ธุรกิจวิทยาศาสตร์สุขภาพเทคโนโลยีโลก

การจัดหาประเภทตลาดซอฟต์แวร์แนวโน้มขนาดส่วนแบ่งข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมแนวโน้มและการคาดการณ์จนถึงปี 2569

รายงานการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับ Sourcing Software Market ให้การศึกษาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน ผลลัพธ์ยังรวมถึงการคาดการณ์รายได้สถิติการประเมินมูลค่าตลาดซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตและแนวการแข่งขันตลอดจนผู้เล่นหลักในธุรกิจ

ผู้มีบทบาทสำคัญในการศึกษานี้: IBM, SAP, Capgemini, ESM Solutions, Coupa Software, Jaggaer, Determine, Inc, Winddle, Xeeva, ClearTrack Information Network, eBid Systems, GEP Worldwide, Market Dojo, Zycus

รับตัวอย่างรายงานพรีเมียมนี้ https://industrystatsreport.com/Request/Sample?ResearchPostId=11818&RequestType=Sample

** หน้าตัวอย่างของรายงานนี้สามารถเข้าถึงได้ทันทีตามความต้องการ **

การจัดหาเป็นกระบวนการค้นหาแหล่งที่มาของสินค้าและบริการของ บริษัท มันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดซื้อจะมุ่งเน้นไปที่โลจิสติกส์ในการจัดหาวัสดุในขณะที่การจัดหานั้นมุ่งเน้นที่การค้นหาซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุดและคุ้มค่าสำหรับทรัพยากร เนื่องจากผลกำไรของธุรกิจสามารถพึ่งพาการค้นหาแหล่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การจัดหาจึงมีบทบาทสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและในกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยรวม

ภาคการผลิตมีส่วนแบ่งตลาดซอฟต์แวร์จัดหาที่ใหญ่ที่สุดในปี 2560 และจะยังคงครองตลาดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดความต้องการซอฟต์แวร์จัดหาที่เพิ่มขึ้นคือการลดความเสี่ยงและต้นทุนห่วงโซ่อุปทานผ่านระบบอัตโนมัติของกระบวนการจัดหา

ในแง่ของภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกามีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในช่วงปี 2017 และจะยังคงครองตลาดต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อเมริกาเป็นผู้นำตลาดเนื่องจากความต้องการอย่างสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อผ่านการจัดหาที่ถูกต้อง

รายงานนี้มุ่งเน้นไปที่สถานะซอฟต์แวร์จัดหาทั่วโลกการคาดการณ์ในอนาคตโอกาสในการเติบโตตลาดหลักและผู้เล่นหลัก วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือเพื่อนำเสนอการพัฒนาซอฟต์แวร์ Sourcing ในสหรัฐอเมริกายุโรปและจีน

ผู้มีบทบาทสำคัญที่กล่าวถึงในการศึกษานี้
ไอบีเอ็ม
SAP
Capgemini
โซลูชั่น ESM
ซอฟต์แวร์ Coupa
Jaggaer
กำหนด, Inc
Winddle
Xeeva
เครือข่ายข้อมูล ClearTrack
ระบบ eBid
GEP ทั่วโลก
ตลาดโดโจ
ไซคัส

ส่วนตลาดตามประเภทผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งออกเป็น
บนสมมติฐาน
บนคลาวด์

ส่วนตลาดตามแอปพลิเคชันแยกเป็น
การผลิต
ขายปลีก
ไอทีและโทรคมนาคม
ดูแลสุขภาพ
อื่น ๆ

ส่วนตลาดตามภูมิภาค / ประเทศรายงานนี้ครอบคลุม
สหรัฐ
ยุโรป
ประเทศจีน
ญี่ปุ่น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อินเดีย
อเมริกากลางและใต้

วัตถุประสงค์การศึกษาของรายงานนี้คือ:
เพื่อวิเคราะห์สถานะซอฟต์แวร์จัดหาทั่วโลกการคาดการณ์ในอนาคตโอกาสในการเติบโตตลาดหลักและผู้เล่นหลัก
เพื่อนำเสนอการพัฒนาซอฟต์แวร์ Sourcing ในสหรัฐอเมริกายุโรปและจีน
เพื่อกำหนดรายละเอียดเชิงกลยุทธ์ของผู้เล่นหลักและวิเคราะห์แผนพัฒนาและกลยุทธ์ของพวกเขาอย่างครอบคลุม
เพื่อกำหนดอธิบายและคาดการณ์ตลาดตามประเภทผลิตภัณฑ์ตลาดและภูมิภาคที่สำคัญ

รับรายงานฉบับเต็ม: https://industrystatsreport.com/ICT-and-Media/Dynamic-Growth-On-Sourcing-Software-Market-Size-and-Share/Summary

Back to top button