหรับรายงานตลาดการพิมพ์ชีวภาพ3 มิติทั่วโลก

รายงานตลาดการพิมพ์ชีวภาพ3 มิติทั่วโลกครอบคลุมการวิเคราะห์เชิงลึกในอดีตและการคาดการณ์

รายงานการวิจัยตลาดการพิมพ์ชีวภาพ3 มิติทั่วโลกให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการแนะนำตลาด สรุปตลาด รายได้ในตลาดโลก (รายได้ USD) ตัวขับเคลื่อนตลาด การจำกัดตลาด โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์การแข่งขัน ระดับภูมิภาคและประเทศ

รายงาน Global 3D Bioprinting Market ช่วยในการระบุโอกาสในตลาด

รายงาน Global 3D Bioprinting Market ครอบคลุมการวิเคราะห์แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และแนวการแข่งขัน

การแบ่งส่วนตลาดการพิมพ์ชีวภาพ3 มิติ

โดยเทคโนโลยี

อิงค์เจ็ท-Based

แบบอัดขึ้นรูป

แบบเลเซอร์

ภาพพอลิเมอไรเซชัน

ตามอิเล็กตรอน

อื่นๆ

ตามวัสดุ

เซลล์ที่มีชีวิต

เมทริกซ์นอกเซลล์

ไฮโดรเจล

อื่นๆ

โดยการสมัคร

การใช้งานทางคลินิก:

การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อและอวัยวะ

การทดสอบทางการแพทย์

อื่นๆ

แอปพลิเคชันการวิจัย

โมเดลเนื้อเยื่อ

การค้นพบยา

ผลิตภัณฑ์อาหารและสัตว์

อื่นๆ

รับรายงานฉบับเต็ม:@ https://industrystatsreport.com/Lifesciences-and-Healthcare/3D-Bioprinting-Market/Summary

 

Back to top button