NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

พระราชดำริไร้พรมแดน EP.9 : สานสืบวิถีพอเพียงที่ภูฎาน

พระราชดำริไร้พรมแดน

พระราชดำริไร้พรมแดน EP.9 : สานสืบวิถีพอเพียงที่ภูฎาน

ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่ได้เรียนรู้และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ หลายสิ่งหลายอย่างจากประเทศไทย ที่ถูกถ่ายทอดไปยังชาวภูฎาน ผ่านสายสัมพันธ์สองพระราชวงศ์ ทำให้คนไทยและคนภูฏานมีความรู้สึกใกล้ชิดกันเหมือนญาติพี่น้อง

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 13:30-14:00 น. ทางช่อง NOW26

Tags : พระราชดำริไร้พรมแดน, นาว26, NOW26, สารคดี, สานสืบวิถีพอเพียงที่ภูฎาน, ภูฎาน

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

วิดีโอยอดนิยม