ธุรกิจ

ขนาดตลาดเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนปี 2564: ประเทศอันดับต้น ๆ แบ่งตามการใช้งานและแนวโน้มทางภูมิศาสตร์ | ส่วนแบ่งอุตสาหกรรมทั่วโลก รายได้ แนวโน้มการเติบโต แนวโน้มภายใต้ COVID-19 และการคาดการณ์ถึงปี 2027

ขนาดตลาดเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน รายงานการวิเคราะห์ส่วนแบ่งและแนวโน้มตามประเภท (เชื้อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิงไฮโดรเจน พลังงานสู่เชื้อเพลิงเหลว) โดยความสามารถในการผสมเชื้อเพลิงชีวภาพ (ต่ำกว่า 30%, 30-50%, สูงกว่า 50%) ตามแพลตฟอร์ม (การบินเชิงพาณิชย์, การบินทหาร ธุรกิจและการบินทั่วไป อากาศยานไร้คนขับ) โดยเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพตามภูมิภาคและการคาดการณ์ตามส่วนต่างๆ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2570

  รายงานตลาดที่ยั่งยืนเชื้อเพลิงการบินให้ข้อมูลที่เป็นอิสระเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงการบินอย่างยั่งยืนการสนับสนุนจากการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆเช่นขนาดกลุ่มอุตสาหกรรมและแนวโน้มการยับยั้งการเปลี่ยนแปลง, ไดรเวอร์โอกาสและความท้าทายของสภาพแวดล้อมและนโยบายภาพรวมค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ห้าบังคับประตูของ และโปรไฟล์บริษัทหลัก รวมถึงภาพรวมธุรกิจและการพัฒนาล่าสุด

การแข่งขันโดยบริษัท: ที่ นี่ มีการวิเคราะห์การแข่งขันในตลาดเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนทั่วโลก โดยราคา รายได้ ยอดขาย และส่วนแบ่งการตลาดตามบริษัท อัตราตลาด สถานการณ์การแข่งขัน ภูมิทัศน์ และแนวโน้มล่าสุด การควบรวม การขยาย การเข้าซื้อกิจการ และการตลาด หุ้นของบริษัทชั้นนำ

รับตัวอย่างรายงานพรีเมียมนี้: https://brandessenceresearch.com/requestSample/PostId/1640

ในรายงานนี้ ทีมงานของเรานำเสนอการตรวจสอบอย่างละเอียดของตลาดเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน การตรวจสอบ SWOT ของผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในขณะนี้ ควบคู่ไปกับห่วงโซ่อุตสาหกรรม การวัดตลาดที่เกี่ยวกับรายได้ ยอดขาย มูลค่า ความจุ การตรวจสอบตลาดระดับภูมิภาค ข้อมูลเชิงลึกของส่วน และการคาดการณ์ตลาดมีให้ในการตรวจสอบฉบับเต็ม และอื่นๆ 

ขอบเขตของตลาดเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน: 

เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (SAF) ทำจากทรัพยากรหมุนเวียนและมีคุณสมบัติทางเคมีที่เทียบได้กับเชื้อเพลิงเครื่องบินฟอสซิลมาตรฐานอย่างน่าทึ่ง การใช้ SAF ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนตลอดวงจรชีวิตของเชื้อเพลิงเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นแบบเดิมที่จะแทนที่ น้ำมันสำหรับประกอบอาหารและน้ำมันที่ใช้แล้วอื่นที่ไม่ใช่ปาล์มจากสัตว์หรือพืชเป็นอาหารสัตว์ทั่วไปและขยะมูลฝอยจากบ้านและบริษัท เช่น บรรจุภัณฑ์ กระดาษ สิ่งทอ และเศษอาหารที่อาจนำไปทิ้งในหลุมฝังกลบหรือเผา เศษซากป่า เช่น เศษไม้ และพืชพลังงาน เช่น พืชที่เติบโตเร็วและสาหร่าย ก็เป็นแหล่งที่เป็นไปได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้อย่างยั่งยืนที่ใช้ กระบวนการผลิต และห่วงโซ่อุปทานของสนามบิน SAF สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้มากถึง 80% ตลอดวงจรชีวิตของเชื้อเพลิง เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นแบบดั้งเดิมที่แทนที่ SAF จะมีบทบาทสำคัญในการบรรลุพันธกรณีในการลดคาร์บอนของอุตสาหกรรมการบิน แต่จะต้องนำข้อดีของทางเลือกในการลดคาร์บอนที่มีอยู่ทั้งหมดมาใช้

