NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

โรงพยาบาลไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธคนไข้วิกฤต

ทีมล่าความจริง

ล่าความจริง พิกัดข่าว : โรงพยาบาลไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธคนไข้วิกฤต "NOW26" 17-07-60

 “ทีมล่าความจริง” ได้พูดคุยกับ คุณนิมิตร เทียนอุดม อดีตกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / คุณนิมิตร ยืนยันว่า โรงพยาบาลที่ผู้เสียหายได้สิทธิ์ 30 บาทฯอยู่ และฝากครรภ์มาตั้งแต่ต้นนั้น ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคนไข้ เพราะตามหลักการของหลักประกันสุขภาพ ต้องรับคนไข้ไว้

กรณีที่เกิดขึ้น ผู้เสียหายเล่าว่า โรงพยาบาลที่เข้ารักษาตามสิทธิ์ 30 บาท แนะนำให้ไปโรงพยาบาลอื่น เพราะโรงพยาบาลตัวเองมีเครื่องมือไม่พร้อม เมื่อผู้เสียหายเดินทางไปถึง กลับพบว่าไม่มีแม้แต่ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นทาง / เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ คุณนิมิตรบอกว่า หากโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเข้ารับรักษาตามสทธิ์ ไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ต้องดำเนินการส่งตัวคนไข้ไปโรงพยาบาลปลายทางในเครือข่ายของตนเอง โดยต้องมีรถพยาบาลไปส่ง

สำหรับการฝากครรภ์ไว้กับโรงพยาบาลตามสิทธิ์ ตามหลักการแล้วจะมีการกำหนดวันคลอด ซึ่งบวกลบไม่เกิน 7 วัน จึงถือว่าเป็นภาวะปกติ แต่เมื่อมีการตกเลือด หรือเป็นภาวะฉุกเฉินที่มีข้อบ่งชี้พิสูจน์ได้ (ซึ่งกรณีนี้ก็ค่อนข้างชัดว่าเป็นเหตุวิกฤต เพราะเด็กในท้องเสียชีวิตในเวลาต่อมา) ฉะนั้นโรงพยาบาลแห่งแรกไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธผู้ป่วย รวมถึงโรงพยาบาลปลายทางที่ผู้ป่วยถูกส่งต่อไปด้วย

ยังมีประเด็นที่น่าพิจารณากันต่อ คือ ภาวะไหนที่เข้าข่ายเป็น “ภาวะฉุกเฉิน” หรือ “ภาวะวิกฤติ” ซึ่งทุกโรงพยาบาลไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการรักษา

ล่าความจริงตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต หรือที่เรียกว่า “สีแดง” หมายถึง ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาทันทีไม่ว่าจะเข้าโรงพยาบาลไหนก็แล้วแต่ หากไม่ได้รับการรักษาจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ทันที หรือทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว

ส่วนผู้ป่วยเร่งด่วน หรือ “สีเหลือง” หมายถึงต้องได้รับการบําบัดรักษาอย่างรวดเร็ว มิฉะนั้นจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา หรืออาจสูญเสียอวัยวะที่สําคัญ เช่น ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต เป็นต้น

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. ได้จัดวางระบบการให้บริการประชาชนเอาไว้ โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้คัดแยกผู้ป่วยตามแนวทางที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด ถ้ามีปัญหาในการคัดแยก ให้ปรึกษา “ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ” โดยปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 02- 872- 1669

Tags : ช่องนาว26,now26,ทีมล่าความจริง,รพ.,บางนา,เสียชีวิตภายในครรภ์,ปฏิเสธคนไข้

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

  • แดนอสรพิษ

วิดีโอยอดนิยม