NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

Promo : ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 (7 ม.ค.61)

ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 น้ำคือชีวิต

Promo : ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 : ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (7 ม.ค.61)

โครงการตามรอยพระราชดำริสร้างพลังชีวิตแห่งสายน้ำของน้องๆ นักปั้นฝันจากแดนใต้ ได้เลือกพื้นที่ ณ คลองวังหีบ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่แม้ว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรน้ำและป่าไม้ แต่ในช่วงหน้าแล้งของทุกปี น้ำในบริเวณคลองวังหีบกลับมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันและการทำเกษตรกรรม อีกทั้งลำคลองก็มีความตื้นเขินจนส่งผลกระทบต่อปริมาณสัตว์น้ำที่ลดลง

ติดตามภารกิจแห่งความมุ่งมั่น เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน ของเหล่านักปั้นฝันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้ในรายการ ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 วันอาทิตย์ที่ 7 ม.ค.61 เวลา 13.00 น. ทางช่อง NOW26

Tags : ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4, น้ำคือชีวิต, นาว26, NOW26, ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ตามรอยพระราชดำริ, สร้างพลังชีวิตแห่งสายน้ำ

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

วิดีโอยอดนิยม