ตามภูมิศาสตร์ รายงานนี้แยกทั่วโลกออกเป็นหลายภูมิภาคหลัก รายได้ (ล้านเหรียญสหรัฐ) ภูมิศาสตร์ (อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียแปซิฟิก ละตินอเมริกา และตะวันออกกลางและแอฟริกา) โดยมุ่งเน้นที่ประเทศหลักในแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงตัวขับเคลื่อนตลาด ข้อจำกัด โอกาส ความท้าทาย และประเด็นสำคัญในตลาดเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนทั่วโลกหลังการบริโภค

ประโยชน์หลักสำหรับรายงานการตลาดเชื้อเพลิงการบินอย่างยั่งยืนหลังการบริโภค การ

วิเคราะห์นี้ให้การตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนของตลาดเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนหลังการบริโภคทั่วโลก ร่วมกับการคาดการณ์ในอนาคตเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน นอกจากนี้ รายงานนี้ยังรวมถึงการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของตลาดเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนหลังการบริโภคตลอดระยะเวลาคาดการณ์ รายงานยังเข้าใจถึงโอกาสทางธุรกิจและขอบเขตสำหรับการขยายตัว นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภัยคุกคามหรืออุปสรรคของตลาด และผลกระทบของกรอบการกำกับดูแลเพื่อให้พิมพ์เขียวระดับผู้บริหารในตลาดเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนหลังการบริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ วางกลยุทธ์ในการตัดสินใจได้ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในที่สุด

การ วิเคราะห์ บริษัท ชั้นนำ:

ด้านเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนบริษัท เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนระดับโลกหรือซัพพลายเออร์เชื้อเพลิงการบินครอบคลุมผู้เล่นที่โดดเด่น Gevo, Eni, Fulcrum BioEnergy, Aemetis Inc. , Neste, World Energy, SkyNRG, Velocys, SG Preston Company, Shell, Sundrop Fuels Inc., ZeroAvia Inc., Red Rock Biofuels, Hypoint Inc., Swedish Biofuels Inc., Virent Inc., Total SA, Terravia Holdings, Sasol, Preem AB, Petrixo Oil & Gas, Lanzatech, Hydrogenics, Exxon Mobil Corporation, Honeywell International Inc., บัลลาร์ด เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ และอื่นๆ

เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน รายงานตลาดครอบคลุมส่วนต่างๆ ต่อไปนี้:

ตามประเภท:

 • เชื้อเพลิงชีวภาพเชื้อเพลิง
 • ไฮโดรเจน
 • พลังงานสู่เชื้อเพลิงเหลว

โดยเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ:

 • Fischer tropsch น้ำมันก๊าดพาราฟินสังเคราะห์
 • Fischer tropsch น้ำมันก๊าดพาราฟินสังเคราะห์ที่มีอะโรเมติกส์
 • Catalytic hydro-thermolysis jet
 • เอสเทอร์ของกรดไขมันที่ผ่านกระบวนการไฮโดรและไขมัน กรด พาราฟินสังเคราะห์ น้ำมันก๊าด
 • ไอโซ-พาราฟินสังเคราะห์จากน้ำตาลที่ผ่านการหมักด้วยพลังน้ำ
 • แอลกอฮอล์เป็นเจ็ท

โดยเชื้อเพลิงชีวภาพ ความสามารถในการผสม:

 • ต่ำกว่า 30%
 • 30-50%
 • สูงกว่า 50%

โดยแพลตฟอร์ม:

