NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 EP.7 : เนชั่น-ยู ร่วมใจสร้างฝายฯ

ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 น้ำคือชีวิต

ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 : เนชั่น-ยู ร่วมใจสร้างฝายเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

เนชั่น-ยู ร่วมใจสร้างฝายเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ดอยพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นโครงการของน้องๆ นักปั้นฝันจากมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ซึ่งพวกเขาพกพาความตั้งใจเต็มร้อย เพื่อลงมือลุยกันเต็มที่กับการแก้ปัญหาผืนน้ำและผืนป่าบริเวณดอยพระบาท เนื่องจากสภาพป่าแห่งนี้เป็นป่าที่ขาดความชุ่มชื้น เพราะพื้นที่ที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ อีกทั้งยังขาดการดูแลเอาใจใส่ต่อการสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำ ทำให้ป่ามีความแห้งแล้ง ส่งผลต่อการเกิดไฟไหม้ผืนป่าและเกิดหมอกควัน ได้ง่าย ซึ่งบ่อยครั้งที่นำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในชุมชนที่อาศัยใกล้ดอยพระบาท ที่ต่างก็ได้รับมลพิษทางอากาศจากหมอกควันและเศษฝุ่น และยิ่งน่าเป็นห่วงก็คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้ลุกลามกระจายไปยังหลายพื้นที่ รวมถึงพื้นที่บริเวณของมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 ตอน เนชั่น-ยู ร่วมใจสร้างฝายเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:00-14:00 น. ทางช่อง NOW26

Tags : ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4, น้ำคือชีวิต, นาว26, NOW26, ม.เนชั่น-ยู, ร่วมใจสร้างฝายเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ, ฝาย, น้ำ

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

วิดีโอยอดนิยม