NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

เจาะปม "ขัดแย้งที่ดิน" ชนวนฆ่า 8 ศพ

ทีมล่าความจริง

ล่าความจริง พิกัดข่าว : เจาะปม “ขัดแย้งที่ดิน” ชนวนฆ่า 8 ศพ "NOW26" 17-07-60

ประเด็นนี้แม้ฟังดูเผินๆ จะดูเป็นมูลเหตุที่มีน้ำหนัก แต่ในรายละเอียดยังค่อนข้างสับสน และหากพิจารณาควบคู่กับข้อกฎหมาย ก็จะพบความสับสนมากยิ่งขึ้นไปอีก

เริ่มจากประเด็นแรก ตกลงครอบครัวของผู้ใหญ่บ้านวรยุทธ นำที่ดินไป “จำนอง” หรือไป “ขายฝาก” หรือไป“ขายขาด” ให้กับบังฟัต ซึ่งประเด็นนี้ตามข่าวและข้อมูลของตำรวจยังสับสนอยู่

ประเด็นที่สอง ต่อเนื่องจากประเด็นแรก / การทำนิติกรรมแต่ละอย่าง มีผลทางกฎหมายแตกต่างกัน กล่าวคือ

  1. หากผู้ใหญ่บ้านวรยุทธ นำที่ดินไป “จำนอง” ไว้กับบังฟัต กรรมสิทธิ์ในที่ดินยังถือว่าเป็นของผู้ใหญ่บ้าน ไม่ใช่ของบังฟัต ฉะนั้้นบังฟัตจะไม่สามารถนำที่ดินไปจำนองต่อกับธนาคาร หรือนำไปขายต่อได้เลย
  2. หากผู้ใหญ่บ้านวรยุทธ นำที่ดินไป “ขายฝาก” ไว้กับบังฟัต กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของบังฟัตทันที เพียงแต่เปิดช่องให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปเงินไปไถ่ถอนคืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ฉะนั้นในกรณีนี้ บังฟัตจะนำโฉนดที่ดินไปจำนองต่อกับธนาคารก็ได้ หรือขายต่อให้กับคนอื่นก็ได้ แต่ผู้รับจำนอง หรือผู้รับซื้อทอดต่อจากบังฟัต ต้องรับรู้ว่าที่ดินนี้ ติดสัญญาขายฝาก ซึ่งผู้ขายฝากอาจมาไถ่ถอนคืนได้ในอนาคต
  3. หากผู้ใหญ่บ้านวรยุทธ นำที่ดินไป “ขายขาด” ให้กับบังฟัต กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของบังฟัตโดยสมบูรณ์ บังฟัตสามารถนำโฉนดที่ดินไปทำอะไรต่อก็ได้ ทั้งโอน ขาย ขายฝาก หรือจำนอง ส่วนข้อตกลงเรื่องการนำเงินมาใช้คืนหนี้ แล้วจะคืนโฉนดให้ ในทางกฎหมายถือเป็น “สัญญาปากเปล่า” เท่านั้น ไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย

จากการตรวจสอบเพิ่มเติมของทีมล่าความจริง พบว่า บังฟัตมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินของชาวบ้านในอำเภออ่าวลึกจำนวน 10 แปลง ในจำนวนนี้เป็นที่ดินของพ่อตาผู้ใหญ่บ้านวรยุทธด้วย 2 แปลง จากนั้นบังฟัตนำที่ดินไปจำนองกับธนาคาร แล้วก็นำเงินไปปลดจำนอง และขายต่อให้กับบุคคลที่สาม

ฉะนั้นการที่บังฟัตมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีปัญหา แสดงว่าบังฟัตต้องรับ “ขายฝาก” หรือไม่ก็รับ “ซื้อขาด” จากครอบครัวนายวรยุทธ โดยมีสัญญาปากเปล่า หรือสัญญาลูกผู้ชายระหว่างกันว่า หากนำเงินมาใช้หนี้คืนได้ทั้งหมด ก็จะคืนโฉนดให้ ซึ่งกรณี “ขายฝาก” ในสัญญาจะระบุระยะเวลาการไถ่ถอนไว้ แต่เข้าใจว่าเมื่อถึงเวลานำเงินมาใช้หนี้ บังฟัตกลับไม่ยอมคืนโฉนด จึงกลายเป็นความขัดแย้งกันขึ้นมา

ประเด็นที่ต้องพิจารณากันต่อก็คือ “บังฟัต” คือนายทุนใหญ่ที่ปล่อยกู้ รับจำนองและขายฝากที่ดินเอง หรือเป็นมือไม้ของ “นายทุนรายใหญ่” คนไหนหรือไม่ ประเด็นนี้สังคมยังคาใจ และตำรวจต้องทำให้กระจ่าง

Tags : ช่องนาว26,now26,ทีมล่าความจริง,ฆ่ายกครัว,กระบี่,ขัดแย้งที่ดิน

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

  • แดนอสรพิษ

วิดีโอยอดนิยม