NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

กำเนิดพระอัจฉริยภาพในหลวงร.9

พิกัดข่าวเช้า

พิกัดข่าวเช้า : สัมภาษณ์ถึงรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนแบบสวิสกับอาจารย์ที่ในหลวงร.9 เคยศึกษา "NOW26" 26-10-59

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ประจักษ์ชัดแล้วว่าพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเอกและทรงได้รับการยอมรับในระดับโลก พระปรีชาสามารถเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ส่วนหนึ่งมาจากที่ทรงเข้ารับการศึกษา ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ทรงมีพระชนมายุได้ 8 พรรษา ที่ซึ่งพระองค์ทรงศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับมหาวิทยาลัย

ร่วมพูดคุยกับ "ลีซองดร์ เซ. เซไรดารีส" บุตรชายพระอาจารย์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ "อเล็กซองด์ โรซี" อาจารย์โรงเรียนเอกอล นูแวล เดอ ลา สวิส โรมองค์ ถึงรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนแบบสวิสกับอาจารย์จากโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเคยศึกษาด้วย

Tags : now26,ช่องนาว26,พระอัจฉริยะภาพในหลวงร.9,พระอาจารย์พิเศษสวิส,โรงเรียนที่สวิสของในหลวงร.9,โรงเรียนเอกอล นูแวล ลา สวิสโรมองค์,อาจารย์สวิสในหลวงร.9,

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

วิดีโอยอดนิยม