NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

สั่งปิดช่อง DMC ธรรมกาย 30 วัน

ข่าว

พิกัดข่าวค่ำทั่วไทย : สั่งปิดช่อง DMC ธรรมกาย 30 วัน "NOW26" 07-12-59

กสทช.สั่งปิดสถานีโทรทัศน์ดีเอ็มซี ของธรรมกาย 30 วันตามกฎหมายและประกาศคสช. ด้านธรรมกายเตรียมค้านคำสั่ง // พร้อมชี้แจงไม่เคยใช้เงินบริจาคไปซื้อหุ้น //ขณะที่นายกรัฐมนตรีขอสื่ออย่าขยายความให้ผู้กระทำความผิดกรณีพระธัมมชโย พร้อมตั้งข้อสังเกตุว่าที่ผ่านมายังไม่ชัดเจนอีกหรือว่าผิดหรือไม่

มีรายงานข่าวจากการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ หรือกสท.ในคณะกรรมการกสทช. ว่าที่ประชุมมติให้แจ้งวัดพระธรรมกายให้ระงับหรือปิดช่องดีเอ็มซี ของวัดพระรรมกายเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันนี้ ที่กสทช.ได้ดำเนินการส่งหนังสือและได้แจ้งทางวาจา ทั้งนี้เป็นไปตามคำร้องข้อของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้ส่งหนังสือแจ้งกสทช.เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยอ้างถึงพฤติกรรมของช่องดีเอ็มซีที่มีลักษณะการนำเสนอเนื้อหาที่เข้าข่ายยุยง ให้มีการขัดขวางการเข้าจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ คือพระธัมมชโย

ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมาย 2 ฉบับคือ

คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตเผยแพร่สถานีวิทยุโทรทัศน์
-พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
ฝ่าฝืนมาตรา 64 การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ไม่เกิน 30 วัน
-ประกาศคสช.ฉบับที่ 97/2557

พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 64 ซึ่งให้คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(๑) ผู้รับใบอนุญาตเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๖๓
(๒) ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ และเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๓) ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือหลักเกณฑ์หรือคำสั่งที่กำหนดตามพระราชบัญญัตินี้อีก หรือกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๔) ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดที่มีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ผู้รับใบอนุญาตต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับงานแพร่เสียงแพร่ภาพอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
(๖) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจที่เป็นบริษัทฝ่าฝืนมาตรา ๑๕

ประกาศคสช.ฉบับที่ 7 /2557
ข้อ 3
ให้บุคคลดังกล่าวรวมทั้งบุคคลอื่นใดงดเว้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ข้อความอันเป็นเท็จ หรือที่ส่งไปในทางหมิ่นประมาท หรือสร้างความเกลียดชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์รัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
(2) ข่าวสารที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ รวมทั้งหมิ่นประมาทบุคคลอื่น
(3) การวิพากษ์ วิจารณ์การปฏิบัติงานของคสช.
(4) ข้อมูลเสียง ภาพ วีดิทัศน์ ความลับของหน่วยราชการ
(5) ข้อมูลข่าวสารที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง สร้างความแตกแยก
(6) การชักชวน ซ่องสุม ให้มีการรวมกลุ่มก่อการอันเกิดการต่อต้านเจ้าหน้าที่คสช.
(7) การขู่จะประทุษร้ายหรือทำร้ายบุคคล อันนำไปสู่ความตื่นตระหนก หวาดกลัวแก่ประชาชน

การสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด แต่ต้องไม่เกินครั้งละ 30 วัน และการสั่งปิดช่อง DMC 30 วันนี้ ยังเป็นไปตาม ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 97/2557 เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฎิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ที่ระบุถึงการห้ามสื่อต่าง ๆ เผยแพร่ภาพข้อมูลที่เป็นเท็จ สร้างความแตกแยก ประทุษร้าย ตื่นตระหนก เป็นต้น

ทางด้าน สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายขอยืนยันว่า ดีเอ็มซีไม่มีการยุยง หรือสร้างความปั่นป่วนแต่ประการใด และขอเรียกร้องความเป็นธรรม พร้อมทั้งกำลังเตรียมยื่นคัดค้านการระงับเผยแพร่ภาพและเสียงของช่องดีเอ็มซีดังกล่าว ซึ่งในช่วงเช้าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ หรือกสท. คณะกรรมการของกสทช.ได้ประชุมถึงข้อเสนอของดีเอสไอ แต่ในช่วงบ่าย ก็ยังไม่มีการชี้แจงถึงมติใดๆ ในเรื่องนี้

สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ยังได้ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับการถ่ายโอนเช็คจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น เข้าวัดพระธรรมกาย และนำเช็คไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งธรรมกายของปฎิเสธ โดยยืนยันว่าไม่มีการนำเงินของวัดไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น ข้อสงสัยของเจ้าหน้าที่ดีเอสไอจึงไม่เป็นความจริง ยืนยันวัดพระธรรมกายรับบริจาคโดยสุจริตและเปิดเผย และได้นำเงินบริจาคไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

ด้านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องการดำเนินคดีกับพระเทพญาณมหามุณี หรือ พระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ว่า การดำเนินคดีทำอย่างต่อเนื่อง ขอสื่ออย่าขยายความให้ผู้กระทำความผิด เพราะจะเหมือนเป็นการให้ท้ายผู้กระทำความผิดและเป็นการกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมระบุว่ามีมาตรการทางกฎหมายอยู่แล้ว จึงอยากให้สื่อไปขยายความให้สังคมเข้าใจและให้ผู้กระทำผิดออกมามอบตัว เพื่อไม่ให้เป็นประเด็นไม่จบไม่สิ้น ซึ่งไม่เป็นผลดี

คดีนี้เหมือนคดีทั่วไป ที่หากมีผู้ผู้กระทำผิดต้องถูกดำเนินคดี หากมีการจับกุมหรือหมายค้นเมื่อไหร่ สามารถทำได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่จำเป็นต้องประกาศแผนการจับกุมล่วงหน้า

นายกรัฐมนตรี ยังได้ตั้งข้อสังเกตุว่าจากการตรวจสอบเม็ดเงินและกองทุนยังไม่ชัดเจนว่ามีความผิดอีกหรือ หากไม่ผิดก็ออกมาชี้แจง หรือมอบตัว ไม่ใช่มีเงื่อนไขว่าถ้ามอบตัวต้องให้ประกันตัว เพราะการประกันให้หรือไม่เป็นเรื่องของตำรวจและอัยการ

Tags : now26,ช่องนาว26,ข่าวค่ำ,กสทช.,ปิดสถานีโทรทัศน์ดีเอ็มซี,ธรรมกาย,ตามกฎหมายและประกาศคสช.,ธรรมกายเตรียมค้านคำสั่ง,ไม่เคยใช้เงินบริจาคไปซื้อหุ้,สื่ออย่าขยายความให้ผู้กระทำความผิด,พระธัมมชโย,

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

วิดีโอยอดนิยม