 • การบินพาณิชย์ การบิน
 • ทหาร
 • ธุรกิจและการบินทั่วไป
 • ยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับ

ภูมิภาคที่ครอบคลุมใน รายงานตลาดเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนทั่วโลก ได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียแปซิฟิก และส่วนที่เหลือของโลก ตามระดับประเทศ ตลาดเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนทั่วโลกแบ่งออกเป็น สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกกลาง (UAE ซาอุดีอาระเบีย อียิปต์) GCC แอฟริกา ฯลฯ รับ

ระเบียบวิธีของรายงานนี้: https://brandessenceresearch.com/requestMethodology/PostId/1640

สารบัญ:

ภาพรวมตลาด: รายงานเริ่มต้นด้วยส่วนนี้ซึ่งภาพรวมผลิตภัณฑ์และไฮไลท์ของผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชัน มีการจัดเตรียมส่วนของตลาดเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนทั่วโลก ไฮไลท์ของการศึกษาการแบ่งส่วนได้แก่ ราคา รายได้ ยอดขาย อัตราการเติบโตของยอดขาย และส่วนแบ่งตลาดตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูลบริษัทและข้อมูลการขาย: ตามชื่อที่แนะนำ ส่วนนี้ให้ข้อมูลการขายของผู้เล่นหลักของตลาดเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนทั่วโลก เช่นเดียวกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์บางประการเกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขา โดยกล่าวถึงอัตรากำไรขั้นต้น ราคา รายได้ ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลจำเพาะ ประเภท การใช้งาน คู่แข่ง ฐานการผลิต และธุรกิจหลักของผู้เล่นหลักที่ดำเนินงานในตลาดเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนทั่วโลก

สถานะการตลาดและแนวโน้มตามภูมิภาค: ในส่วนนี้ รายงานจะกล่าวถึงอัตรากำไรขั้นต้น การขาย รายได้ การผลิต ส่วนแบ่งการตลาด CAGR และขนาดตลาดตามภูมิภาค ที่นี่ ตลาดเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนทั่วโลกได้รับการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งโดยพิจารณาจากภูมิภาคและประเทศต่างๆ เช่น อเมริกาเหนือ ยุโรป จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และ MEA

แอปพลิเคชันหรือผู้ใช้: ส่วนนี้ของการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ปลายทาง/กลุ่มแอปพลิเคชันต่างๆ มีส่วนทำให้เกิดตลาดเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนทั่วโลกอย่างไร

การพยากรณ์ตลาด: ใน ที่นี้ รายงานนำเสนอการคาดการณ์ที่สมบูรณ์ของตลาดเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนทั่วโลกตามผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ยอดขายและรายได้ทั่วโลกสำหรับรอบระยะเวลาคาดการณ์ทุกปี

ผลการวิจัยและบทสรุป: นี่เป็นหนึ่งในส่วนสุดท้ายของรายงานที่มีการจัดเตรียมข้อค้นพบของนักวิเคราะห์และบทสรุปของการศึกษาวิจัยไว้

รับรายงานฉบับเต็ม: https://brandessenceresearch.com/energy-and-mining/sustainable-aviation-fuel-market-size

เกี่ยวกับเรา:

เราเผยแพร่รายงานการวิจัยตลาดและข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่จัดทำโดยนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติสูงและมีประสบการณ์ รายงานการวิจัยของเรามีอยู่ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงการบิน อาหารและเครื่องดื่ม การดูแลสุขภาพ ไอซีที การก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย รายงานการวิจัยตลาดสาระสำคัญของแบรนด์จะเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ที่ปรึกษา ซีอีโอ ซีไอโอ ซีโอโอ และกรรมการ รัฐบาล หน่วยงาน องค์กร และปริญญาเอก นักเรียน.

ติดต่อเรา: เบอร์

ติดต่อ: +91 7447409162, +44-2038074155, 1-888-853-7040

อีเมล: sales@brandessenceresearch.com

Back to top button