NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

ประกาศสำนักจุฬาฯ มุสลิมแต่งดำไว้ทุกข์ผิดหลักอิสลาม

พิกัดข่าวเที่ยง

พิกัดข่าวเที่ยง : สำนักจุฬาราชมนตรี เผยแนวปฏิบัติการถวายอาลัยพระบรมศพ และการแต่งกายไว้ทุกข์ของมุสลิม "NOW26" 29-10-59

สำนักจุฬาราชมนตรี ได้เผยแพร่เอกสารแนวปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับการถวายอาลัยพระบรมศพ และการแต่งกายไว้ทุกข์ของมุสลิม โดยชี้ชัดว่าการแต่งกายไว้ทุกข์ด้วยชุดสีดำ ผิดบทบัญญัติศาสนาอิสลาม

เอกสารดังกล่าวลงนามโดย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ลงวันที่ 28 ตุลาคม ส่งถึงประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด สมาคม มูลนิธิ องค์กรมุสลิม และมุสลิมทั่วไป

เนื้อหาของเอกสารระบุว่า เพื่อให้การถวายอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ สำนักจุฬาราชมนตรีจึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับการถวายอาลัยพระบรมศพฯ และการแต่งกาย ดังนี้

1.ได้มีคำวินิจฉัยตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามของ นายประเสริฐ มะหะหมัด อดีตจุฬาราชมนตรี ความว่า "ในการแต่งกายไว้ทุกข์ด้วยชุดสีดำ ผิดบทบัญญัติศาสนาอิสลาม" ดังนั้นจึงไม่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ได้มีแนวทางปฏิบัติสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมน้อมถวายอาลัยพระบรมศพฯ ตามที่บทบัญญัติศาสนาอิสลามอนุญาต ดังนี้
- ข้าราชการชาย ให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการเท่านั้น
- ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยให้ใช้สีอื่นที่มิใช่เครื่องดำล้วน
- ประชาชนทั่วไป ให้แต่งกายสุภาพแบบธรรมดาทั่วไปที่ไม่ฉูดฉาด

สำหรับการเข้าถวายอาลัยพระบรมศพฯ ให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่ง หากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่เกินขั้นรุกัวะ หรือการก้มศีรษะที่ลำตัวท่อนบนขนานกับพื้น หรือในกรณีที่จะต้องนั่ง ให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่ง

Tags : ช่องนาว26,now26,สำนักจุฬาราชมนตรี,การแต่งกายไว้ทุกข์มุสลิมแต่งดำไม่ได้,การแต่งกายไว้ทุกข์สีดำผิดหลักศาสนาอิสลาม,แนวทางปฏิบัติชาวมุสลิมร่วมไว้อาลัย,

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

วิดีโอยอดนิยม