NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

ยื่นอุทธรณ์คดีจำนำข้าว...ทางรอดยิ่งลักษณ์?

ทีมล่าความจริง

ล่าความจริง พิกัดข่าว : ยื่นอุทธรณ์คดีจำนำข้าว...ทางรอดยิ่งลักษณ์? "NOW26" 27-07-60

นอกจากการลุ้นฟังคำพิพากษาคดีจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งสังคมพากันคาดเดาไปต่างๆ นานาว่า คำตัดสินของศาลฎีกานักการเมืองจะออกมาอย่างไร ผิดหรือไม่ผิด ถ้าผิดจะจำคุกกี่ปี เข้าข่ายรอลงอาญาได้ไหม และที่สำคัญคือคุณยิ่งลักษณ์จะอยู่รอฟังคำพิพากษา หรือพยายามหลบหนีแบบนักการเมืองรุ่นพี่ / แต่ประเด็นหนึ่งที่บรรดานักกฎหมายกำลังถกเถียงและจับตากันว่าอาจเป็น “ทางรอด” หรือ “การต่อลมหายใจ” ของคุณยิ่งลักษณ์ได้ก็คือ ช่องทางการยื่นอุทธรณ์คดีตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเปิดกว้างมากกว่าเดิม

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น มีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 เจตนารมณ์คือให้มีศาลเดียว ตัดสินเฉพาะคดีทุจริตและร่ำรวยผิดปกติของบรรดานักการเมือง และข้าราชการระดับสูง

แต่ต่อมามีเสียงวิจารณ์ว่า การมีศาลเดียว ตัดสินแบบ “โป้งเดียวจอด” อาจจะขัดหลักสากลที่ต้องมีการรีวิว หรือตรวจสอบคำพิพากษาได้ เหมือนคดีปกติที่ให้มี 3 ศาล เหตุนี้เองจึงมีการแก้ไขในรัฐธรรมนูญปี 2550 เปิดช่องให้ยื่นอุทธรณ์ได้

แต่กระบวนการยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมายเดิมก็มีเงื่อนไขทำได้ยากมาก กล่าวคือ “ผู้ต้องคำพิพากษา” ซึ่งหมายถึงจำเลยที่ถูกศาลตัดสินลงโทษ หากมีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งอาจทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ อาจยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษาของศาลฎีกานักการเมือง

เริ่มจาก 

 1. ศาลฎีกานักการเมืองมีคำพิพากษา 
 2. จำเลยต้องรับโทษทันที กลายเป็นผู้ต้องคำพิพากษา 
 3. ต้องมีพยานหลักฐานใหม่ 
 4. ยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน 30 วัน

ข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือ การต้องมีพยานหลักฐานใหม่ เป็นไปไม่ได้ที่จะมีในวันฟังคำพิพากษา เพราะพยานหลักฐานในคดีย่อมต้องใช้ในการต่อสู้คดีไปหมดแล้ว ฉะนั้นหากศาลพิพากษาลงโทษจำคุก จำเลยก็ต้องเข้าคุกทันที จากนั้นจึงจะมีเวลา 30 วันเพื่อหาพยานหลักฐานใหม่ในการยื่นอุทธรณ์

เงื่อนไขแบบนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกว่า แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ และที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีผู้ต้องคำพิพากษาคนไหนยื่นอุทธรณ์ได้สำเร็จ เพราะในกระบวนการพิจารณาว่าจะรับอุทธรณ์หรือไม่ ก็ยากไม่แพ้กัน

เริ่มจาก 

 1. ศาลฎีกานักการเมืองมีคำพิพากษา 
 2. ผู้ต้องคำพิพากษายื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
 3. ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตั้งองค์คณะผู้พิพากษา 5 คนเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ 
 4. เสนอความเห็นต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าเข้าข่ายรับอุทธรณ์ไว้พิจารณาหรือไม่
 5. ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาลงมติว่าจะรับอุทธรณ์ของจำเลยไว้หรือไม่

ระหว่างดำเนินกระบวนการตาม 5 ขั้นตอนนี้ จำเลยหรือผู้ต้องคำพิพากษายังต้องรับโทษ หรือถูกคุมขังอยู่ในคุก เพราะยังไม่ชัดเจนว่าจะได้อุทธรณ์หรือไม่

ทั้งหมดนี้คือวิธีการตามกฎหมายเก่า คือรัฐธรรมนูญปี 2550 แต่ล่าสุดรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้แล้ว และได้เปลี่ยนเงื่อนไขการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกานักการเมือง ทำให้หลายฝ่ายเห็นว่านี่อาจเป็น “ทางรอด” หรือ “การต่อลมหายใจ”ในการต่อสู้คดีของคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้

วิธีการยื่นอุทธรณ์ตามรัฐธรรมนูญใหม่ เริ่มจาก 

 1. ศาลฎีกานักการเมืองมีคำพิพากษา 
 2. ยื่นอุทธรณ์ต่อทีประชุมใหญ่ศาลฎีกาภายใน 30 วัน

รัฐธรรมนูญใหม่เขียนไว้แค่นี้ ไม่มีเงื่อนไขว่าต้องมี “พยานหลักฐานใหม่” ฉะนั้นจึงมีนักกฎหมายตีความว่า ในวันอ่านคำพิพากษา หากคุณยิ่งลักษณ์ถูกตัดสินว่ามีความผิด ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทันที เมื่อยื่นอุทธรณ์ได้ ก็มีสิทธิ์ขอประกันตัวได้ด้วย ยังไม่ต้องเข้าคุกในวันอ่านคำพิพากษา แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องเข้าใจว่า การให้ประกันตัวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล

ส่วนวิธีการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามรัฐธรรมนูญใหม่ ก็มีขั้นตอนไม่ซับซ้อนเท่ารัฐธรรมนูญปี 50 กล่าวคือ

 1. ศาลอ่านคำพิพากษา 
 2. จำเลยยื่นอุทธรณ์ 
 3. ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตั้งองค์คณะ 9 คนเพื่อพิจารณาอุทธรณ์
 4. หากองค์คณะเห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้น ก็ให้ถือเป็นความเห็นของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาไปเลย

แต่ปัญหาของคุณยิ่งลักษณ์ก็คือ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พูดง่ายๆ คือ ต้องมี “กฎหมายลูก” ซึ่งขณะนี้มีการยกร่างใหม่ เพิ่งผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระ 3 ต้องลุ้นว่ากฎหมายจะประกาศใช้ทันวันที่ 25 สิงหาคมนี้ ซึ่งเป็นวันพิพากษาคดีคุณยิ่งลักษณ์หรือไม่ / บอกได้คำเดียวว่าคดีคุณยิ่งลักษณ์ ต้องลุ้นกันหลายระลอกจริงๆ

Tags : ช่องนาว26,now26,ทีมล่าความจริง,อุทธรณ์,จำนำข้าว,ยิ่งลักษณ์

recommend programs

 • ทีมล่าความจริง

 • ตามตำนาน

วิดีโอยอดนิยม