NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

จีที 200 แท่งพลาสติกกลวงโบ๋...ใครต้องรับผิดชอบ?

ทีมล่าความจริง

พิกัดข่าวเที่ยง : ทีมล่าความจริง : จีที 200 แท่งพลาสติกกลวงโบ๋...ใครต้องรับผิดชอบ? "NOW26" 24-6-59

            ประเด็นการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด "จีที 200" ของหน่วยงานทหาร // ฝ่ายปกครอง // และองค์กรด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวม 16 หน่วยงาน เกือบ 1,400 เครื่อง กลับมาเป็นหัวข้อการวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง หลังจากศาลประเทศอังกฤษมีคำสั่งยึดทรัพย์อดีตผู้บริหารบริษัทผู้ผลิตเป็นเงินถึงเกือบ 400 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้ไปชดใช้ให้กับประเทศผู้จัดซื้อ แต่กลับไม่มีรายชื่อประเทศไทยอยู่ในบัญชี

คดีที่เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดลวงโลก "จีที 200" แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่

            กลุ่มแรก คือการสืบสวนการทุจริตการจัดซื้อของส่วนราชการ 11 หน่วยงาน สรุปว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยงานอาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และกฎหมายฮั้วประมูล คดีในส่วนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คาดว่าจะมีการชี้มูลความผิดในเดือนกันยายน

             กลุ่มที่สอง เป็นการดำเนินคดีอาญากับบริษัทเอกชนที่เป็นตัวแทนผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่วยเครื่องจีที 200 ซึ่งมีลักษณะฉ้อโกงหรือลวงขาย // ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษจำนวน 16 คดี มีหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้เสียหายจากการจัดซื้อเครื่อง จีที 200 และเครื่องอัลฟ่า 6 (อ่านว่า อัล-ฟ่า-ซิกส์) จำนวน 1,398 เครื่อง มูลค่าความเสียหายประมาณ 1,134 ล้านบาท เข้าร้องทุกข์ต่อดีเอสไอรวม 15 หน่วยงาน

               ทีมล่าความจริงฯ ได้เข้าพูดคุยความคืบหน้าของคดีนี้กับ พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้รับผิดชอบสืบสวนสอบสวนมาตั้งแต่ต้น โดย พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ ได้ชำแหละอุปกรณ์ จีที 200 ให้ดูชัดๆ กันอีกครั้ง เพื่อตอกย้ำว่าเครื่องไม่สามารถใช้งานได้จริง

            ในแง่การตรวจสอบทุจริต ดีเอสไอพบว่า ราคาที่แต่ละหน่วยงานจัดซื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ตั้งแต่ 5 แสนบาทต่อเครื่อง ถึงแพงสุดเครื่องละ 1 ล้าน 8 แสนบาท ซึ่งเป็นความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้ออย่างแน่นอน ชี้ให้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องจริง แต่ขณะเดียวกันก็พบว่าบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่นำอุปกรณ์เข้ามาขายก็น่าจะมีความผิดเช่นกัน จึงได้เสนอสำนวนคดีในส่วนนี้ไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดทั้งหมด พร้อมความเห็นสั่งฟ้อง ฉะนั้น ณ เวลานี้จึงถือว่าสิ้นสุดกระบวนการทำงานของดีเอสไอแล้ว

            การจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดลวงโลกล็อตใหญ่เกือบ 1 พัน 400 เครื่องครั้งนี้ แม้จะมองได้ว่ามีความประมาทเลินเล่อในการพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ หรือแม้กระทั่งถูกหลอกขาย แต่การจัดซื้อในราคาที่ต่างกันถึง 3 เท่า // ราชการต้องสูญงบประมาณไปถึง 1 พัน 1ร้อยล้านบาท // ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดไม่น้อยว่าสุดท้ายแล้วจะหาตัวผู้รับผิดชอบกับภาษีของประชาชนที่สูญเสียไปได้หรือไม่ หรือจะปล่อยให้เรื่องนี้เป็น "ค่าโง่" ที่ต้องจ่ายอีกครั้งของสังคมไทย

Tags : NOW26,จีที200,แท่งพลาสติกกลวงโบ๋,ศาลอังกฤษ,องค์กรด้านนิติวิทยาศาสตร์,ทุจริตการจัดซื้อ,เจ้าหน้าที่รัฐ,ป.ป.ช.,ฮั้วประมูล,

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

วิดีโอยอดนิยม