NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 EP.11 : จุฬาฯ-รากแก้ว อาสาพัฒนาฯ

ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 น้ำคือชีวิต

ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 : จุฬาฯ-รากแก้ว อาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จ.น่าน

หมู่บ้านวังตาว นับเป็นหมู่บ้านที่ถือได้ว่ามีทรัพยากรแหล่งน้ำอย่างดี เนื่องจากมีอ่างเก็บน้ำห้วยปู่ป่านซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ แต่ด้วยชาวบ้านที่นี่ มักจะใช้ทรัพยากรน้ำตามวิถีชีวิตที่เป็นอยู่อย่างเดิมๆ เพียงเพื่อพอใช้ไปในแต่ละวัน ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว หากมีการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีแบบแผน ชาวบ้านจะสามารถนำน้ำที่มีอยู่มาใช้และจัดสรรกันในชุมชนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องของการเกษตร ด้วยเหตุนี้เหล่านักปั้นฝันจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้มีการรวมตัวกันเพื่ออาสาพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะเรื่องของทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ชาวบ้านได้ทำการเกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนต่อไป

รายการ ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 น. ทางช่อง NOW26

Tags : ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4, น้ำคือชีวิต, นาว26, NOW26, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จุฬาฯ-รากแก้ว, จ.น่าน, อ่างเก็บน้ำ, ทรัพยากรธรรมชาติ, ทรัพยากรแหล่งน้ำ, นาว26, NOW26

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

วิดีโอยอดนิยม