NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

ลงพื้นที่อีสาน...สถานการณ์ละเมิดสิทธิ์ยุค "คืนความสุข"

ทีมล่าความจริง

ล่าความจริง พิกัดข่าว : ลงพื้นที่อีสาน...สถานการณ์ละเมิดสิทธิ์ยุค “คืนความสุข” "NOW26" 27-07-60

ท่านผู้ชมทราบมั้ยคะว่า ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.เข้าควบคุมอำนาจการปกครอง เมื่อวันที่ 22พฤษภาคม 2557 หรือกว่า 3 ปีมาแล้ว คสช.ได้ออกกฎหมาย และคำสั่งหัวหน้า คสช.ตามมาตราา 44 ซึ่งมีสถานะเป็นกฎหมาย ไปแล้วกี่ฉบับ

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณมานะ นิมิตรมงคล จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น สรุปข้อมูลเอาไว้ในเฟซบุ๊คว่า นับถึงวันที่ 17กรกฎาคมที่ผ่านมา มีการตรากฎหมายเป็นพระราชบัญญัติ ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว 248 ฉบับ พระราชกำหนด 8ฉบับ และประกาศ คสช.อีก 64 ฉบับ รวมเป็น 320 ฉบับ นี่ยังไม่นับคำสั่งหัวหน้า คสช.อีกมากกว่า 150 ฉบับ

กฎหมายเหล่านี้หลายฉบับออกมาอย่างรวดเร็ว และขาดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ทำให้ประชาชนตามไม่ทัน บางการกระทำเคยทำได้ ตอนหลังกลับผิดกฎหมาย ต้องกลายเป็นผู้ต้องหา และบางรายถูกละเมิดสิทธิโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่อ้างกฎหมายใหม่ ทั้งๆ ที่ชาวบ้านหรือตัวแทนชาวบ้านไม่ได้มีส่วนในการออกกฎหมายเหล่านั้น

ปัญหาแบบนี้พบมากในต่างจังหวัด โดยเฉพาะภาคอีสาน มีการร้องเรียนผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจำนวนมาก วันนี้คุณอนุรักษ์ เพ็ญสวัสดิ์ ทีมล่าความจริงของเรา ลงพื้นที่อีสานเหนือ และนำความเดือดร้อนของชาวบ้านที่นั่นมารายงานให้ทราบ

Tags : ช่องนาว26,now26,ทีมล่าความจริง,อีสาน,ละเมิดสิทธิ์,คสช.,กฎหมาย,อนุรักษ์ เพ็ญสวัสดิ์

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

วิดีโอยอดนิยม